Studie toont verminderde vruchtbaarheid, hersenschade, slaapgebrek en gedragsverandering door WiFi en 5G aan

Datum:
 • zondag 8 december 2019
 • in
 • Categorie:
 • In het 5G ‘internet of things’ is de mens zelf het belangrijkste doelwit’


  7-12-2019
  _______________________________________________________________________________
  Wetenschappers: Industriële testen waar overheden hun beleid op baseren geven een zeer misleidende voorstelling van zaken – ‘In het 5G ‘internet of things’ is de mens zelf het belangrijkste doelwit’
  ———————————————————————————
  Een in 2018 gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek, gebaseerd op 23 gecontroleerde studies, bevestigde eerdere conclusies dat elektromagnetische WiFi frequenties (EMF, zoals ook 5G) ‘een belangrijke bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid.’ Onder de vele aangetoonde schadelijke gevolgen vallen celdood, DNA schade, neuropsychiatrische (gedrags)veranderingen, verminderde vruchtbaarheid, een lagere libido, en veranderingen in hormonen en klieren. Tevens werd geconstateerd dat in diverse testen waar overheden hun beleid op baseren een zeer misleidende voorstelling van zaken wordt gegeven, enkel om de op voorhand gewenste uitkomst (‘ongevaarlijk’) te bereiken.
  Vergiftiging van lichaamscellen (‘oxidatieve stress’), onder meer omdat deze door de EMF stralen niet meer goed hun afvalstoffen kwijtraken, is een belangrijke oorzaak van het ontstaan van ADHD, kanker, Parkinson, Alzheimer, hartfalen, autisme, ME/CVS, depressie en tal van andere aandoeningen.
  Uitgeputte hormonen
  Het veroorzaakt tevens verminderde vruchtbaarheid bij zowel mannen als vrouwen. Spontane abortussen worden vaak veroorzaakt door chromosomen mutaties, die eveneens het gevolg van EMF kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor lagere niveaus oestrogeen, progesteron en testosteron, wat een verminderde libido veroorzaakt.
  Weliswaar is ‘het onmiddellijke effect van blootstelling aan EMF een stijging van de afgifte en daardoor het niveau van hormonen, maar de hormonensystemen kunnen door chronische blootstelling aan EMF ‘uitgeput’ raken.’
  Eerdere studies wezen ook op hartklachten, problemen met de bloeddruk, schade aan bloedcellen, een verstoorde opbouw van het gebit, schade aan het zenuwstelsel en de hersenen, en een abnormale postnatale ontwikkeling.
  Veranderingen van gedrag en persoonlijkheid
  Gedragsveranderingen en zelfs veranderingen van persoonlijkheid ontstaan doordat hersencellen langzaam worden vergiftigd door een mechanisme dat ionen versterking wordt genoemd, en dat wordt veroorzaakt door WiFi (/ 5G, dat nog veel dieper doordringt*). Ook slaapgebrek en (chronische) vermoeidheid vloeien hieruit voort.
  Schade door EMF is cumulatief (het hoopt zich op), maar jongeren zouden een groter risico lopen dan ouderen, omdat zij in een samenleving opgroeien die nu al doordrenkt wordt met elektromagnetische stralen.
  Onderzoeken industrie zijn misleidend
  De wetenschappers wijzen de herhaaldelijke beweringen van de telecom industrie dat WiFi / EMF geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben, stellig van de hand. Zo wordt in een overzicht van Foster & Moulder gesteld dat uit zeven belangrijke studies blijkt dat WiFi geen bijeffecten creëert. Het probleem met al deze studies is echter dat niet met de echte WiFi frequenties werd gewerkt, en ook de testen dermate kleinschalig waren, dat daar in wetenschappelijk opzicht onmogelijk conclusies aan konden worden verbonden.  (2)
  (Vergelijk het met een tabaksfabrikant die in de jaren ’50 beweerde dat wetenschappelijk onderzoek bewees dat roken niet schadelijk is voor de gezondheid, maar dat die conclusie werd getrokken nadat proefpersonen slechts een handjevol sigaretten hadden gerookt. Inderdaad, één pakje zal uw gezondheid niet blijvend beïnvloeden, maar jarenlang roken wèl. Zo is het ook met EMF.)
  In het 5G ‘internet of things’ is de mens zelf het belangrijkste doelwit
  Mike Adams van Natural News herhaalt daarom dat 5G in zijn ogen een wapensysteem is. Onder het mom van ‘the internet of things’, waarmee alles aan elkaar gekoppeld wordt, is de mens zelf het echte doelwit. Met diep doordringende 5G stralen kunnen mensen straks tot op cel- en DNA niveau worden beïnvloed, gemanipuleerd en veranderd.
  ‘De menselijke hersenfuncties worden beschadigd, waardoor rationaliteit, verstand en beschaafd gedrag worden vernietigd, vooral onder de mensen in dichtbevolkte gebieden waar 5G torens alomtegenwoordig worden. Daarom zou het u opgevallen kunnen zijn dat krankzinnigheid en wijd verspreid mentaal gestoord gedrag in deze gebieden toeneemt.’ (1)(4)
  Nederlandse politiek onderwerpt ons aan grootste ‘experiment’ ooit
  Ook de Nederlandse politiek trekt zich tot op heden helemaal niets aan van de vele waarschuwingen van wetenschappers dat op zijn minst gewacht dient te worden met de invoering van 5G totdat meer bekend is over de gevolgen voor de menselijke gezondheid. Afgelopen week werden de eerste lagere nieuwe 5G frequenties voor ons land geveild. De topfrequenties zijn in 2022 aan de beurt.
  Als de rechtszaak van de Nationale Bond tegen Overheidszaken tegen de invoering van 5G wordt verloren, dan wordt de complete bevolking in Nederland en uiteindelijk de hele wereld gedwongen blootgesteld aan het grootste wetenschappelijke experiment ooit. Of laat het woord ‘experiment’ maar weg, want het bewijs dat men zich heel goed bewust is van de schadelijke gevolgen van 5G voor de mens, en wat deze nieuwe systemen allemaal voor mogelijkheden bieden voor totale, totalitaire (gedrags)controle en lichaams en persoonlijkheidsmanipulatie, stapelen zich op.


  Xander

  Zie ook:
  0 reacties :

  Een reactie posten