Overeenkomst Hollands Kroon en firma Luyt ’belangrijk voor behoud van werkgelegenheid in Den Oever’

Datum:
 • woensdag 11 september 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • HOLLANDS KROON - DEN OEVER De gemeente Hollands Kroon en Machinefabriek Luyt hebben een akkoord bereikt over de verplaatsing van Luyt in de haven van Den Oever.
  Winnie van Galen 11-9-2019

  Daarmee breekt voor Luyt een belangrijk moment aan: de bouw van een nieuw doklift ter vervanging van het huidige dok dat al geruime tijd op zijn tandvlees loopt. De buizen voor de aanleg van een nieuw doklift liggen inmiddels een tijdje in de haven van Den Oever wachtend op wat komen gaat. 

  De verplaatsing van Luyt kwam in 2013 voor het eerst aan de orde vanwege economische en toeristische ontwikkelingen in Den Oever, vervat in het document Waddenpoort. Luyt zat op dat moment pal achter de dijk in een hoekje van de Noorderhaven en schoof daarna vele tientallen meters in oostelijke richting op. 

  Havendijk 

  Vervolgens gebeurde er van alles. De versterking van de 900 meter lange Havendijk in Den Oever fietste door de plannen heen, een klus die eind 2017 begon en recentelijk is afgerond. Nieuwe eisen op het gebied van milieu en veiligheid speelden eveneens een rol, aldus burgemeester Rian van Dam tijdens een uitleg over het bereikte akkoord. 

  Daarnaast was er nog een financieel verhaal: door de vertragingen verspeelde Luyt een deels Europese subsidie van drie ton voor de bouw van het nieuwe dok. Daarvoor in de plaats kwam een gemeentelijke en provinciale subsidie van in totaal 125.000 euro mits er voor 2020 duidelijkheid zou komen over de bouw van het nieuwe dok.

  In de tussentijd steggelden de gemeente en Luyt over het afhandelen van de verplaatsing. Zolang daar geen duidelijkheid over kwam, stelde Luyt de bouw van het nieuwe dok (kosten twee miljoen euro) uit. De onderneming wilde geen onnodige risico’s lopen. 

  Duidelijkheid is er inmiddels wel. De gemeente investeert 3,5 ton in het geschikt maken van 80 meter (voldoende voor drie schepen) havenkade waar Luyt schepen repareert en onderhoudt. Een groot deel van die 3,5 ton gaat op aan het aanleggen van een vloeistofdichte vloer en riolering. Verder is afgesproken dat Luyt die werkkade als alleengebruiker huurt voor de duur van 25 jaar met een automatische verlenging van vijf jaar, zodat de onderneming ’weet waar ze aan toe is’, aldus de burgemeester die het bereikte akkoord belangrijk noemt ’voor het behoud van werkgelegenheid in Den Oever.’ 

  Voor het huren van de werkkade betaalt Luyt jaarlijks ruim veertien mille. Dat is inclusief een korting van vijf procent. Bij de verhoging van de kade is de deksloof (de afwerking van de kade) 3,5 centimeter lager geplaatst dan in de oude situatie. 

  Ingroeitermijn 

  De consequentie voor Luyt is dat het eerste deel van de kade bij hoog water minder gemakkelijk te gebruiken is. Die veertien mille aan huur wordt stapsgewijs opgebouwd. Pas over drie jaar betaalt Luyt het volledige bedrag. Luyt wilde een ingroeitermijn van tien jaar maar daarmee stemde het college van b en w niet in. Directeur Jacoline Luijt van Luyt laat weten pas op een later moment te willen reageren zonder daar inhoudelijk op te willen ingaan.

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten