Boer nodig bij aanpak stikstof, maar natuurorganisaties schrijven actieplan zonder

Datum:
 • maandag 25 november 2019
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Boeren kunnen een bijdrage leveren aan schone lucht, schoon water en meer biodiversiteit, onderstreepte Sijas Akkerman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland maandag bij zijn inspraakreactie in de Statencommissie Landbouw.  Het bracht ChristenUnie-Statenlid Michel Klein meteen tot een vraag: waarom hebben de natuurorganisaties de boeren niet betrokken bij hun ’Actieplan stikstof Noord-Holland’?
  Want Akkerman stond er ook namens Landschap Noord-Holland, IVN, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. ,,Samenwerking met landbouworganisaties is wat ingewikkeld vanwege alle dynamiek’’, antwoordde Akkerman diplomatiek. Mede-inspreker Willem Hellevoort van Natuurmonumenten zei dat in veel trajecten samengewerkt wordt met de de agrarische sector. ,,Nu is het lastiger. Uit het deltaplan biodiversiteit ’Groen goud’ heeft de landbouw zich zelfs teruggetrokken.’’
  Het typeert de spanning die sinds het stikstofprobleem op tafel ligt toeneemt tussen natuurorganisaties en de boeren. Het deltaplan ’Groen goud’ beschrijft dat er in een brede zone rond natuurgebieden in Noord-Holland een snelle overgang op natuurinclusief, en extensief (minder dieren per oppervlakte-eenheid) boeren overgegaan moet worden. CDA-Statenlid Willemien Koning-Hoeve signaleert ook ’spanning’, namelijk die tussen de conventionele intensieve en de natuurinclusieve extensieve landbouw, waarbij het ontbreken van een verdienmodel voor die laatste categorie toch wel een majeur probleem betekent.
  Daarover gaf inspreker Jarno van Elten die een boerderij bij Broek in Waterland extensief beheert toevallig duidelijkheid. Uitleg over zijn bedrijfsvoering leidde tot instemmend jaknikken bij fracties van onder meer Groenlinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie. Maar hij moest de commissie er wel op wijzen, dat hij de touwtjes slechts aan elkaar te knopen weet omdat hij er ook een zorgboerderij bij heeft.
  De ’tiencentregel’ biedt dit soort boeren een oplossing, stelde Akkerman. Als alle bij de extensieve veehouders betrokken partijen, de melkfabriek, het waterschap, de supermarkt enzovoort, met één cent minder genoegen zouden nemen, worden dit soort boeren met een dubbeltje meer geholpen.
  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten