Platform Storm: 190.000 euro geluidsonderzoek voor windmolens weggegooid geld

Datum:
 • vrijdag 17 januari 2020
 • in
 • Categorie: , ,

 • Aa en Hunze en Borger-Odoorn hadden de 190.000 euro die het geluidsonderzoek in windpark Drentse Monden en Oostermoer kost beter kunnen besparen. Dat zegt Platform Storm.


  Jaap van Brummelen  17-1-2020 


  Wat de actiegroep betreft is er maar één geluidsonderzoek dat het effect van de komst van 45 windturbines met een tiphoogte van 210,5 meter goed in kaart brengt: dat waar Mariana AlvesPereira namens Platform Storm mee bezig is. Vorige donderdag streek de Portugese onderzoeker in Nieuw-Buinen neer voor een - nieuwe - reeks metingen. Alves-Pereira, associate professor aan de
  Lusofona University van Lissabon, was elke avond en nacht van 20 tot 6 uur in touw. Op 26 adressen verrichtte ze onderzoek met de door haar eigen team in Nieuw-Zeeland ontwikkelde apparatuur. Telkens gedurende 2 uur vanaf exact dezelfde plaats als ze op een eerder moment haar nulmeting had uitgevoerd.


  Koeien met ontstoken uiers


  https://www.dvhn.nl/drenthe/Platform-Storm-190.000-euro-geluidsonderzoek-voor-windmolensweggegooid-geld-25219379.html

  Ze is vooral gespitst op laag frequent geluid. Geluid dat je meestal niet hoort, maar er wel is. Want juist dat geluid is volgens Pereira de grote bron van ellende. Koeien met ontstoken uiers in
  Frankrijk, massale sterfte op een nertsenboerderij in Frankrijk... De Portugese onderzoeker zegt het tijdens haar onderzoeken in het veld allemaal te zijn tegengekomen. Vanaf 1988 heeft ze er haar
  levenswerk van gemaakt. De meetresultaten stuurt ze naar Nieuw-Zeeland, waar een speciaal team ze bundelt en analyseert. De metingen van afgelopen week zijn de eerste die het effect van de eerste draaiende windturbine bij 1e Exloërmond in kaart kunnen brengen.

  Pereira is er zelf zeker van dat laag frequent geluid van windturbines kan leiden tot slaapproblemen, concentratieverlies, ademhaling- en geheugenproblemen. Maar ze is nog steeds verwikkeld in een moeizame strijd om wereldwijde erkenning. Vooral overheden sluiten hun ogen, zegt ze.

  Wat de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze doen is zelf een geluidsonderzoek instellen.
  Twee milieuadviesbureaus, DGMR uit de regio Rijnmond en LBP-Sight uit Nieuwegein, voeren het uit. Op 12 te selecteren adressen binnen de driehoek Stadskanaal - Borger - Klijndijk wordt er
  gemeten. Gedurende anderhalf jaar werken de meetkastjes om de 10 minuten 1 minuut.


  Geen vertrouwen

  Platform Storm heeft er geen spatje vertrouwen in. Waarom? De kritiek samengevat: ‘Alleen hoorbaar geluid in dba (decibels) wordt gemeten, de meetkastjes worden aan buitenmuren bevestigd, terwijl binnen wordt geleefd en de beoogde nulmeting is een utopie nu de eerste
  windturbine al in bedrijf is.’

  De gemeenten wijzen die kritiek resoluut van de hand. Wethouder Freek Buijtelaar (Gemeentebelangen) van Borger-Odoorn legt uit: ,,De geluidsmetingen worden in het hele spectrum uitgevoerd, van 10 tot 160 hertz, dus inclusief laag frequent geluid. De apparatuur herkent de bron van het geluid. Omdat we continu meten, kunnen we het hele proces van de bouw van het windpark in kaart brengen totdat alle 45 turbines draaien. Vanaf 0 wel te verstaan, want we willen ook meten op momenten dat de eerste turbine bij 1e Exloërmond niet draait. Desnoods creëren we een moment dat ie stilligt. Overigens worden de meetgegevens inzichtelijk voor iedereen. ” Volgens Buijtelaar doet het feit dat de kastjes aan buitenmuren worden geplaatst, geen afbreuk aan het onderzoek.
  ‘Ik weet nu al wat de uitkomst is’

  Platform Storm blijft uiterst cynisch. 

  Janet Holtkamp: ,,Ik weet nu al wat de uitkomst van het
  onderzoek is. De conclusie zal zijn dat de hoeveelheid laag frequent geluid te gering is voor risico op gezondheidsschade.” Waar Pereira inzoomt op laag frequent geluid is het onderzoek van de
  gemeenten een allegaartje, zo oppert de actiegroep. ,,Laag frequent geluid wordt wel gemeten, maar komt niet terug in de uiteindelijke presentatie. Die wordt uitgedrukt in decibels, hoorbaar geluid.
   


  DVHN

  4 reacties :

  Anoniem zei

  Als een overheid een zogenaamd onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren kunnen we er zeker van dat de uitkomst gemanipuleerd is.
  Een voorbeeld: een lawaaioverlast gevend bedrijf zou gecontroleerd worden door een onafhankelijk bureau dat door de gemeente was ingehuurd.
  De meters behoren minimaal met 2 personen te meten, 1 bij de lawaai bron en 1 bij de woning. Tegen de schriftelijke afspraak in kwam er maar 1 controleur. Bij de geluidsbron was dus geen controleur aanwezig. Niet zo moeilijk te voorspellen dat de aanwezige apparatuur op 1/2 vermogen draaide en daar deed deze onafhankelijke controleur dus niets aan. Desondanks was de lawaai productie te hoog maar omdat het marginaal was werd er dus niet tegen opgetreden. Dergelijke onderzoeken zijn alleen betrouwbaar als het onderzoek verricht wordt door een bureau wat door de bewoners wordt ingehuurd en dan moet dat bureau ook geen banden hebben met de overheid of verantwoordelijke ambtenaren.
  Ook de milieudiensten, meestal met bestuurders en/of voorzitter uit de gemeente zelf, zijn volstrekt onbetrouwbaar.
  De onbetrouwbaarheid van dergelijke diensten zijn wel bewezen door milieuambtenaren die een loopje namen met de voorschriften en tot heel andere uitkomsten kwamen als latere onderzoekers.(kijk naar de hoogovens waar jarenlang gefraudeerd is met onderzoeken)

  Anoniem zei

  Onze overheid is al lang niet meer te vertrouwen, we lezen het iedere dag weer.

  Anoniem zei

  Overheden die metingen laten doen? Hoe betrouwbaar zijn overheden? Om daar een beeld van te krijgen, volg de komende tijd www.vuurwerkramprapport.nl . De onderste steen komt boven...... zie Marx Rutte eens....

  Johann zei

  Als van ouds; wie betaald, die bepaald ( de uitslag ).

  Een reactie posten