Grote hotels voor meer dan tachtig arbeidsmigranten in principe alleen op bedrijventerreinen, zegt raad Hollands Kroon

HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft dinsdagavond de beleidsregels voor nieuw logiesvoorzieningen voor arbeidsmigranten verder aangescherpt.


Mike Deutekom 8-10-2019

De coalitiepartijen CDA, VVD en Senioren Hollands Kroon kwamen met drie amendementen op de, door het college voorgestelde regels waar en hoe buitenlandse tijdelijke arbeidskrachten kunnen worden ondergebracht. 

De coalitiepartijen kwamen onder meer met een aanscherping op de mogelijkheden om een grootschalig (tachtig bedden of meer) arbeidershotel te kunnen realiseren. Waar deze eerst nog ’bij voorkeur’ op een bedrijventerrein zouden moeten verschijnen, heeft de gemeenteraad dat beperkt tot ’op of direct aansluitend aan een bedrijventerrein’. Daarmee zou bijvoorbeeld het plan om 280 arbeidsmigranten te huisvesten in het voormalige Joods Werkdorp bij Slootdorp niet volgens die regels zijn. Immers ligt dat terrein niet op of aan een bedrijventerrein. 

Uitzondering 

Wel geeft de raad het college extra handelingsruimte op Agriport. Daar waar voor alle andere grootschalige logieslocaties geldt dat het totale aantal personen dat logies wordt aangeboden niet meer bedraagt dan tien procent van het aantal inwoners van de kern waartoe het bedrijventerrein behoort, is deze voorwaarde niet van toepassing op Agriport. ,,Dit gezien de geografische ligging en het feit dat binnen Agriport sprake is van een groter behoefte aan huisvesting van tijdelijke medewerkers’’, aldus CDA-fractievoorzitter Sjaak Vriend. 

Volgens de kaders mogen er in het buitengebied bij agrarische bedrijven maximaal veertig mensen worden ondergebracht mits dit gebeurt volgens een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat er een beheerder moet zijn, net als een beheersplan en dat het college een exploitatievergunning moet afgeven. Ook mogen er in woningen geen logies worden gegeven, behalve als het gaat om een tweede bedrijfswoning op hetzelfde agrarische bedrijf. 

Toch is er nog een mogelijk om af te wijken van de vaste regels. Het college heeft de mogelijkheid om initiatieven die niet aan de kaders voldoen, maar waar het toch positief over is, voor te leggen aan de raad. ,,En dat hoeven niet volledig uitgewerkte plannen te zijn maar een principeverzoek van een ontwikkelaar zou wat mij betreft ook aan de raad voorgelegd kunnen worden’’, aldus Vriend. 

Volgens wethouder Theo Meskers (VVD) zal er met deze regels plek zijn voor circa achthonderd bedden in de gemeente. ,,Terwijl wij als college ons een taakstelling van 1600 bedden hanteren. Hoe de overige helft dan gerealiseerd gaat worden durf ik niet te zeggen op dit moment.’’

Noordhollands Dagblad


0 reacties :

Een reactie posten