Mes in plan voor groot pension bij Joods Werkdorp. Minder bedden voor buitenlanders betekent strop van twee ton voor museumstichting

Ondernemer Joep Karel heeft het mes gezet in zijn plan voor een logiesgebouw bij het Joods Werkdorp. Hij wil de omstreden accommodatie beperken tot 240 arbeidsmigranten.


Dat zijn er veertig minder. Het eerste plan voor 280 werknemers leidde tot protesten van buren en inwoners van buurtschap Nieuwesluis. Ook riep het vragen op in de gemeenteraad. Met de inkrimping hoopt Karel het project verder ongeschonden te verwezenlijken.
De aanpassing kost Stichting Joods Werkdorp 200.000 euro. Vanwege de verkleining slikte Joep Karel een toezegging in. Hij had de stichting voor vijf jaar elk jaar 40.000 euro beloofd, als bijdrage in de kosten van de exploitatie van het hoofdgebouw van het voormalig Joods Werkdorp.

Gratis huren

Karel is eigenaar van gebouw en omliggend terrein. Stichting Joods Werkdorp kan het pand voor een symbolisch bedrag huren van hem, voor onbepaalde tijd. De organisatie wil het exploiteren als herinneringscentrum, met ruimte voor culturele activiteiten.
Mes in plan voor groot pension bij Joods Werkdorp. Minder bedden voor buitenlanders betekent strop van twee ton voor museumstichting
Het Joods Werkdorp.
© Foto archief Mediahuis
Het verlies van twee ton noemt voorzitter Ron Bar-El ‘een grote tegenvaller’. ,,We proberen dit gat in onze opzet op een andere manier te dichten. We richten ons nu op bijdragen van Hollands Kroon, provincie en Den Haag.”
De strop is geen reden om te stoppen, verzekert Bar-El. ,,Wij zien nog voldoende mogelijkheden.” De exploitatie kost jaarlijks grofweg 250.000 euro, becijferde de stichting. De verwachte inkomsten van het herdenkingscentrum met allerlei activiteiten schommelen rond hetzelfde bedrag. Het stichtingsbestuur gaat uit van 20.000 bezoekers per jaar.

De boer op

Het exploitatieplan is nog lang niet rond. Bar-El: ,,We huren een consultant in. Die gaat het plan vervolmaken. Daarmee kunnen wij de boer op, als definitief is dat wij huurder worden.”
De raad van Hollands Kroon praat 7 februari over het aangepaste plan. Volgens B en W hebben ondernemer en stichting overeenstemming bereikt. Bar-El: ,,Zover is het nog niet. Er is nog niks getekend. We hebben nog geen contract gezien.”
Als de gemeenteraad vasthoudt aan het oorspronkelijke plan van 280 arbeiders, schenkt Karel het Joods Werkdorp wel de 200.000 euro. Bij 120 kamers voor 240 personen komen in een van de zeven geplande woongebouwen facilitaire voorzieningen voor de bewoners, zoals een recreatieruimte en keuken. Anders wil Karel dat onderbrengen in het hoofdgebouw. Maar dat wijst de stichting af. ,,,Die functies gaan niet samen met de bestemming als bezinningscentrum.”

Peanuts

Omwonenden blijven zich verzetten tegen het plan. ,,Die veertig mensen minder zijn voor ons peanuts. De accommodatie blijft te groot, die past niet in het buitengebied. Er zijn hier nauwelijks voorzieningen”, stelt Peter van Unen. De bezwaarmakers hebben aangekondigd naar de rechter te stappen. De raad neemt donderdag nog geen definitief besluit. Dat gebeurt op 27 februari.
Van Unen en zijn medestanders hebben sterk de indruk dat VVD-wethouder Theo Meskers van Economische Zaken het logiesgebouw ‘erdoor wil drukken’. ,,Een bedrijventerrein vinden wij een betere plek. En zo denkt ook de gemeenteraad er over”, zegt Van Unen.

Provincie

B en W zien dat anders, zo blijkt uit het antwoord op vragen van GroenLinks. Ze vinden dat toch niet zo’n goed idee. Meskers verwacht bezwaren van gevestigde bedrijven tegen wonen op een terrein dat daar niet voor bedoeld is. Ook vreest hij bezwaren van de provincie. ‘Die zal uitbreiding van bedrijventerreinen weigeren als wij wonen erop hebben toegestaan’, schrijft hij aan GroenLinks.
Van Unen c.s. twijfelen aan de noodzaak van een groot logiesgebouw om te voorzien in de vraag naar werk in de eigen gemeente. ,,Die behoefte zal er zeker niet zijn als de Westfriese Bedrijvengroep een regionaal pension met 1500 bedden gaat zetten op Agriport A7.”

Bereikbaarheid

Volgens de bedrijvengroep is dat nog allerminst zeker. Woordvoerder Bashar Al Badri: ,,Begin maart presenteren wij het plan. Daarna moet gezamenlijk een locatie worden gezocht, in of net buiten West-Friesland. Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde.”
Op 20 maart wordt bij het Joods Werkdorp een monument onthuld. Het bestaat uit 196 steentjes die herinneren aan het wegvoeren van Joden op 20 maart 1941. Op die datum ontruimde de bezetter het werkdorp. Het gedenkteken is een initiatief van Ina Hoogenbosch en Marieke Roos van Historisch Genootschap Wieringermeer. De werkzaamheden ter plekke zijn al ver gevorderd. Komende week wordt een straatje aangelegd. De steentjes worden kort voor de opening geplaatst.
Noordhollands Dagblad


0 reacties :

Een reactie posten