Gemeente Den Helder worstelt met onderbezetting aan handhavers en toezichthouders

Datum:
 • woensdag 21 augustus 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • De gemeente Den Helder telt nog steeds te weinig handhavers, toezichthouders en vergunningsverleners. Gedurende bepaalde perioden was er zelfs sprake van onderbezetting.


  Zo valt te lezen in het ’vergunningverlening-, toezicht- en handhavingsbeleid’ van de gemeente Den Helder voor de periode 2019-2021. Daardoor moesten ’de afgelopen jaren vaak prioriteiten worden gesteld in de taken die wel of niet konden worden uitgevoerd’, zo schrijft de gemeente.

  Deskundigheid

  Daarbij voldoen medewerkers van de gemeente, die belast zijn met vergunningverlening, toezicht of handhaving, niet altijd aan de gewenste deskundigheid. Die is gebaseerd op zowel opleiding als ervaring. ’Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt is het niet altijd mogelijk om te voldoen aan deze kwaliteitscriteria’.
  Tegelijkertijd heeft er een uitbreiding van het aantal toezichthouders openbare ruimte plaatsgevonden. Zodat niet alleen overdag, maar ook in de avonduren toezicht kan worden gehouden in de wijken. Ondanks die toename, is men er niet in geslaagd om de gewenste rol als gastheer op te pakken. Redenen daarvoor zijn de uitbreiding van het aantal taken van de toezichthouders en de enorme stijging van het aantal meldingen. Vooral de komst van de Makkelijk Melden-app heeft de drempel verlaagd om meldingen te doen, wat heeft geleid tot een aanzienlijke groei van de hoeveelheid meldingen.

  Overlast

  Voor de komende jaren richt de gemeente zich op het gebied van toezicht en handhaving vooral op jeugdoverlast/hangjongeren (mede vuurwerk), toezicht bij evenementen, onjuist parkeren, zwerfafval en alcoholische drank verstrekken aan minderjarigen. Een groot aantal van deze speerpunten is eerder ook naar voren gebracht door de Helderse coalitie.
  In 2018 zijn 2280 meldingen in behandeling genomen door toezichthouders op de openbare ruimte. In de meeste gevallen ging het om zaken die betrekking hebben op verkeer/parkeren, afval en rommel en overlast door personen. Op het gebied van jeugdoverlast (hanggroepen) zijn er tijdens de 115 controles in totaal 284 overtredingen geconstateerd. In totaal zijn 335 jongeren uit de anonimiteit gehaald en zijn er 229 waarschuwingen gegeven. In 29 gevallen werd de jongere bekeurd en 22 jeugdigen kozen voor een Halt-traject in plaats van een boete. Verder zijn er twee mensen aangehouden in samenwerking met de politie.
  Daarnaast ontvangt men met enige regelmaat klachten over geluidsoverlast van muziek uit horeca-inrichtingen of bij evenementen.
  Het aantal illegale hennepkwekerijen neemt af. In 2018 werden circa zes kwekerijen ontmanteld. Op het gebied van brandpreventie zijn er vorig jaar 759 controles uitgevoerd. In 230 gevallen bleek er bij de eerste controle niet te worden voldaan aan de brandveiligheidsvoorschriften. Bij 28 van de 230 controles voldeed het gebouw ook bij de tweede controle niet aan de richtlijnen. Deze dossiers zijn doorgestuurd naar de juridisch medewerkers om verder bestuursrechtelijk te worden afgehandeld.

  Drugscriminaliteit

  Sinds het vorige beleidsplan is de gemeente Den Helder zich meer gaan richten op toezicht en handhaving in situaties, waarbij er sprake is van gevaar voor de openbare orde. Aanleiding hiervoor waren toenemende signalen over malafide horecapraktijken, drugscriminaliteit, fraude, mensenhandel en andere criminele activiteiten.

  Noordhollands Dagblad

  2 reacties :

  Anoniem zei

  De openbare orde en ondermijning van de rechtstaat komt in Den Helder het meest voor vanuit het bestuurlijke circuit. Dat wijzen de feiten decennia lang al gewoon uit.

  Anoniem zei

  Er is geen land ter wereld met zoveel ambtenaren. In Duitsland heeft procentueel gezien de helft aan ambtenaren en daar is het beter geregeld als hier.
  De wet handhaven dient door de Politie te geschieden en gooi al die plaatselijke regels over boord, zijn er ook minder handhavers nodig die alleen de brave burgers dwars liggen, niet de criminelen.

  Een reactie posten