GS: ’Alle bomenkap in provincie moet worden gecompenseerd’

Datum:
 • vrijdag 20 maart 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Al het bos dat sinds 2017 is of wordt gekapt in Noord-Holland, moet worden gecompenseerd.


  Dat houdt onder meer in dat er in deze provincie de komende jaren drieduizend hectare bos nieuw moet worden geplant. Ook de bomen die in de Schoorlse bossen en het PWN-gebied tussen Bergen en Bergen aan Zee zijn of worden gekapt, moeten worden gecompenseerd.
  Dit schrijft Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de ChristenUnie en de PvdA over bomenkap.

  Statenlid Gert-Jan Leerink van de PvdA wees in de vragen onder meer op de nieuwe bossenstrategie van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij wil een netto uitbreiding van het areaal bos in Nederland met 10 procent in 2030, wat neerkomt op ongeveer 37.000 hectare. Gedeputeerde Staten heeft al aangegeven dat er in dit kader drieduizend hectare nieuw bos in Noord-Holland bij moet komen.

  De fracties van PvdA en CU in Noord-Holland onderschrijven de ambities ’van harte’, maar kunnen deze ontwikkeling niet los zien van al in gang gezette trajecten. Ze wijzen op de voorgenomen bomenkap door Staatsbosbeheer in Schoorl en de voorgenomen boskap door PWN tussen Bergen en Bergen aan Zee. „Wordt deze kap ook gecompenseerd?
  GS antwoordt hierop: „Al het bos dat sinds 2017 in Noord-Holland is gekapt of nog moet worden gekapt om de biodiversiteit te verbeteren, wordt gecompenseerd.” Wanneer en waar die compensatie plaatsheeft, onderzoekt GS de komende maanden.

  Leerink begrijpt dat velen zullen denken waarom de bomen niet kunnen blijven staan die in Schoorl en tussen Bergen en Bergen aan Zee op de nominatie staan gekapt te worden. „Dat lijkt tegenstrijdig, maar is verklaarbaar. De provincie wil de biodiversiteit in de Schoorlse bossen verbeteren. Dat gebeurt dus niet als je die bomen laat staan. Dat moet je dus elders compenseren. Beide moet dus in feite.”
  Daar komt volgens hem bij dat er de komende jaren veel nieuwe huizen in Noord-Holland zullen worden gebouwd. „Juist daar in de buurt zouden nieuwe bossen dus goed passen.”
  Hij denkt wel dat het een hele kunst zal zijn om in deze provincie 3000 hectare nieuw bos aan te planten. „Terwijl we bijvoorbeeld ons open landschap roemen.”
  Noordhollands Dagblad

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Eerst kap je alle oude bomen(die VEEL CO2 afvangen) en vervolgens plant je nieuwe stekken(die GEEN CO2 afvangen) wat dan weer bomen moeten worden over 10 of 20 jaar. Je moet politicus zijn om dergelijke onzin te verzinnen. Iedere rede in Nederland is verdwenen.

  Johann zei

  Als je nergens verstand van heb, kan je nog altijd politicus worden in dit land. Veel geschreeuw, weinig wol !

  Een reactie posten