Windmolens in duinen niet langer taboe

Datum:
 • zaterdag 1 februari 2020
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • BERGEN Wat de regering betreft bestaat er geen taboe meer op de bouw van windturbines in de Nederlandse duingebieden.
  Matthie Bergman  1-2-2020

  Dat bevestigt desgevraagd een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

  Ook de bouw van windturbines in Natura-2000-gebieden wordt ’op voorhand’ niet meer uitgesloten. De mogelijkheid van windturbines in de duinen en Natura-2000-gebieden kwam onlangs ter sprake op een bijeenkomst in Schoorl over energietransitie. 

  Natuurbescherming 

  Een woordvoerder van het ministerie meldt dat er heel wat moet gebeuren voordat er grote windturbines in de duinen komen te staan. „Eerst wordt er op regionaal niveau (Regionale Energiestrategieën) bezien of het gewenst is. Als blijkt dat dat zo is, dan wordt per project bekeken of dit ook mag. Er wordt dan volgens de Wet Natuurbescherming getoetst of er geen significante nadelige effecten zijn op planten- en diersoorten. Wanneer dit niet zo is en een project aan andere juridische kaders voldoet, zijn windturbines in duingebied mogelijk.” 

  Een woordvoerder van de provincie erkent dat het rijksbeleid niets uitsluit, maar: „Provinciale Staten buigen zich maandag over een voorstel van GS (het NH perspectief, red.) waarin staat dat de duinen een van de lastige gebieden zullen zijn om energie op te wekken. Zonneparken en windturbines verhouden zich slecht tot hoogwaardige natuur.” 

  De woordvoerster benadrukt dat het in eerste instantie aan de kustgemeenten is om aan te geven in hoeverre zij turbines in de duinen wenselijk achten. 

  Waterveiligheid 

  Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gewoon tegen. „Activiteiten in duingebieden of delen van duingebieden mogen geen afbreuk doen aan de waterveiligheid. Dat geldt dus ook voor objecten voor winning van zonne- en windenergie in duingebieden.” 

  Ook duinbeheerder PWN wijst turbines in de duinen af: „Er zijn voldoende regionale en bovenregionale alternatieven. Bij diverse duingemeenten is hiervoor ook geen enkel draagvlak.”

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten