Den Helder trekt miljoen uit voor bestrijden van armoede

Datum:
 • maandag 16 maart 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Voor het bestrijden van armoede in Den Helder wil het college van burgemeester en wethouders bijna een miljoen euro uittrekken.  Alle rond de negenhonderd personen in de marinestad die onder bewind staan en voor die kosten via de bijzondere bijstand een bijdrage krijgen, zullen daartoe de komende tijd worden bezocht.
  Wie onder bewind staat en een minimaal inkomen heeft (tot 120 procent van het minimum inkomen) kan via de gemeente een beroep doen op bijzonder bijstand. De kosten voor de bewindvoering (zo’n 150 euro per persoon per maand) worden dan door de gemeente vergoed. Maar in veel gevallen kunnen deze bedragen worden verlaagd. ,,We willen met al deze mensen in gesprek’’, legt wethouder Peter de Vrij uit. ,,Is het nog nodig onder bewind te staan? Of volstaat er budgetbeheer, dat ongeveer de helft goedkoper is. Soms is het voor mensen makkelijk om onder bewind te blijven terwijl dat eigenlijk niet nodig is. We streven naar financiële zelfredzaamheid en soms kan dat heel goed met behulp van een budgetcoach.’’ De Vrij verwacht dat hiermee op termijn geld kan worden uitgespaard.

  Daarnaast wil het college met het geld dat is vrijgemaakt voor armoedebeleid het aantal vrijwillige budgetbuddy’s via al bestaande organisaties zoals Humanitas, uitbreiden. Ook gaat er gekeken worden naar de manier waarop ambtelijke brieven de deur uitgaan. ,,Die zijn soms moeilijk te begrijpen.’’
  Andere maatregelen die het college wil doorvoeren zijn het intensiveren van het lesprogramma over schulden en geld op scholen, het aanbieden van nazorg voor mensen die schulden hebben gehad en het creëren van een centraal punt waar mensen met financiële problemen terecht kunnen. ,,Dat willen we onderbrengen in het Consuminderhuis in Nieuw Den Helder.’’

  Door vroegtijdige signalering van huurachterstand hoefde vorig jaar geen enkele huurder van Woningstichting het huis uitgezet te worden. ,,Daarvoor hebben we een zogeheten doorbraakfonds’’, zegt De Vrij. Het idee daarachter is dat zodra er een huurachterstand ontstaat deze wordt betaald met geld uit dit fonds zodat een huurder niet nog verder in de problemen komt. Ook dit fonds blijft bestaan.

  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Anoniem zei

  1 Miljoen??? Er zijn vele miljoenen nodig om de komende armoede crisis na het Corona virus op te lossen.

  Een reactie posten