Reden voor de klimaatgekte

Datum:
 • vrijdag 1 november 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Als je maar lang genoeg wacht komt alles gaandeweg aan het licht. 1-11-2019


  Reden voor de klimaatgekte


  (
  (Door: “Taljaard”)
  Luister en huiver…. Dit is de echte reden voor de klimaatgekte. En waarom men in Den Haag, aan de leiband van Brussel en Berlijn, het hele land bij de banken in de schulden wil steken. En de Nederlandse agrarische sector, die niet winstgevend genoeg meer is voor de banken, de nek om wil draaien. Het gaat niet over het klimaat, niet over het milieu, en ook niet over natuurbehoud. Het gaat om het behoud van de banken en het financiële systeem. Heel verhelderend. Antwoord op veel vragen; o.a. mijn voornaamste vraag: “Waarom doen ze in de politiek en in het grote bedrijfsleven mee met deze waanzin? Zo dom zijn ze toch niet?” Maar zoals altijd is het gewoon heel simpel: “Follow the money!” Wij worden bedrogen door de globalisten en de EU omwille van de banken. Want die zijn, althans in het door de euro geketende Europa, nog lang niet bekomen van de klap van 2008 en de Griekse crisis. En wanneer de banken hier vallen, dan valt de euro, en dus ook de EU.  Dus moeten de Europese burgers, te beginnen in Nederland, zich massaal in de schulden steken om deze banken overeind te houden.
  Bij de Fransen durven ze dat niet. Want de burgers daar zijn nu al kwaad (Gilets Jaunes). Bij de Duitsers zijn ze bang dat de burgers daar hun geduld verliezen. Want de ”Energiewende” blijkt daar kapitalen te kosten, waar de Duitse belastingbetaler voor moet opdraaien. Dus daar durven ze het ook niet. Bij de Britten kunnen ze het niet. Want die hebben nog een eigen munt en gaan bovendien binnenkort Brexit. De Italianen, Spanjaarden en Portugezen hebben de centen niet. De Hongaren, Polen, Tsjechen en Slowaken hebben dat geld al evenmin. En die laten zich ook niet zo makkelijk manipuleren en bij de neus nemen, omdat zij ervaring hebben met politieke misleiding.
  De zuinige Nederlanders echter hebben een enorm kapitaal aan passieve en op dezelfde banken geparkeerde spaartegoeden. Want ze vertrouwen de toekomst niet. En gelijk hebben ze. Maar dat zijn euro’s; in feite dus waardeloos papier waar niets tegenover staat. En wat eigenlijk alleen maar deugt om de kachel mee aan te maken, wat binnenkort niet meer mag, omdat de ECB meer geld verbrandt dan wij met elkaar ooit zouden kunnen.
  Hendrik Colijn wilde in de jaren `30 van de vorige eeuw vasthouden aan de gouden standaard; d.w.z. de gulden op zich vertegenwoordigde haar waarde in het daarvoor gebruikte edelmetaal (gouden tientjes, zilveren rijksdaalders, guldens, kwartjes en dubbeltjes, koperen stuivers en centen).De instorting van het toenmalige financiële systeem in 1929, de gierende inflatie van de Reichsmark van ons destijds ook al voornaamste exportland Duitsland, die daarna slechts overeind werd gehouden door eenzelfde fiatgeld-systeem als de huidige euro, maakte dit echter onmogelijk. Maar achteraf had Colijn natuurlijk voor 100% gelijk. Hij heeft zich in sommige opzichten deerlijk vergist, maar daarin niet. ”Wij zijn geen muntvervalsers!”, zei hij. Maar de grote internationale banken dwongen hem er toen in feite toe. Het kostte hem de val van zijn kabinet, nadat de minister van Financiën. jhr. Ruys de Beerenbrouck (KVP), om gewetensredenen aftrad.
  Het Nederlandse parlement en politieke bestel kon daarna slechts gestabiliseerd worden door de SDAP, onder de toenmalige lijsttrekker Albeda, regeringsverantwoordelijkheid te geven in het in 1938 geformeerde kabinet De Geer. Je weet hoe dat is afgelopen. Sindsdien zitten wij in Nederland dus met een fiatgeld-systeem.
  Maar sinds de invoering van de euro blijkt dat onding sinds 2008 allerminst crisisbestendig te zijn. En moet men bij de ECB, als een Weimar Republik in de jaren `20-`30 van de 20e  eeuw, constant geld bij drukken om die euro overeind te houden. Vandaar een bijna negatieve rente.
  Enerzijds dus om die euro niet te laten vallen, maar anderzijds ook om de spaarders te stimuleren om dat geparkeerde geld weer liquide te maken. Maar dat willen vooral die rijke, maar spaarzame, zuinige en voorzichtige, Nederlandse burgers niet. Wij moeten dus GEDWONGEN worden om ons spaargeld uit te geven, aan het ”klimaatneutraal” maken van onze huizen, het massaal kopen van stink-dure elektrische auto’s. En in het bijzonder; ons allemaal in de schulden steken bij de banken. Pas dan kan de rentevoet weer omhoog. En pas dan kunnen de banken overeind blijven, zonder dat men bij de ECB constant waardeloos fiatgeld moet bijdrukken. Om zowel de euro als de banken zelf overeind te houden.
  DAT is het geheim van de smid! En reken erop dat Wobke Hoekstra en Rutte dat ook heel goed weten. Geloof ook maar dat dit de werkelijke reden is waarom ze bij Groen Slinks hebben verklaard het begrotingsbeleid van Rutte III in alles te steunen. Niks idealisme! Niks milieu, natuur en klimaat! De banken, de euro en de EU. Daar gaat het om. En daarom mag Groen Slinks ook meedoen met het regenteske kartel en hun onderling vergeven van lucratieve baantjes. Denk maar niet dat Halsema burgemeester van Amsterdam is geworden omdat zij zo idealistisch en sociaal is.
  Ik ben geen econoom, maar wel historicus, theoloog en psycholoog. ”De tijd is de dochter van de waarheid.”/ ”Tempus filiae veritatis” (Erasmus; ”Adagia”). Populair gezegd; als je maar lang genoeg wacht komt alles gaandeweg aan het licht. Dit dus ook.
  Door:
  “Taljaard”
  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten