Klimaathoax en bomen – planten of kappen?

Datum:
 • woensdag 10 juli 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • Als we een stapje terug zetten, zien we dat de klimaathoax weinig anders is dan een poging de natuur te industrialiseren ten behoeve van bureaucratische neuroses.

  11

  Natuurlijk doet niemand dat stapje terug om te reflecteren – men heeft het te druk met geloven in het belang van het halen van klimaatdoelen om Nederland de wereld ten voorbeeld te kunnen stellen. En zelfs als men het zou doen, dan is de hubris die ik zojuist noemde meer dan genoeg om de ogen te sluiten voor wat men eigenlijk doet. Dat is dan ook de ironie van de staatsomroep, die vorige week schreef:
  De beste manier om klimaatverandering tegen te gaan is om wereldwijd minstens een biljoen bomen te planten, schrijven Zwitserse wetenschappers in het vakblad Science. In theorie wordt daarmee de CO2-uitstoot die sinds het begin van de negentiende eeuw is veroorzaakt door de mens voor twee derde gecompenseerd.
  Dat Europa halverwege de 18e eeuw nog door enorme wouden werd bedekt beseffen maar weinig mensen. In een land als Frankrijk zijn alle grote resterende wouden gered als gevolg van edellieden die hun jachtgebieden niet wensten op te offeren aan de vraag naar houtskool. Want vóór de industriële productie van steenkool was houtskool de energiebron waarmee de Industriële Revolutie van start ging. Pas nadat vooral in West-Europa alle grote bossen waren omgehakt ten behoeve van de staalproductie zag men om naar andere energiebronnen.
  Is dat ironie of niet?
  De bureaucratische klimaatakoord-afficionados gaan intussen vrolijk verder met het omhakken van Nederlandse bossen, met het excuus dat vanuit EU-Brussel wordt geëist dat er een opener landschap wordt gecreëerd. Waarom ze daar niet tegen protesteren, zoals eertijds met bijvoorbeeld Amelisweerd toen er een stukje snelweg moest worden doorgetrokken? Niet alleen vanwege de heiligheid van de EU (hoewel dat erg helpt. Prioriteiten, mensen!!), maar meer nog door de wetenschap dat dat de klimaatdoelen naderbij brengt. En in die visie helpen alle pietsies (0,000007 graad verbetering, iemand??)
  Klimaathoax
  Klimaathoax
  Het grappige van de staatsomroep is dat dit bericht zo tegenstrijdig is met het door het kabinet beleden beleid, dat het prompt wordt voorzien van enige bizarre toevoegingen:
  1. Of de bomen nu geplant worden of niet, uiteindelijk is het volgens de wetenschappers hoe dan ook nodig om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen en minder gas, kolen en olie te verbruiken.
  2. Na analyse van 80.000 satellietfoto’s concluderen ze dat het haalbaar is: in Rusland, de VS, Canada, Australië, Brazilië en China zou genoeg ruimte zijn.
  Eérst moet de klimaathoax worden verdedigd, en daarna wordt het probleem verweten aan Rusland, de VS, Canada, Australië, Brazilië en China. Niet in Europa, want hier wil men half Afrika ophokken, en dan is de ruimte op. Bovendien zijn we net alles aan het omhakken voor het goede doel en ons eigen ego, weet u nog?
  “Dit is met afstand de goedkoopste manier om klimaatverandering tegen te gaan”, zegt ecoloog Tom Crowther, die meeschreef aan de studie. “Voor elke andere oplossing moeten we ons dagelijks leven ingrijpend wijzigen. Dit is een oplossing waar iedereen direct aan kan bijdragen.”
  Ach ja, en als er dan eindelijk genoeg bomen staan komt uw lokale GroenLinkse wethouder ze omhakken met een beroep op de klimaatdoelen en enige EU-oekazes.
  Dat we dat allemaal zomaar laten gebeuren? Dit land is niet langer goed bij het hoofd. Dat iemand recent voorspelde dat de mensheid binnen 760 jaar zal uitsterven is van eenzelfde orde, maar gezien al het voorgaande begint de logica er van door te dringen. Het zou wel eens te optimistisch kunnen blijken.

  Veren Of Lood


  0 reacties :

  Een reactie posten