Politieke correctheid betekent het einde van onze cultuur en maatschappij

Datum:
 • dinsdag 4 februari 2020
 • in
 • Categorie:
 • Waar en wanneer zal het dubbeltje vallen?

  4-2-2020  Politieke correctheid betekent het einde van onze cultuur en maatschappij

  Screenshot_47
  (Door: “Weethetwel”)
  Politieke correctheid is een verschijnsel dat begon als een poging om bepaalde “zwakke” groepen in de maatschappij een steuntje in de rug te geven en een wat vrolijker uitstraling. Steuntrekkers werden uitkeringsgerechtigden, werklozen werden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zwakzinnigen en invaliden werden mensen met een beperking. Poetsdames werden interieurverzorgsters. Velen keken met een glimlach toe. Ook al had men zijn twijfels of het zou helpen de dingen mooier voor te stellen dan ze zijn; baatte het niet, het schaadde ook niet. Maar die oorspronkelijke bedoeling is helemaal uit de hand gelopen. Politieke correctheid is een geloof geworden, een nieuwe religie, en wordt beoefend door bloed-fanatieke aanhangers. Net als de klimaatreligie dreigt ze de maatschappij te verscheuren. Maar het gevolg is veel erger. De klimaatwaanzin eindigt met een lege portemonnee voor het volk, de politieke correctheid beëindigt het bestaan van het volk en zijn cultuur.
  Ontwikkeling van de politieke correctheid
  Die ontwikkeling begon zoals gezegd met eufemistisch taalgebruik: de dingen anders en vooral mooier voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn. Dat leek niets alarmerends. Gaandeweg werd de politieke correctheid echter gekaapt door linkse partijen: zij maakten zichzelf steeds meer wijs dat door middel van het taalgebruik de maatschappij fundamenteel veranderd kan worden. En vanwege het bezit van het morele gelijk werd politieke correctheid steeds fanatieker: geen tegenspraak werd geduld noch enige discussie toegestaan.
  Wat  de politieke correctheid definitief veranderde, is dat het werkingsgebied enorm werd uitgebreid. Vanuit de oorspronkelijke doelstelling ontstond nu een cultus dat alle niet-politiek correct taalgebruik en zelfs het gewone dagelijkse gedrag een belediging of discriminatie werd voor alle groepen die zich zo aangesproken wilden voelen. De taal en het gedrag worden inmiddels extremistisch uitgeplozen, want in bijna alles zit wel een belediging. Met uitzondering van het blanke ras is de hele maatschappij nu ingedeeld in minderheden die door incorrect taalgebruik voortdurend beledigd of onheus bejegend worden, waarna de linkse goedborsten luid schreeuwend hun steun en bescherming aanbieden.
  Screenshot_49
  Politieke correctheid heeft de leugen geannexeerd
  De ontwikkeling van de politieke correctheid is steeds meer ontaard in een niets ontziende strategie die geen tegenspraak duldt en waar alles geoorloofd is om het doel te bereiken. Dat doel heeft ook niets meer met realiteit te maken, maar is gebaseerd op communistische geluksmodellen van een ideale maatschappij die nooit bestaan heeft en ook nooit zál bestaan. Daarbij wordt het gezonde verstand volledig weggeredeneerd en wordt geprobeerd de meest stupide gedachten als normaal te verkopen. Dat laatste zal waarschijnlijk niet lukken, zelfs niet bij een bevolking die al vijftig jaar is blootgesteld aan een morbide hersenspoeling. Daarvoor zijn de plannen te erg. Echter, om toch zo vér mogelijk te komen heeft politiek correct links de leugen omarmd om haar doel te bereiken. Zij vindt het normaal met leugens, verdraaiingen en halve feiten onderbouwing te geven aan haar virtuele toekomstwens. De grootst mogelijke onzin wordt met een stalen gezicht als wetenschappelijke waarheid verkocht.
  Onverdraagzaamheid
  De situatie voor de linkse demagogen is op dit moment niet heel duidelijk. Door geen tegenspraak te dulden, de discussie te vermijden en tegenstanders met alle mogelijke middelen te demoniseren (nazi, racist) en zelfs te doden (Theo van Gogh, Pim Fortuyn), is het een soort tirannie geworden. Er is een waar schrikbewind ontstaan waar het vrije woord sterk aan betekenis heeft ingeboet. De bekentenis op de PVV te stemmen is genoeg voor een Berufsverbot en een uitsluiting uit normale maatschappelijke organisaties. De mensen houden dus hun mond, alleen al om zichzelf en hun familie te beschermen.
  Screenshot_50
  De linkse grootsmoelen daarentegen schreeuwen hun meningen van de daken en schuwen niet geweld te gebruiken tegen de verbouwereerde massa die zich nog steeds afvraagt wat er allemaal gebeurt. De elite wekt de indruk de touwtjes stevig in handen te hebben en dat niets haar positie bedreigt.  Dat is echter geen enkele garantie dat deze onverdraagzame strategie stand zal houden. Het kan ook de stilte voor de storm zijn. Net als bij een tiran zal de val diep zijn als hij eenmaal van de troon gestoten is. En het is te hopen dat dat spoedig gebeurt, omdat de schade die aan de maatschappij aangericht wordt enorm is.
  Politieke correctheid verwerpt onze cultuur en maatschappij
