Gastschrijver: De commissies zijn de achterkamertjes van de politiek in Den Helder

Datum:
 • vrijdag 14 februari 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • De gekozen gemeenteraad zou het gezicht moeten zijn van de plaatselijke politiek. Maar in Den Helder blijft de gemeenteraad onder de radar. Er is vrijwel geen openbaar debat meer in de raad.
  In de gemeentepolitiek in onze stad is sprake van een merkwaardige vergaderstructuur. De raad delegeert veel zaken aan drie raadscommissies. De raad neemt zelf weinig initiatief, en wacht meestal gewoon af wat er uit die commissies komt. En de commissies wachten op hun beurt weer braaf op wat het college aanlevert.

  Onbekend

  Deze commissies zijn niet erg bekend bij de inwoners en doen ook geen moeite om bekend te worden. De drie raadscommissies vergaderen tegelijkertijd.
  De samenstelling van de commissies ligt niet vast. Als een commissievergadering al toevallig eens te zien is op tv of Internet, dan komen naam en partij van een commissielid nooit in beeld, zoals bij de raad wel het geval is.

  Niet gekozen

  Maar er is meer. Voor de gemiddelde kijker/luisteraar is er geen duidelijk verband tussen raadscommissies en gemeenteraad. In commissies zitten veel mensen die niet in de raad zitten (en dus ook niet in de raad zijn gekozen).
  Er ligt niet vast of er raadsleden meedoen bij commissievergaderingen, en welke raadsleden dat dan zijn. Raadsleden zijn ook niet verplicht om in een commissie te zitten.
  Elke partij mag twee mensen afvaardigen naar een commissievergadering en dat hoeven geen raadsleden te zijn.
  Zowel de leden als de voorzitter van een commissie lijken er vooral op gericht om ’hun’ onderwerpen uiteindelijk als hamerpunt naar de raad te kunnen sturen.
  De gemeenteraad hoeft dan een paar weken later alleen nog maar ’ja’ te zeggen. Raadsleden hoeven dan geen mening te hebben, en hoeven zich er ook niet in te verdiepen. De commissie heeft namelijk gesproken.

  Lekker makkelijk

  Daardoor zijn de meeste raadsvergaderingen binnen een uur afgelopen, en in die tijd zien en horen we vaak uitsluitend enkele fractievoorzitters. De overige fractieleiders en alle andere raadsleden hebben dan een lekker makkelijke avond.
  Soms komt een fractie na een commissievergadering nog met een wijzigingsvoorstel. Maar zelfs deze wijzigingsvoorstellen zijn geen aanleiding om alsnog in gesprek te gaan. Over deze moties en amendementen wordt in de raad alleen nog gestemd en vaak wordt dan vooral duidelijk dat de raad verdeeld is in een coalitie (de regerende partijen) en een oppositie.
  Er wordt vrijwel nooit meer een poging gedaan om in de raad een publiek debat te voeren. De gemeenteraad is onzichtbaar. Raadsleden zijn gekozen maar laten zich niet zien.
  De raad verschuilt zich achter de commissies. De raadscommissies zijn daarmee de achterkamertjes van de Helderse politiek.
  Harry Spek
  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten