Veel kritiek op aanpak groen Hollands Kroon

Datum:
 • woensdag 23 oktober 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA - 
  Hollands Kroon doet beheer groen ’samen’, inwoner weet van niets 
  Mike Deutekom -22-10-2019

  ’Partners in beheer’, zo heet het programma dat de net gevormde gemeente Hollands Kroon in 2012 opstartte om het groenbeheer in de gemeente samen met de inwoners uit te gaan voeren. Zeven jaar later weten veel van die inwoners echter niet van het bestaan af. 

  Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie van de gemeente. De commissie heeft een flink aantal opmerkingen over het gevoerde beleid. Zo blijkt dat het kwaliteitsniveau van het openbare groen is gedaald in vergelijking met 2012. In elk geval in de ogen van de inwoners van Hollands Kroon, die nu een lager cijfer toekennen voor de staat van het groen. 

  Verder kan de communicatie met de inwoners beter, concludeert de rekenkamercommissie. Niet alleen zijn de inwoners niet direct betrokken bij het bepalen van het toe te passen kwaliteitsniveau van het onderhoud, wat bij aanvang de bedoeling was. Ook zijn veel van hen zich niet bewust van de mogelijkheden en hun eigen verantwoordelijkheid, aldus de commissie. 

  Verschillen 

  Ze concludeert dat ’zelfbeheer nog niet een gegeven is’. Ook is het onderscheid tussen de verschillende beeldkwaliteitsniveaus groot. ,,Waarom ergens een bepaald niveau is toegepast, is niet altijd even duidelijk. Het kernbeheer en de taken van de kernbeheerder kan beter worden uitgedragen bij de inwoners.’’ Hollands Kroon voert het onderhoud aan het groen zelf uit als er geen initiatieven van inwoners zijn. 

  Overigens baseert de commissie zich voor hun conclusies deels op een niet-representatieve enquête, gehouden onder 57 mensen op straat. Drie van de ondervraagden hadden van het samen uit te voeren groenbeheer gehoord. 

  Toch zijn burgemeester en wethouders van Hollands Kroon niet ontevreden over het project. In een reactie aan de gemeenteraad schrijft het college tevreden te zijn met de 250 verzoeken die inwoners aan de gemeente hebben gedaan de afgelopen jaren om iets aan het groen in hun buurt te veranderen. Wel wil het de communicatie verbeteren.

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten