Doelstelling windenergie steeds verder uit zicht

Datum:
 • dinsdag 2 juli 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • Het rijk en de provincies gaan de afspraken uit het programma Wind op Land niet halen.
  1-7-2019Van de afgesproken productiecapaciteit in 2020, 6.000 Megawatt (MW), is eind 2018 slechts iets meer dan de helft daadwerkelijk gerealiseerd. Dat blijkt uit de monitor Wind op Land, die ministers Ollongren (BZK) en Wiebes (EZ) vrijdag naar de Tweede Kamer stuurden.  

  Onzekerheid
  Opsteller RVO is ook voorzichtiger over de verwachte realisatie van nieuwe parken ten opzichte van de monitor van vorig jaar. Vrijwel zeker is dat volgend jaar een capaciteit van 4.726 MW uit wind operationeel is, 79% van het streefcijfer. Over 516 MW daarbovenop bestaat grote onzekerheid, stelt RVO. Processen duren langer doordat bijvoorbeeld rekening moet worden gehouden met de natuur, de aansluiting op het energienetwerk, veiligheidseisen van luchthavens en draagvlak onder de bevolking.

  Optimisme
  Toch blijven de ministers optimistisch: ze verwachten dat in 2023 de doelstelling wel is gehaald, met zelfs wat extra’s: het rijk sprak met de provincies af dat de niet gerealiseerde capaciteit wordt verdubbeld, en gerealiseerd in de komende vier jaar. Met dat rekensommetje komt men nu uit op een capaciteit van 7.200 MW in 2023.

  Provincies
  De monitor zet ook op een rijtje in welke provincies het afgesproken doel het verst weg is. Met afstand de grootste leverancier van windstroom is Flevoland, waar nu al meer dan een derde van de energieopbrengst wordt gerealiseerd, maar de groei inmiddels tot stilstand is gekomen. De enige provincie die de doelstelling nog zegt te halen is Noord-Holland, waar dit jaar het windpark Wieringenmeer in gebruik wordt genomen. Dat park levert met circa 250 MW een aanzienlijk deel van de doelstelling. In Utrecht, Limburg en Friesland is de doelstelling het verst uit zicht. In Limburg en Utrecht staan ook maar weinig windturbines.
  Binnenlands Bestuur


  0 reacties :

  Een reactie posten