  Het voert te ver in dit bestek uitgebreid in te gaan op wat politieke correctheid allemaal kapot maakt. De twee belangrijkste punten zijn op dit moment de westerse maatschappij zélf en de gevolgen van de klimaatgekte.
  • In taalgebruik en cultuur blijft er niets over waar nog “ouderwets” over gepraat (en binnenkort zelfs gedacht) kan worden. Overal is wel wat op aan te merken. Alles moet gelijkgeschakeld of afgeschaft worden, maar daarvoor moet alles wél in minderheidsvakjes opgedeeld worden. zodat het zieligheidsprincipe er op los gelaten kan worden. Niets is meer wat het was: zelfs mannen en vrouwen bestaan niet meer. De geschiedenis en het heden worden verworpen, daar past ook geen toekomst bij. Wég met alles!
  • Zorg en aandacht voor het milieu, zoals de wélopgevoede westerse burger die kent en waar inmiddels grote resultaten zijn geboekt, is voor de groene fanaticus al lang niet meer genoeg. Door een stelsel van propaganda en wetenschapsmisbruik is er een sfeer ontstaan dat de wereld spoedig ten onder zal gaan door toedoen van de mens. Er is maar één manier om daar aan te ontkomen en dat zijn draconische betalingen aan de politieke elite en haar handlangers. Zíj zullen er dan op hun beurt voor zorgen dat de ondergang niet komt. Het bedrog spat er vanaf, maar als dit scenario niet gestopt wordt, zal het eindigen in een snelle verarming van de maatschappij en een verdere verpaupering van de massa’s.
  Screenshot_52
  Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren
  Er zijn een aantal omstandigheden aan te wijzen waardoor dit allemaal zo kon gebeuren:
  1. Sinds 1969 is er een beweging in de westerse wereld gaande waarbij een nieuwe generatie vrijgestelden de macht naar zich toegetrokken heeft. Thans is de maatschappij in al haar facetten vast in handen van deze linkse politieke elite. Het zijn beroepspolitici die een toekomstbeeld met zich dragen dat doorspekt is met communistische éénheidsgedachten en utopische toekomstidealen die ze vooral kunnen hebben omdat ze zelf doorgaans nog nooit serieus gewerkt hebben. Ze staan vooral náást de maatschappij in plaats van er midden in.
  2. De eerste strategische zet van deze groep was zich meester te maken van het ministerie van Onderwijs. Het was indachtig hun grote voorganger Lenin: Geef me vier jaar om de kinderen te onderwijzen en het zaad dat ik heb gezaaid zal nooit ontworteld worden. Geef ons het kind acht jaar en het zal voor altijd een bolsjewiek zijn. De strategie heeft gewerkt. Ons onderwijs produceert vooral kinderen die doorspekt zijn van een communistisch goedheidsideaal: jezelf wegcijferen en alles voor de zielige andere. Er is een bevolking ontstaan die niets om zichzelf geeft en die je alles af kunt pakken: hun land, hun cultuur, hun vrijheid, hun zelfbeschikking. En nu voor de goede groene zaak ook nog hun bezittingen.
  3. Minstens zo belangrijk was de strategische zet zich meester te maken van de media. Dat is volledig gelukt. Door het bezit van praktisch álle media is de politieke elite in staat het volk voortdurend te bombarderen met politiek correcte praatjes. Samen met de hersenspoeling in het onderwijs is een politiek amorfe massa ontstaan die nauwelijks nog over enig zelfbewustzijn beschikt en zich gemakkelijk laat manipuleren. Moet je ze dat verwijten? Er zijn argumenten vóór en tegen. Gelukkig is er internet.
  4. In de westerse cultuur is de drang tot vrede en consensus diep geworteld. Wanneer dit gekoppeld wordt aan culturen waar egoïsme en (eer)wraak juist grote invloed hebben, zal dat leiden tot sterke onevenwichtigheden. Door de wereld op te delen in zielige minderheidsgroeperingen die allemaal voortdurend beledigd zijn, zal de westerse burger steeds bereid zijn een compromis te sluiten. Maar nadat het compromis gesloten is, blijft de minderheid nóg steeds beledigd en nieuwe compromissen worden gesloten. Op een gegeven moment heeft de westerse burger (misschien?) in de gaten dat hij uiteindelijk het onderspit zal delven. Maar door zijn onderwijs heeft hij geleerd dat hij en zijn nationaliteit niets voorstellen, dus laat hij het voorlopig maar gaan.
  5. De ongelukkige combinatie van mensen die door het onderwijs hun eigen nationale trots, identiteit en geschiedkundige kennis verloren hebben en die alleen nog maar goed willen doen voor anderen, heeft een merkwaardig soort onderdanigheid opgeleverd. Deze goede mensen bedenken zélf wat in hun woord en gedrag eventueel kwetsend zou kunnen zijn en passen hun gedrag daar op aan. Met het grootste gemak worden daarbij zaken als vrijheid op de vuilnishoop gegooid, terwijl het pas enige generaties geleden is dat hun voorvaderen voor de vrijheid het leven lieten.
  Screenshot_48
  Waar en wanneer zal het dubbeltje vallen?
  Er zijn in de geschiedenis veel tirannen geweest. Geen van allen had het eeuwige leven, maar lang niet allen zijn van hun troon gestoten. Eén ding is wel zeker: tirannie is nooit voor de eeuwigheid, dus hier zal zéker een eind aan komen. De vraag is alleen: hoe en wanneer en is dat nog op tijd om onze prachtige cultuur te redden?
  Door:
  “Weethetwel”
  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  4 reacties :

