MH17 Waarheidsconferentie in Maleisië compleet genegeerd door Nederland Posted on 24/08/2019

Datum:
 • maandag 26 augustus 2019
 • in
 • Categorie:
 • Bewijs dat niet Russische raket, maar Oekraïens gevechtsvliegtuig MH17 neerhaalde opzettelijk achtergehouden en genegeerd door Duitsland, Nederland en het JIT’

  Posted on 24/08/2019  
  ———————————————————————————
  Op 17 augustus werd in Kuala Lumpur (Maleisië) de conferentie ‘MH17: The Quest For Justice’ gehouden. De angst voor de waarheid is in Den Haag klaarblijkelijk zo groot, dat de regering er niet voor terugschrok om Maleisië op diplomatiek vlak zwaar te beledigen. Aan de conferentie namen een flink aantal internationale experts deel, wier forse kritiek op de voorgeprogrammeerde anti-Russische conclusies van het JIT, die van premier Rutte beslist niet in twijfel mogen worden getrokken, ons land een buitengewoon ongemakkelijk en onheilspellend schuldgevoel zouden geven, en wat ons betreft ook zouden moeten geven. Want zelden werd puur vanwege bepaalde geopolitieke doelstellingen zoveel cruciale informatie achtergehouden en verdraaid als met het MH17 dossier, en dat over de rug van vele honderden Nederlandse nabestaanden.
  De Duitse onderzoeksjournalist, auteur en voormalige luchtvaart kapitein Peter Haisenko was één van de uitgenodigde experts aan wie talrijke journalisten en het publiek vragen konden stellen. Ook de Nederlandse journalist Kees van der Pijl, die in juli in Café Weltschmerz uitgebreid aandacht aan de zaak besteedde, was aanwezig, net als onder meer documentairemaker Yana Yerlashova, IT-expert Akash Rosen, de Canadese prof. Michel Chossudovsky, John Philpot (rechtsexpert bij het Internationale Gerechtshof en de VN), dr. Gurdial Singh Nijar (ook VN), kolonel Haji Mohd Sakri Hussin (internationaal crisismanagement), dr. Chandra Muzaffar (president van JUST = International Movement for a Just World), dr. Zulaiha Ismail (internationaal erkende oorlogsmisdaden expert), en Askiah Adam, voormalig BBC journalist en nu CEO van JUST.
  Doel van de conferentie was om de conclusies van het JIT en de aanklacht tegen drie Russen en een Oost Oekraïner kritisch tegen het licht te houden. Twee dagen vóór de conferentie eiste de Nederlandse ambassade in Kuala Lumpur dat Maleisië deze conferentie zou verbieden. Los van het feit dat dit een schaamteloze inmenging met de interne zaken van een andere staat was, leek deze eis vooral ingegeven door de grote angst dat duidelijk zou worden gemaakt dat het JIT onderzoek in de verste verte niet onpartijdig en neutraal was.
  Gegevens cockpit recorder worden nog steeds geheim gehouden
  In het voorjaar stelde de nieuwe Maleisische regering al vast dat het onderzoek op voorhand slechts één doel had: Rusland hoe dan ook de schuld geven, en alle andere verklaringen uit te sluiten. Het gevolg was dat het JIT leugens op leugens stapelde, cruciale bewijzen negeerde en verdonkeremaande, en een eindrapport presenteerde dat bomvol tegenstrijdigheden staat die alleen door vakmensen kunnen worden opgemerkt – en die waren dan ook in groten getale op de conferentie aanwezig.
  Een van de leugens was dat de cockpit voice- en flightrecorder via Moskou in handen van de Britse AIB was gekomen. Kolonel Haji Mohd Sakri Hussin was al twee dagen na de ramp in Kiev, waar het door het Westen geïnstalleerde illegale regime hem verbood om naar het rampgebied te reizen. Onder bescherming van diplomatieke immuniteit deed hij dat ondanks de nodige hindernissen toch, waarna hij in Donetsk deze recorder in handen kreeg. In Charkov probeerden vier FBI agenten deze van hem af te pakken, wat met behulp van Hussins beveiligers kon worden voorkomen.
  Vervolgens overhandigde hij de recorder aan de Britse AIB. Het apparaat bevond zich dus nooit in Russische handen. Op de conferentie vertelde hij ook dat noch hijzelf, noch de Maleisische regering daarna ooit toegang tot de gegevens op deze recorder hebben gekregen. Sterker nog: deze data worden nog steeds geheim gehouden. We moeten het enkel doen met wat de AIB beweert wat op deze recorder staat.
  Gaten genegeerd, ‘conclusies JIT rapport complete onzin’
  Haisenko liet op de conferentie zijn expertise schijnen op de belangrijke linkerkant van het wrakdeel van de cockpit, die in het JIT rapport enkel vaag wordt afgebeeld, en dat terwijl dit deel uitgebreid is onderzocht. Nergens in het rapport wordt zelfs maar het bestaan erkend van de duidelijk zichtbare gaten van 30 mm. doorsnee, laat staan dat daar een verklaring voor wordt gegeven.
  Volgens de luchtvaart expert staan er in het JIT rapport zelf nog meer bewijzen dat de gepresenteerde conclusies ‘complete onzin’ zijn. Zo wordt beweerd dat de cockpit werd doorzeefd met metaaldeeltjes van een BUK raket. Afgezien van het feit dat de simulatie hiervan door de Oekraïense geheime dienst SBU werd geproduceerd, wordt een foto getoond van de vinylplaat tussen de cockpitramen, waar 102 gaatjes in zouden zitten.
  Deze plaat zou echter door de kracht van een enorme explosie vlakbij de cockpit door de duizenden metaaldeeltjes van een BUK raket totaal moeten zijn vernietigd. Het wezenlijke punt is dat het frame van dit raam geen enkel spoor van metaaldeeltjes vertoont. Volgens Haisenko is het onmogelijk dat het raam zelf door 102 deeltjes werd doorboord, maar het frame (kozijn) onbeschadigd is gebleven.
  Op een foto van dit deel bij de cockpit zijn duidelijk grote ronde gaten van circa 30 mm doorsnee zichtbaar, die onmogelijk door honderden of duizenden veel kleinere metaaldeeltjes van een BUK raket kunnen zijn veroorzaakt. De deeltjes van een BUK raket zijn maximaal 15 mm groot en absoluut niet rond. De zichtbare kleinere gaten buiten het raam, waarvan de vensters deels naar buiten zijn gebogen, kunnen enkel afkomstig zijn van de explosieve splintermunitie die door een Su 25 gevechtsvliegtuig in de cockpit werd geschoten en daar –dus van binnenuit- explodeerde.
  Al deze deeltjes hebben enorme kracht, en ook aluminium vormt geen enkele belemmering. Ze verklaren de vernietiging IN de cockpit, waarvan de beelden eveneens niet in het JIT rapport werden opgenomen. Ook deze schade kan echter niet met een BUK raket worden verklaard. ‘Feit: het JIT rapport levert zelf het bewijs dat het volledig onmogelijk is dat dit vliegtuig door een BUK raket werd getroffen.’
  ‘Nederlandse en Duitse regering weten precies wat er echt is gebeurd’
  Haisenko vervolgt dat uit de gesprekken die in de wandelgangen van de conferentie werden gevoerd naar voren kwam dat zowel de Nederlandse als Duitse regering precies weten wat er echt is gebeurd, maar samen met de VS, Oekraïne en andere Westerse regeringen een regelrechte samenzwering hebben opgezet met als doel de waarheid te verbergen en Rusland als schuldige aan te wijzen.
  Er was tevens het besef dat de waarheid daarom extreem politieke springstof herbergt. Tenslotte zijn de sancties tegen Rusland vooral op MH17 gebaseerd. Het is nauwelijks voor te stellen dat het Westen ooit zijn excuses aan Moskou gaat aanbieden, om over een schadevergoeding aan zowel Rusland als de Westerse bedrijven die door deze onterechte sancties grote verliezen hebben geleden maar te zwijgen. Dat daarnaast de complete Oekraïense regering onder Poroshenko voor een internationaal tribunaal zou moeten worden gebracht maakt de politieke consequenties nog lastiger.
  ‘Keihard bewijs wordt vanwege hevige politieke gevolgen nog steeds geweigerd’
  De Duitse expert wijst er nogmaals op dat een privé researcher over keihard bewijs in de vorm van documenten beschikt waaruit ondubbelzinnig blijkt dat MH17 door een Oekraïense Su25 werd neergeschoten, en dat de regering Merkel dat van meet af aan heeft geweten. Het punt is echter dat zowel de Duitse als Nederlandse regering en ook het JIT deze bewijzen weigeren aan te nemen. Haisenko: ‘Het is zelfs zwaar crimineel hoe met de bezitter van deze bewijzen, de privé onderzoeker Josef Resch, omgegaan wordt. Meer informatie hierover op www.wifka.de.’
  Er is nog hoop dat de Maleisische regering druk op de Nederlandse en het JIT blijft uitoefenen om deze bewijzen eindelijk officieel aan te nemen en te bestuderen, zodat vervolgens een compleet nieuw onderzoek wordt geopend, dat wèl professioneel en neutraal wordt uitgevoerd, en niet de op voorhand door de toenmalige regering Obama, de CIA en Oekraïne gedicteerde conclusies herhaalt.
  De waarheid omtrent MH17 en gerechtheid waren het doel van de conferentie in Kuala Lumpur, waar de ‘New Sunday Times’ twee dagen later (19 augustus) een twee pagina’s tellend verslag van plaatste. Vooralsnog is deze conferentie genegeerd door de Westerse media en politiek. Vanwege de heftige politieke gevolgen verwacht Haisenko niet dat dit alsnog gaat gebeuren. ‘De waarheid is zo brisant, dat met alle mogelijk middelen moet worden voorkomen dat deze wordt onthuld, alleen al omdat tientallen Europese politici daardoor voor het gerecht zouden moeten worden gesleept.’

