’We redden het niet met daken’

Schagen - Bijna vijf keer zoveel zon- en windenergie nodig in 2030

Roel van Leeuwen 1-11-2019

Waar kunnen zonneweides en windparken komen en hoeveel duurzame energie moeten deze gezamenlijk opwekken? Dat moet duidelijk worden uit de Regionale Energie Strategieën die komend jaar in dertig regio’s worden vastgesteld. 

35 terrawattuur (TWh), dat is de doelstelling om 49 C02-reductie te halen in 2030. Het gaat om de hoeveelheid energie die alle energieregio’s in Nederland samen moeten opwekken met behulp van zonnepanelen en windturbines. 

35 terrawattuur is misschien een abstract aantal, maar in de praktijk betekent dit bijna een vervijfvoudiging ten opzichte van waar we nu staan. Daarnaast moet er in 2030 op zee door middel van windparken 49 TWh worden opgewekt. 

Pittige uitdaging 

,,Alles wat er nu al wordt opgewekt aan duurzame energie telt mee, maar het blijft een pittige uitdaging’’, zegt Odile Rasch. Zij is samen met Wies Thesingh programmamanager van de energieregio Noord-Holland Noord. Hun taak is het om op 1 juni volgend jaar een concept-plan op te leveren. 

,,We gaan kijken wat is onze potentie en wat moet onze moet ambitie zijn. Met andere woorden: wat vinden wij verantwoord’’, aldus Rasch, die nauw samenwerkt met de energieregio Noord-Holland Zuid. ,,Er is nog niet bepaald hoeveel er per regio moet worden opgewekt.’’ 

Wind op land

Wat dat betreft werkt de Regionale Energie Strategie dus anders dan het programma Wind op land. In dit programma werd vooraf bepaald hoeveel vermogen aan windenergie er in de verschillende provincies moest worden opgewekt. Dit ging niet zonder slag of stoot. Niet alle provincies halen hun doelstelling voor 2020. 

Nadat in de afgelopen weken door bijna alle gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Holland een startnotitie is vastgesteld, vinden er de komende maanden gesprekken plaats in de energieregio’s, die weer zijn onderverdeeld in deelregio’s. 

,,We gaan nu echt van start.’’ Volgens Rasch zal er eerst worden gewerkt met verschillende scenario’s. ,,We kijken dan bijvoorbeeld naar wat er maximaal in een gebied kan worden opgeleverd, maar we kijken ook naar maximaal lokaal eigendom binnen de kernen en maximale opwekking langs de infrastructuur. Dit doen we samen met partijen uit het bedrijfsleven, energiecoöperaties, natuurorganisaties en overheden.’’ 

Een volgende stap is dat de uitgewerkte scenario’s worden voorgelegd aan inwoners, lokale maatschappelijke organisaties en belangengroepen en bedrijven. ,,We willen dan weten hoe de plannen worden ervaren, wat we over het hoofd hebben gezien en wat we niet moeten doen.’’ 

Wachten 

Uitgangspunt voor de te plaatsen zonnepanelen en windturbines is dat de vergunningen in 2025 moeten zijn verleend. Initiatiefnemers van bijvoorbeeld zonneparken hoeven echter niet te wachten totdat de RES is goedgekeurd. Al is het maar de vraag of deze allemaal door kunnen gaan. In bepaalde gebieden is de druk op het elektriciteitsnet zo hoog dat de netbeheerder geen toestemming geeft voor zonneparken. 

Rasch is overtuigd van de noodzaak van de komst van zonneparken. ,,Er zijn mensen die zeggen: je moet alles op daken doen. Maar daar redden we het niet mee. Het is wel mooi als je de zonnepanelen kunt combineren met andere functies zodat je dubbel ruimtegebruik krijgt. En het liefst op gronden, zoals braakliggende bedrijventerreinen, die nu niet worden gebruikt.’’ 

Ook juicht ze initiatieven toe van partijen die samen met de lokale bevolking een windpark of een zonnepark proberen te realiseren. 

Nadat de concept-plannen in juni 2020 zijn ingeleverd, vindt er een beoordeling plaats door het Rijk en wordt er gewerkt aan de definitieve versie. Die moet in maart 2021 zijn vastgesteld door iedere gemeente, het waterschap en de provincie. De RES wordt om de twee jaar geactualiseerd zodat er ruimte is voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen.

Noordhollands Dagblad



5 reacties :

Dekker zei

,,Alles wat er nu al wordt opgewekt aan duurzame energie telt mee, maar het blijft een pittige uitdaging’’, zegt Odile Rasch.

Heeft deze ongelooflijke domoor er wel eens aan gedacht dat 's avonds, 's nachts, 's winters en met zonloze dagen het hele land vol gelegd kan worden met panelen maar dat ze helemaal niets opleveren?
Heeft deze onnozele muts er wel bij stil gestaan dat het aantal energiecentrales minimaal hetzelfde zal moeten zijn om aan de vraag te kunnen voldoen?
Het is ongelooflijk dat een Provincie dergelijke verstandelijk beperkte mensen in dienst heeft.(en wij maar betalen)
Eerdaags verplicht van het gas voor wie het betalen kan, anders in de kou zitten, aan de elektrische auto voor wie het betalen kan, anders op de fiets of in de rolstoel of achter de rollator, dan zal het aantal energie centrales minimaal verdubbeld moeten worden om aan de stroomvraag te voldoen.

Anoniem zei

Landbouwgrond vol leggen met panelen zodat er geen gewassen meer geteeld kunnen worden. Ruim 100.000 nieuwe bewoners er per jaar bij in Nederland en wie gaat die allemaal voeden en BETALEN want er zijn er maar weinig die werken althans dat is de onwelgevallige mening(van links) van de CEO van Scania. https://ejbron.wordpress.com/2019/10/30/zweden-is-op-weg-naar-de-burgeroorlog/
Vreemd toch dat we er in de reguliere media niets over horen wat er allemaal mis is in de EU.

Johann zei

Kortom, onze lijders ( ik kan er geen ander woord voor bedenken) Zijn helemaal van het padje af. Ze laten zich leiden door die Linkse Doordrammen die zelf aan deze onzin flink verdienen. Milieu is een enorm verdienmodel waar de gewone burger flink voor moet bloeden.Het wordt tijd om die Linkse ophitsende mutsen politiek aan te pakken. Te denken valt aan PVV, Pegida,en andere Rechtse bewegingen die opkomt voor de gewone man.

Anoniem zei

Helemaal mee eens Johan, de hoogste tijd !!

Anoniem zei

Wie profiteren van deze klimaathype? Dan heb je ook het antwoord op de vraag. Het klimaat, de natuur, het milieu en de mensenkudde in ieder geval niet, die betalen allen de hoofdprijs.

Een reactie posten