  Anoniem zei

  Hoe zeer de politieke correctheid dit land beheerst blijkt wel uit het feit dat zelfs de politie een aanklacht wil indienen tegen Baudet. De politie zou zich eens wat meer moeten bekommeren om de veiligheid van de Nederlanders ipv politiek correct te lopen doen.
  Zijn de aangifte formulieren tegen Baudet al massaal gedrukt? Lopen de burgemeesters mee in optocht om aangifte tegen Baudet te doen?
  Het zou zo maar kunnen want de idioten moeten toch wat doen om de waarheid betreffende het grote aantal criminele immigranten te verdoezelen.

  Anoniem zei

  Stem op FvD! Er is geen andere manier. Dit is een partij die samen met de PVV de stinkende maatregelen van links kan weghalen met het grootste antigif van heden. Nog even en de autochtone bevolking kan inleveren. Er zijn nu geen huizen meer omdat er gelukszoekers in zitten. Inclusief gratis uitkering, inrichting met de duurste apparatuur en verder geen arbeid verrichten hiervoor. Hoe gek kan een land zijn. Nederland staat op nummer 1.
  Er zijn in dit land hele wijken die onbegaanbaar zijn voor de politie; evenals in steden als Malmo in Zweden. En maar ontkennen.
  Dit land is stuk.
  Het is toch te gek dat ik van de 4 kinderen er 2 heb die zijn geemigreerd..........................

  anoniem zei

  De politieke correctheid wordt angstvallig bewaakt door de politie. Niets gaat te ver voor dit overheidsapparaat om de waarheid toe te dekken. Mochten er binnenkort problemen uitbreken dan zal de kant van de niet Nederlanders worden gekozen. De geschiedenis herhaalt zich zo weten ook de ouderen onder ons en daar mogen de politiek correcten eens goed over gaan nadenken. https://www.blikopdewereld.nl/blog/3716-de-rol-van-de-politie-in-nederland-tijdens-de-tweede-wereldoorlog

  Johann zei

  Laatst las ik in Elsevier hoe Nazi Duitsland destijds zijn bevolking indoctrineerde d.m.v. een doortimmerd Propaganda instrument.
  Jozef Goebbels was een meester in het bespelen van het Duitse volk en had groot succes met zijn indoctrinatie industrie.
  Ik kan mij langzamerhand niet meer aan het idee onttrekken dat de Nederlandse bevolking op een soort gelijke wijze bespeeld wordt door het Linkse gedachte goed.Momenteel zijn praktisch alle docenten in Nederland Links georiënteerd en laten m.i. dat blijken in hun lessen aan de jongeren,
  waarvan de hersenen nog volledig openstaan voor het Linkse gedachtegoed. Ook onze rechtelijke macht en politiek is overwegend Links georiënteerd en ziet Rechts Nederland als vloeken in de kerk.Gelukkig komt Rechts Nederland voorzichtig in het geweer tegen deze Linkse stromingen en hopelijk worden deze leiders door Linkse niet monddood gemaakt.Er is nog hoop !

  Een reactie posten