  Xander

  2 reacties :

  Dekker zei

  Zolang de inhoud van de zwarte dozen niet open baar wordt gemaakt door deze regering met aan het hoofd Mark Rutte(onderste steen boven)is er voor de burger genoeg reden om te twijfelen aan de officiële versie van het verhaal.
  Er zijn veel te veel onduidelijkheden en helemaal diep treurig is het dat van officiële zijde wordt afgegaan op de beweringen van "Bellingcat" van wie niemand precies weet wat de achtergrond van die man precies is.

  Anoniem zei

  De Stichting MH17 heeft de Maleisische Premier gevraagd geen tweespalt te zaaien(vanwege de gedane uitspraken).
  Misschien kan de Stichting MH17 zich beter concentreren op alle misstanden uit het rapport van JIT en waarom inhoud van de zwarte dozen geheim is? Rutte liegt al als hij adem haalt en daarom is het des te verwonderlijker dat er nog zoveel domme en/of corrupte mensen in Nederland zijn die die engerd de hand boven het hoofd houden.
  Van PVV stemmers wordt gezegd dat het laagopgeleide "Tokkies" zijn, maar hoe moeten we VVD stemmers beoordelen?
  Aan de snelle teloorgang van Nederland te oordelen zijn PVV'ers een stuk slimmer als de niet bijster slimme of corrupte VVD'ers want die helpen het land in sneltreinvaart naar de verdommenis door die valse nicht(Rutte) te blijven steunen.

  Een reactie posten