Oproep aan inwoners Hollands Kroon om dorpskernen vitaal en leefbaar te houden

Datum:
 • woensdag 18 september 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Begint de victorie in Breezand? De dorpsraad daar ging enthousiast aan de slag met de vraag hoe inwoners dichter bij elkaar zijn te brengen. De overige 21 dorpskernen in Hollands Kroon worden uitgedaagd hetzelfde te doen.  Hoe blijven mensen verbonden? Wat is er nodig om het dorp leefbaar en aantrekkelijk te houden? Die vragen zijn als eerste neergelegd bij verenigingen en lokale organisaties in Breezand, een proef om te ervaren wat er zoal loskomt. Waarom? Om te voorkomen dat dorpen leeglopen, ’er Groningse en Drentse toestanden ontstaan’. Die vrees leidde tot de oprichting van een kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van lokale ouderenbonden (LSBO), de gemeente en maatschappelijke organisaties (Wonen Plus Welzijn en Incluzio).
  Zoals gezegd, in Breezand werd er enthousiast gereageerd. De dorpsraad gaf aan de kar graag te willen trekken en stuurde een enquête rond die door 500 inwoners is beantwoord, de jongste 18, de oudste 82. Centrale vraag: hoe sterk is de onderlinge samenhang nog en welke initiatieven maken het beter. Wat is te doen tegen maatschappelijke problemen die voortkomen uit aftakeling en eenzaamheid.
  De antwoorden zijn een aanzet om aan de slag te gaan. De dorpskernen moeten zelf handen en voeten geven aan het versterken van de samenhang. De kerngroep zwengelt de zaak slechts aan en ondersteunt, aldus wethouder Mary van Gent van Hollands Kroon. Vanuit de opvatting dat eigen ideeën en initiatieven in vruchtbare aarde vallen.
  De proef in Breezand, leefbaarheid door ontmoeten geheten, heeft driekwart jaar geduurd. Dat tempo is niet te herhalen voor de overige kernen in Hollands Kroon. Dan zou het een kleine twintig jaar duren voordat alles 21 dorpskernen aan de beurt gekomen zijn, aldus welzijnswethouder Mary van Gent van Hollands Kroon.
  Het enthousiasme in Breezand heeft voor een groot deel te maken met een actieve dorpsraad en de compacte structuur van het dorp. Een plaats als Anna Paulowna is veel uitgestrekter waardoor het mogelijk minder gemakkelijk is om initiatieven te ontplooien ter versterking van de sociale cohesie, gaf de wethouder deze week aan bij de aftrap van het project.
  De uitkomst van de enquête in Breezand is eerder dit jaar aan bewoners bekend gemaakt. Daaruit kwam naar voren dat de respondenten woonzorggroep Carrousel, een kleinschalige complex met 16 tweekamerappartementen, graag voor het dorp willen behouden, aldus Van Gent. Wat andere urgente ideeën betreft zijn de kerngroep, dorpsraad, inwoners en organisaties bezig met het uitwerken ervan.
  Het project leefbaarheid door ontmoeten heeft betekenis voor alle dorpsbewoners, van jong tot oud. Neem het recentelijke nieuws waarin duidelijk werd ’dat niet alleen ouderen zich eenzaam kunnen voelen maar dat het in toenemende mate ook bij jongeren speelt.’

  Hippolytushoef

  Naast Breezand zijn er inmiddels initiatieven gestart in Hippolytushoef. Dat heeft mede te maken met de op handen zijnde sluiting van het oude zorgcentrum Noorderlicht dat plaats maakt voor nieuwbouw. Groepen die van het gebouw gebruik maken, zijn op zoek naar andere mogelijkheden. Van Gent: ,,Tijdens een bewonersbijeenkomst in Hippolytushoef is een werkgroep ontstaan. Als je mensen de ruimte geeft, komen er creatieve ideeën boven drijven. Er is al geopperd of een leegstaande kerk misschien als ruimte kan dienen. Er staan vanzelf gangmakers op, die we graag willen ondersteunen.’’
  De kerngroep heeft verenigingen, dorpsraden en lokale organisaties aangeschreven om via een aanmeldformulier een idee in te sturen. Met als resultaat ’dat dorpen aantrekkelijk zijn en blijven om in te wonen, te werken, te leren, te sporten, te ontmoeten en te zorgen. ,,Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk e-mailadressen te verzamelen, maar het kan zijn dat wij er wat missen. Stuur de mail gerust door. Het is aan u om deze kans met beide handen aan te pakken.’’
  Noordhollands Dagblad
  0 reacties :

  Een reactie posten