Gemeentelijke lap grond voor een euro naar firma Tuin. ’Terugdraaien’, zegt vastgoedondernemer Huib Broeke. ’Anders stap ik naar de rechter’

Datum:
 • zaterdag 29 februari 2020
 • in
 • Categorie:
 • Wat vastgoedondernemer Huib Broeke vreesde is gebeurd: de gemeente heeft de grond die hij al twintig jaar wil kopen verkocht aan bouwbedrijf A. Tuin. Broeke eist via zijn advocaat dat de koop wordt teruggedraaid. Als de gemeente dat niet doet, stapt hij naar de rechter.

  Delano Weltevreden 29-2-2020
  „Bijna 2780 vierkante meter. Voor 1 euro exclusief btw”, zegt Broeke. ,,Ongelooflijk. Ik wilde er een marktconforme prijs voor betalen.” Job van der Wal, kleinzoon van Broeke: „Als je uitgaat van 50 euro per vierkante meter kom je op een kleine 139.000 euro.”

  Parkeerplaatsen

  Het stuk grond ligt achter het gebouw City House aan rotonde Vijfsprong. Broeke heeft het pand twintig jaar geleden van de gemeente gekocht. Hij probeert al jaren dat stuk grond te verwerven om er parkeerplaatsen op te laten aanleggen voor huurders van zijn pand. Wat de ondernemer bozer maakt, is dat ook een stuk grond waar hij, naar eigen zeggen, het exclusieve gebruiksrecht van heeft, aan Tuin is verkocht.
  Job van der Wal: „Toen mijn opa City House van de gemeente kocht, is afgesproken dat hij het exclusieve recht kreeg om een strook achter het pand voor parkeren te gebruiken. De firma Meijer heeft het terrein bestraat, op kosten van mijn opa. Zonder dat exclusieve gebruiksrecht zou hij daar natuurlijk nooit geld in hebben gestoken. Alle ambtenaren die toen van die afspraak wisten, zijn weg bij de gemeente. Mijn opa heeft over deze afspraak niets op papier laten zetten. Toen gold: ’een man een man, een woord een woord’. Maar hij is bereid hierover onder ede te verklaren. En we roepen ook de ambtenaren op met wie toen de afspraken zijn gemaakt. Ook zij worden door de rechter onder ede gehoord.”

  Ontsluiting

  Een van de redenen dat de kavel niet aan Broeke is verkocht, is dat het niet goed ontsloten kon worden, zegt de gemeente. Tuin zou daar afspraken over hebben gemaakt met KPN dat daar ook een perceel heeft, daarom is de grond aan hem verkocht. Volgens Van der Wal is dat onzin: „Er is een ontsluiting aan de Vijfsprong en de kavel is ook via de Hector Treubstraat te bereiken. Er was dus al een ontsluitingsmogelijkheid.” Maar volgens verantwoordelijk wethouder Michiel Wouters hebben gemeentelijke verkeerskundigen die in-/uitritten als onveilig bestempeld.
  Tuin is met de gemeente overeengekomen dat op de ongeveer 2800 vierkante meter zestig parkeerplaatsen worden aangelegd. De helft is bestemd voor kopers en huurders van het door Tuin te ontwikkelen postkantoor. De andere helft wordt overgedragen aan de gemeente en komt beschikbaar voor openbaar parkeren. Job van der Wal vermoedt dat de gemeente en Tuin al bij de verkoop van het postkantoor. „Daarom hebben wij alle stukken opgevraagd die daarmee te maken hebben.”

  Jammer

  Wethouder Michiel Wouters vindt het jammer dat Broeke naar de rechter wil stappen. Hij bestrijdt de indruk die Broeke wekt dat de grond voor een appel en een ei aan Tuin is verkocht, terwijl hij er een marktconforme prijs voor had willen betalen. „De grond is inderdaad aan de firma Tuin overgedragen voor 1 euro, ex btw. Daar staat wat tegenover. Tuin moet voor eigen kosten en risico daar parkeerplaatsen aanleggen. Het aanleggen van één parkeerplaats kost zo’n 3860 euro. Als je dat met dertig vermenigvuldigt, kom je op het bedrag dat die grond kost.”
  Hij bevestigt dat Broeke al jaren aangeeft de kavel te willen kopen. „Wij wilden de grond niet verkopen, omdat wij het wilden betrekken bij de stadsvernieuwing. De ontwikkeling van het postkantoor is daar onderdeel van. Maar het klopt niet dat bij de verkoop van dat pand al was afgesproken dat de kavel waarop de parkeerplaatsen worden aangelegd ook naar Tuin zouden gaan.”

  Niets op papier

  Wouters betwist het exclusieve gebruiksrecht dat Broeke claimt voor een strook grond achter het City House. „We kennen die afspraken niet. Er staat niets op papier, dus kunnen we daar niets mee.”
  Broeke gaat er in de nieuwe situatie eerder op vooruit dan achteruit, vindt de wethouder. „Er komen zeker dertig openbare parkeerplaatsen bij. Ook de huurders van City House kunnen daar gebruik van maken.”
  Als de gemeente zijn eisen niet inwilligt, ziet Broeke geen andere mogelijkheid dan naar de rechter te stappen. „Ik ga tot het gaatje.”
  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten