Per 1 januari 2020 volledig verbod op glyfosaat in Oostenrijk

Datum:
 • zaterdag 7 december 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Met ingang van 1 januari 2020 is het gebruik van glyfosaat in Oostenrijk verboden. 7-12-2019
  De Oostenrijkse Boerenbond en Landbouwkamer verzetten zich fel tegen dit besluit. Ze onderstrepen dat het in strijd is met de Europese toelatingsregels voor gewasbeschermingsmiddelen.
  Op 2 juli heeft een meerderheid van de Oostenrijkse regering een wet aangenomen die een volledig verbod op het gebruik van glyfosaat afkondigt. Aangezien de Europese Commissie (EC) dit besluit niet vóór 29 november heeft herroepen, treedt dit per 1 januari 2020 in werking. De EC heeft alleen gemeld dat ze het besluit bekritiseert, het als illegaal betitelt en een procedure hiertegen zou opstarten.
  In een toelichting stelt de EU dat Oostenrijk het wetsvoorstel vooraf reeds ter beoordeling aan Brussel had moeten voorleggen en niet pas na de besluitvorming. Nu bestaat het gevaar dat instanties bezwaren tegen het besluit gaan indienen en daarbij verwijzen naar het Europees toelatingsbeleid. In 2018 verklaarde de EC een besluit tot een totaalverbod van glyfosaat van het Oostenrijks bondsland Karinthië nietig.

  Grote verschillen

  Volgens de Oostenrijkse Landbouwkamer zorgt het glyfosaatverbod voor grote rechtsongelijkheid voor de Oostenrijkse boeren. De Landbouwkamer stelt dat bij de beoordeling van het glyfosaatverbod in Karinthië de EC een ander besluit nam dan ze nu doet. Destijds verklaarde de EU het besluit als haaks staand op het de Europese regelgeving. De Landbouwkamer zegt het onbegrijpelijk te vinden dat de EC zich nu niet verzet tegen het besluit. Ze wil snel duidelijkheid over de juridische status wat betreft het glyfosaat gebruik in Oostenrijk.

  Herroepen

  De Oostenrijkse boerenbond wil dat het politieke besluit door de EC wordt herroepen en dat dit in de tussentijd niet in werking treedt. „Op Europees niveau wordt de toelating van gewasbeschermingsmiddelen geregeld. Zo zijn voor alle boeren in de EU-lidstaten dezelfde regels van toepassing. Nationale verboden van toegelaten middelen zijn in strijd met de basis van de Europese toelatingssysteem”, stelt de Oostenrijkse Boerenbond. Max Hiegelsberger van de Oostenrijkse Boerenbond: „De huidige situatie is een ramp voor onze boeren. Als de Oostenrijkse overheid geen gehoor geeft aan onze oproepen, zullen de landbouworganisaties juridische procedures tegen dit besluit gaan opstarten. Het is zaak dat de boerenfamiliebedrijven weer over rechtszekerheid gaan beschikken."

  0 reacties :

  Een reactie posten