Ruim een miljoen voor recreatiesector in regio

Den Helder - Er is een fonds van 1,4 miljoen euro om de verblijfsrecreatie in de Kop van Noord-Holland te stimuleren.
Martijn Gijsbertsen 3-10-2019

Het revitaliseringsfonds is per 1 oktober, afgelopen dinsdag, opengesteld. Ondernemers, verenigingen van eigenaren en gemeenten in de regio kunnen gebruik maken van de ondersteuningsmogelijkheden die in de fondsregeling zijn vastgelegd. Het gaat om een project van het regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt! van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. De regio wil in 2030 de best presterende verblijfsrecreatiesector hebben. 

Ambitie 

Wethouder Heleen Keur van Den Helder is blij met het fonds: „Recreatieondernemers willen gasten nu en in de toekomst blijven ontvangen. Daarom moeten ze niet alleen aan de slag gaan met het verzilveren van kansen in de markt, maar ook inspelen op de snel veranderende vraag. Om de regionale ambitie te kunnen realiseren moeten de sector en overheden samenwerken. Het revitaliseringsfonds geeft daarvoor nu stevige handvatten en financiële ondersteuning.” 

De regeling voorziet in een ondersteuning op tal van kansen en uitdagingen. Van de inzet van een expertteam om ondernemers te ondersteunen bij de doorontwikkeling van hun bedrijf of transformatieopgaven, tot aan een serieuze bijdrage in investeringen in de verduurzaming van het aanbod en de omgeving. 

Heleen Keur: „Het is voor ondernemers niet altijd even gemakkelijk om financiering te vinden voor gewenste en noodzakelijke investeringen om het aanbod aantrekkelijk te houden. Wij willen dat vergemakkelijken door het fonds. Ook voor onderzoek en begeleiding naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering, geeft de regeling ruimschoots kansen voor ondernemers. Het doel is stimuleren van investeringen in kwaliteit.” 

Toekomst

De regeling wordt uitgevoerd door De Kop Werkt! met ondersteuning vanuit het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De Kop Werkt! staat voor het bouwen aan een toekomstbestendige regio. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving. 

Meer informatie is te vinden op: www.dekopwerkt.nl. 

Het aanvraagformulier, het reglement en nadere informatie is te vinden op www.nhn.nl/revitaliseringsfonds.

Noordhollands Dagblad


0 reacties :

Een reactie posten