Schouten wil verbetering in Europese goedkeuringsprocedure van bestrijdingsmiddelen

Datum:
 • woensdag 30 oktober 2019
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Uit de rapportage over het jaar 2018 blijkt dat er 132 inspecties zijn uitgevoerd tijdens het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij zijn 34 overtredingen vastgesteld, die hebben geleid tot een boete. 28-10-2019


  Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevelen aan om de Europese goedkeuringsprocedure te verbeteren in relatie tot mogelijke motorische en neurologische aandoeningen, waarvan de ziekte van Parkinson er een is. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat de Europese Commissie vragen dit voortvarend op te pakken. Dat meldt de minister in een reactie op vragen uit de Tweede Kamer.

  De Europees geharmoniseerde toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen voorziet op dit moment in een getrapte benadering voor het aspect 'toxiciteit voor mensen'. Dit betekent dat er standaard proefdierstudies en openbare wetenschappelijke literatuur opgenomen dienen te worden in het aanvraagdossier. In deze proefdierstudies wordt ook naar mogelijke neurotoxische effecten gekeken. Als tijdens de beoordeling hiervan blijkt dat er aanwijzingen zijn voor mogelijke motorische en neurologische aandoeningen, dan moet de aanvrager aanvullende specifieke studies uitvoeren gericht op neurotoxische effecten. De ziekte van Parkinson is één van de mogelijke motorische en neurologische aandoeningen.

  Macozeb
  Het is op dit moment niet duidelijk welke Europees goedgekeurde werkzame stoffen in verband kunnen worden gebracht met de ziekte van Parkinson. Voor de werkzame stof mancozeb zijn epidemiologische studies beschikbaar met verschillende uitkomsten, waarbij een verband als ook geen verband wordt gerapporteerd met de ziekte van Parkinson. Nederland heeft binnen de Europese Unie in een stemverklaring aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met de tijdelijke verlenging van de werkzame stof mancozeb, maar er is desondanks besloten de goedkeuring van mancozeb met een jaar te verlengen.

  Inspectie SZW
  Werkgevers zijn, overeenkomstig de Arbeidsomstandighedenwet, primair verantwoordelijk voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. De Inspectie SZW houdt risicogericht toezicht en kan handhavend optreden. Bij het gebruik van biociden en gewasbeschermingsmiddelen is de kans relatief klein dat op het juiste moment wordt gecontroleerd. Misstanden kunnen ook door werknemers bij de Inspectie SZW worden gemeld. Er is geen cijfermatig beeld over overtredingen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in relatie tot arbeidsomstandigheden. De afgelopen 5 jaar zijn geen bedrijven beboet vanwege overtredingen op het vlak van het bieden van een veilige situatie voor het werken met gewasbeschermingsmiddelen.

  NVWA
  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op het zorgvuldig en volgens de regels toepassen van gewasbeschermingsmiddelen door agrarische ondernemers. Uit de rapportage over het jaar 2018 blijkt dat er 132 inspecties zijn uitgevoerd tijdens het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij zijn 34 overtredingen vastgesteld, die hebben geleid tot een boete. Het merendeel van deze overtredingen betrof het niet voldoen aan de regels die gelden voor het reduceren van de verwaaiing van gewasbeschermingsmiddelen.

  bron: Ministerie van LNV, 28/10/19

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Controles zijn er slechts voor de bühne. Hoe serieus moeten we controles nemen als de milieudienst VOORAF aankondigt dat ze gaan controleren.
  Verbiedt die rotzooi en vragen aan de EU is een wassen neus, veel corruptere instanties zijn er niet.

  Een reactie posten