Veel mensen willen mening kwijt over gebiedsplan Wieringermeer: honderden reacties in een paar dagen bij LTO Noord

Datum:
 • donderdag 6 februari 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Vice-voorzitter Henk Geerligs en Marbel de Graaf van LTO Noord-afdeling Hollands Kroon zijn zelf overdonderd door de belangstelling om deel te nemen aan hun enquête over het gebiedsplan Wieringermeer. „We wisten dat het leeft in de polder, maar zoveel deelnemers hadden we niet verwacht”, zegt De Graaf.


  Mike Deutekom 6-2-2020
  Sinds dinsdagmorgen kunnen mensen via internet deelnemen aan een vragenlijst van de boerenbelangenorganisatie. „We stellen ongeveer twintig vragen over vijftien verschillende onderwerpen uit de gebiedsplanvoorstellen. Dus je bent er wel even mee bezig”, geeft De Graaf aan.
  Zo wordt er onder meer gevraagd of de gemeente meer begrip en draagvlak heeft kunnen creëren door de gespreksrondes. Ook wordt gevraagd of de deelnemers zich kunnen vinden in het advies dat bureau BVR is opgesteld en wat men vindt van de voorgestelde omvang van het Agri++-gebied (het gebied voor glastuinbouw en datacenters).
  Met de enquête wil LTO Noord het draagvlak peilen voor de gebiedsplanonderdelen. Geerligs: „Er is door het bureau BVR een advies gegeven aan het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon en de gemeenteraad. Dat advies is opgesteld na een aantal inspraakavonden. Met deze enquête willen we testen of dat advies ook een reëel beeld schetst. Daarnaast stellen we een aantal verdiepende vragen en willen we zorgen voor weging van de verschillende meningen. Want je kunt verschillende tien meningen of argumenten opschrijven, maar als negentig procent van de inwoners een van die tien meningen onderschrijft telt deze natuurlijk wel zwaarder dan de andere negen.”

  Natte vingerwerk

  „Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen die wat ons betreft niet of niet voldoende behandeld zijn in het gebiedsplan. Bijvoorbeeld de synergie tussen datacenters en kassen, daar wordt weinig over gezegd. Net als over de grondbehoefte. Wat is het onderliggende idee achter eerst 2500 hectare voor glastuinbouw en datacenters? En kan dat dan gemakkelijk worden teruggeschroefd naar eerst 1500 en nu 750 hectare? Dat lijkt natte vingerwerk. Waar is die grondbehoefte op gebaseerd?”, zegt Geerligs.
  De Graaf benadrukt dat de enquête niet sturend is. „Deelnemers vullen het anoniem in en we hebben veel tijd besteed aan de formulering van de vragen. We willen meningen weten, niet overdragen. Als een overgrote meerderheid het huidige gebiedsplan steunt dan melden we dat.”

  Bovenverwachting

  In de korte tijd dat de enquête nu online staat, hebben er al driehonderdvijftig mensen de vragenlijst ingevuld. „Dat zijn er veel meer dan verwacht. Ik was zelf al tevreden met een deelname van tweehonderd man, dit is geweldig”, aldus Geerligs. Hij hoopt dat de mensen die de sessies van de gemeente hebben bijgewoond ook de vragenlijst invullen. „Dat zou voor het beeld mooi zijn als zij ook in onze resultaten worden meegenomen.”
  De LTO-lijst valt tot 29 februari in te vullen. „Daarna hebben we circa twee weken om alle informatie te verwerken en de data te analyseren. Half maart gaan we met de uitslagen langs bij alle fracties in de gemeenteraad. We hopen zo een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap in de Wieringermeer”, zegt De Graaf.
  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten