Gemeente Den Helder leent inwoners geld om zonnepanelen of warmtepomp te plaatsen

Datum:
 • donderdag 16 januari 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Huiseigenaren kunnen bij de gemeente geld lenen om hun woning te verduurzamen of levensloopbestendig te maken.  Te denken valt aan dak-, vloer- en gevelisolatie, zonnepanelen of een warmtepomp. Ook het aanpassen of verplaatsen van de badkamer is mogelijk.
  De gemeenteraad heeft 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze leningen. Leningen van minimaal 2500 euro en maximaal 50.000 euro zijn mogelijk. De rente ligt tussen de 0,5% en 1,4%.
  Een extra stimulans voor huiseigenaren om duurzame bouwaanpassingen uit te voeren is de korting op legeskosten die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorstelt. Korting op leges kan men bijvoorbeeld krijgen wanneer dak- en/of gevelisolatie aan bepaalde isolatiewaarden voldoet. De gemeenteraad neemt op 3 februari een besluit over dit voorstel.
  Wethouder Heleen Keur verwacht grote belangstelling voor het fonds: Daarom hebben wij een aanzienlijk budget gereserveerd. Het mooie is dat we mensen de mogelijkheid geven om op een comfortabele en duurzame manier in hun eigen woning te blijven wonen en de energielasten te verlagen. In veel gevallen kan men de kosten van de woonlening (rente en aflossing) zo terugverdienen. Wij hopen dat zoveel mogelijk woningeigenaren aan de slag gaan, want alleen samen met onze inwoners gaat het ons lukken om onze ambitie van een energie-neutraal Den Helder waar te maken.” Den Helder wil in 2040 energieneutraal zijn.
  Behalve huiseigenaren profiteren ook bouw- en installatiebedrijven van het gemeentelijke duurzaamheidsfonds, omdat zij meer opdrachten krijgen. In februari houdt de gemeente een informatiebijeenkomst voor bouw- en installatiebedrijven om de woonleningen toe te lichten en vragen hierover te beantwoorden.
  De lijst met maatregelen waarvoor een lening kan worden afgesloten is te vinden op www.denhelder.nl/woonlening. Via die website kan ook de aanvraag voor een woonlening worden ingediend. Als de aanvraag in aanmerking komt, kan de lening worden aangevraagd bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten