Noord-Hollandse gemeenten vinden dat wet lokale klimaatoplossingen niet in weg mag staan

Datum:
 • maandag 18 november 2019
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 • Noord-Hollandse gemeenten gaan in Den Haag bepleiten dat wetgeving wordt aangepast om creatieve lokale oplossingen mogelijk te maken op klimaatgebied.


  Dat kwam vrijdag naar voren op de themabijeenkomst die de netwerkorganisatie van Noord-Hollandse gemeenten VNHG in Velsen wijdde aan het klimaatakkoord. De blik was gericht op de buitengewone ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) eind deze maand. Dan spreken alle Nederlandse gemeenten zich uit.
  Tal van gemeenten in de provincie hadden raadsleden of wethouders afgevaardigd naar Velsen. Ze constateerden dat samenwerking tussen gemeenten, waarbij de een dit doet en de ander dat, een speerpunt moet zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. Mogelijkheden om bijvoorbeeld windmolens te plaatsen kunnen nogal verschillen van de ene gemeente ten opzichte van de andere.
  Als gemeenten warmtenetten willen laten aanleggen, stuiten ze op belemmeringen in de wet. Die moeten uit de weg worden geruimd. Ook willen gemeenten dat wetten zo aangepast worden, dat ze bevoegdheden krijgen om in de energietransitie de regie op een aantal gebieden naar zich toe kunnen trekken.
  Geld is ook een punt van aandacht, hoewel het wegnemen van wettelijke belemmeringen hoger op het verlanglijstje staat. De financiering van projecten is vaak in de eerste jaren geregeld maar of die op langere termijn ook goed gaat is nog maar de vraag. De verwijzing naar de jeugdzorg werd gemaakt. De gemeenten hebben daar inmiddels leergeld mee betaald.
  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten