350 miljoen voor uitkoop veehouders

Datum:
 • woensdag 5 februari 2020
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Den Haag - Kans op akkoord met sector klein


  Alexander Bakker en Gert van Harskamp 5-2-2020

  Het kabinet stelt boeren ruim een half miljard beschikbaar voor stikstofplannen, melden ingewijden. Landbouwminister Carola Schouten en premier Rutte bespreken vandaag in het Catshuis hun voorstellen met de dertien landbouworganisaties, verenigd in het Landbouw Collectief. De kans is klein dat de partijen met een stikstofakkoord uit het overleg komen. 

  Om uit de stikstofimpasse te komen stelt het kabinet 350 miljoen euro beschikbaar voor een stoppersregeling voor boeren. Op vrijwillige basis kunnen veehouders zich aanmelden als ze geen toekomst meer zien in hun bedrijf of als ze geen opvolger kunnen vinden om de zaak over te nemen. 

  Daarnaast trekt het kabinet bijna 200 miljoen euro uit voor een subsidieregeling om boeren te helpen bij het aanpassen van stallen om stikstofneerslag in de natuur te verminderen. Een deel van het bedrag is door het kabinet gereserveerd in de najaarsnota. Daarnaast is er nog een pot met geld gereserveerd in het klimaatakkoord. 

  Naar verwachting presenteert minister Schouten later deze week alle details. Vandaag worden de voorstellen besproken met de boeren, die hun krachten gebundeld hebben in een collectief onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen – voormalige baas van Universiteit Wageningen. 

  De organisaties binnen het Landbouw Collectief, waaronder land- en tuinbouworganisatie LTO, de belangenverenigingen van de fruitteelt, varkenshouderijen, kippenboeren en de activistische Farmers Defence Force, willen vooruitlopend op het overleg niet reageren op de plannen van het kabinet. 

  De boeren willen de herberekening van de stikstofneerslag door het Mesdag Zuivelfonds afwachten. Die komt waarschijnlijk 20 februari en de verwachting is dat die organisatie concludeert dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waar het kabinet zijn beleid op baseert, de stikstofneerslag door de agrarische sector zwaar overdrijft. In tientallen natuurgebieden zou de stikstofneerslag zelfs boven de normen uitkomen als alle boeren in de buurt zouden stoppen. 

  Boeren die aangesloten zijn bij de FDF wilden daarom weer massaal met trekkers de snelweg op richting het Catshuis om het kabinet onder druk te zetten. Op aandringen van de overige leden binnen het Landbouw Collectief is deze actie afgeblazen. De verhoudingen binnen het collectief zijn niet goed. Enkele organisaties vinden FDF te radicaal en activistisch. FDF verweet voor het weekend LTO afspraken niet na te komen.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten