Schager aanpak stikstof slaat aan Instrument om woningbouwplan door te kunnen zetten

Datum:
 • donderdag 19 december 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • SCHAGEN - Het college van B en W heeft het ’projectplan stikstofaanpak binnen de gemeente Schagen’ vastgesteld.


  Richard Zut 18-12-2019

  Wethouder Jelle Beemsterboer gebruikt dit plan om bouwinitiatieven in zijn gemeente door te kunnen zetten. 

  Het college is bereid om het in voorkomende gevallen desnoods te laten aankomen op een rechtszaak. „Omdat we bewust op zoek zijn naar jurisprudentie’, aldus Beemsterboer. 

  Hiervoor is het belangrijk om aan te kunnen tonen dat de plannen geen schade doen aan Natura 2000-gebieden. „Wij zetten in om tot een ecologische, gebiedsgerichte aanpak te komen van de stikstofproblematiek. Per deel van onze natuurgebieden onderzoeken ecologen nu de ontwikkeling van beschermde planten, om zo te kunnen onderbouwen of er een duidelijk effect van een bepaald project te verwachten is. En ik kan zeggen dat het eigenlijk best wel goed gaat met de beplanting in ons gebied.” 

  Met de Schager aanpak van stikstof wil het college zorgen dat plannen voor woningbouw en andere ontwikkeling in de kustgebieden - met name bij Petten - doorgang kunnen vinden. Beemsterboer: „De stikstofregelgeving vereist dat gemeenten aantonen dat natuurwaarden in Natura 2000-gebieden niet significant worden aangetast, dus dat doen we.” Schagen heeft als een van de weinige gemeenten een ecologisch onderbouwde aanpak op papier staan, die ook wordt gebruikt bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. „De Schager aanpak slaat dermate aan dat andere gemeenten ons hier over bevragen.”

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten