CETA tekenen is zelfdestructief gedrag: Column Arno Wellens

Datum:
 • donderdag 13 februari 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • CETA wil de handel tussen de EU en Canada makkelijker en goedkoper maken.
  12-2-2020

  Volgens de Kamer van Koophandel
  CETA wil de handel tussen de EU en Canada makkelijker en goedkoper maken. Naast verlaging van invoerrechten staan in het akkoord afspraken over:
  * Nauwere samenwerking op het gebied van technische standaarden en het gelijkwaardig erkennen van elkaars testen. Dit ter voorkoming van overbodige dubbele testen (bijvoorbeeld voor machines en elektronica). * Gezamenlijk tegengaan van oneerlijke concurrentie zoals kartelvorming. * Gezamenlijke sanitaire (dier- en dierlijke producten) en fytosanitaire (bloemen, planten en aanverwante producten) maatregelen. * Stroomlijnen van douaneformaliteiten en indelen van producten in goederencodes. * Opstellen van gezamenlijke regels voor het beschermen van investeerders uit het partnerland. * Het eenvoudiger maken voor professionals om diensten in het partnerland uit te oefenen. * Het wederzijds erkennen van beroepskwalificaties. * Ontwikkelen van regels en standaarden op het gebied van intellectueel eigendom. Daarnaast ontwikkelen van procedures om inbreuk op intellectueel eigendom tegen te gaan. * Meedoen aan overheidsaanbestedingen in het partnerland. * Nauwere samenwerking omtrent wetenschap en bosbouw. * Het eenvoudiger maken van tijdelijk zakelijk verblijf.

  Ben je benieuwd naar de uitwerking van deze en andere onderwerpen? Kijk dan op de website van de Europese Commissie (Engelstalig).
  Alleen maar voordelen? CETA zorgt niet in alle sectoren voor meer handel en werkgelegenheid. Goedkopere Canadese producten kunnen in bepaalde bedrijfstakken tot meer concurrentie leiden. De verwachting is dat dit bijvoorbeeld geldt voor de Nederlandse varkenssector. Daarom is een quotum ingesteld, waardoor Canada maar een beperkt aantal kilo’s varkensvlees mag exporteren naar de EU.

  Cafe Weltschmerz


  0 reacties :

  Een reactie posten