Coalitie Noord-Holland ‘’Duurzaam doorpakken!’

Datum:
 • woensdag 12 juni 2019
 • in
 • Categorie: ,
 •  Noord-Holland heeft een nieuwe coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Samen met formateur Laura Bromet presenteerden zij woensdag 12 juni hun plannen voor de komende vier jaar. 


  12 juni 2019


  Het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ bevat ruim € 200 miljoen aan extra investeringen in schone energie, goede bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer, een gezonde leefomgeving, cultuur, natuur, schoon water, natuurinclusieve landbouw en open landschap.

  Het akkoord is het begin van een nieuwe samenwerking tussen deze partijen. Samen willen zij zich sterk maken voor een duurzaam, bereikbaar, leefbaar en innovatief Noord-Holland. Het is een akkoord op hoofdlijnen; geen dik en dichtgetimmerd verhaal. Tijdens het formatieproces hebben burgers, maatschappelijke organisaties, andere overheden, het bedrijfsleven en ook de oppositiepartijen inbreng geleverd.

  Een greep uit de plannen:

  Klimaat
  De nieuwe coalitie gaat ambitieus aan de slag om de doelstellingen van Parijs te halen,  werkt de daarvoor benodigde maatregelen uit in een routekaart en sluit samen met partners een energieakkoord. De focus ligt op zonne-energie. Gemeenten worden ondersteund om de capaciteit op daken maximaal te benutten. Ook wordt volop ingezet op energiebesparing en innovatie, zoals geothermie, waterstof en warmte-koudeopslag. Onder voorwaarden is ook windenergie mogelijk.

  Duurzame verstedelijking en bereikbaarheid
  De nieuwe coalitie wil de bouw van nieuwe, energieneutrale woningen aanjagen door woonakkoorden te sluiten met gemeenten. Als de noodzaak is aangetoond, is in Noord-Holland Noord onder voorwaarden ook woningbouw aan de rand van dorpskernen mogelijk.

  Er wordt € 26 miljoen uitgetrokken voor openbaar vervoer, de aanleg van snelfietsroutes en fietsveiligheid. Onderzocht wordt of de verbinding A8-A9 verdiept of ondertunneld kan worden aangelegd; de Stelling van Amsterdam wordt gespaard en er komt € 11 miljoen om de leefbaarheid bij Krommenie te verbeteren. Bij de N247 bij Broek in Waterland zal een onderdoorgang worden aangelegd, zodat het dorp weer ongedeeld wordt. Er komt een onderzoek naar het doortrekken van de Noord-Zuidlijn richting Zaanstad en Purmerend. Daarnaast  wordt geld gereserveerd voor mobiliteit in Zuid-Kennemerland, Den Helder en in het Gooi.

  Leefbaarheid en economie
  Er komt een Leefbaarheidsfonds van ruim € 13 miljoen voor investeringen in verbetering van de luchtkwaliteit, het opruimen van asbest en geluidsschermen. Daarnaast wordt de handhaving van natuur- en milieunormen geïntensiveerd. Het nieuwe college investeert in duurzame, economische innovatie, de transitie naar een circulaire economie en een goede aansluiting tussen onderwijs en een inclusieve arbeidsmarkt. Voor het opknappen en verduurzamen van bedrijventerreinen komt € 10 miljoen beschikbaar. Ten slotte investeert de nieuwe coalitie extra in rijksmonumenten, cultuureducatie, bibliotheken en (onderwater)archeologie.

  Vitaal landelijk gebied
  Voor klimaatadaptatie en om de natuur- en waterkwaliteit te verbeteren komt € 35 miljoen beschikbaar. Daarmee krijgt het Natuurnetwerk Nederland en de biodiversiteit een flinke impuls: er komt 3.000 hectare nieuwe natuur bij. De agrarische sector wordt gestimuleerd om stappen te zetten richting een kringlooplandbouw, met de nadruk op het zuinig gebruik van grondstoffen en het minder belasten van klimaat, milieu en natuur. Om de bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan is maatwerk nodig. Ook komt er extra geld voor groene vrijwilligers en voor opvangcentra van wilde dieren. Ten slotte investeren wij € 10 miljoen in ruimte voor rust en ontspanning in onze groene gebieden.

  Openbaar bestuur
  Het nieuwe college streeft naar bestuurlijke vernieuwing. Noord-Hollanders worden meer betrokken bij het werk van de provincie, onder andere door het instellen van bewonerspanels. Daarnaast krijgen Provinciale Staten een grotere rol bij het tot stand komen van provinciaal beleid. De provinciale organisatie is in 2030 klimaatneutraal en geeft het goede voorbeeld door duurzaam in te kopen.

  Gedeputeerden
  Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zal, naast commissaris van de Koning Arthur van Dijk, bestaan uit zes gedeputeerden. GroenLinks draagt Zita Pels (o.a. financiën, circulaire economie, havens, cultuur, sport) en Edward Stigter (o.a. duurzame energie en klimaat) voor. Als gedeputeerden voor de VVD worden Cees Loggen (o.a. ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water) en Esther Rommel (o.a. natuur, landschap en bodemdaling) voorgesteld. D66 draagt Jack van der Hoek (o.a. economie, landbouw, recreatie en bestuurszaken) voor. En de PvdA stelt Adnan Tekin (o.a. mobiliteit, Schiphol, leefbaarheid, gezondheid en milieu) voor. Op 17 juni vergaderen Provinciale Staten van Noord-Holland over het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ en wordt het nieuwe college geïnstalleerd. 
   Provincie N-H

  6 reacties :

  Anoniem zei

  Er komt 3.000 hectare nieuwe natuur bij? Waar komt die grond vandaan? De prijs van agrarische grond wordt weer opgedreven in Noord Holland, politici plaveien de weg voor banken om de wat kleinere agrarische bedrijven de nek om te draaien. De dwang naar kringloop wordt ook opgevoerd, weer extra kosten posten waar de ondernemer voor dient aan te kloppen bij de bank om nog dieper in de schulden te raken. Er is niets duurzaam aan deze ontwikkelingen. Gewoon een mooi verhaal om alles wat nog kleinschalig en iets groter is de nek om te draaien in het belang van de banken. De waanzin om nog meer datacentrums te bouwen komt ook weer naar voren, de aap komt wel uit de mouw waar de plannen van Hollands Kroon vandaan komen. Geen enkel respect voor de kleine en middelgrote ondernemers in deze gemeente, vanuit de gemeente!

  Anoniem zei

  De nieuwe coalitie gaat ambitieus aan de slag om de doelstellingen van Parijs te halen, werkt de daarvoor benodigde maatregelen uit in een routekaart en sluit samen met partners een energieakkoord. De focus ligt op zonne-energie.

  Zou iemand van de domoren eigenlijk wel beseffen dat zonne-energie, evenals windenergie, zinloos is zonder opslag van deze energie?
  Of denken deze slimmerds dat een energiecentrale wel even afgezet kan worden en weer opgestart?
  Welnu, dat is wensdenken want dat kan niet. Helaas worden we geregeerd door imbecielen, leugenaars, oplichters en criminelen, anders kunnen we er niet van maken.

  Anoniem zei

  Alleen in Limburg de grote winnaar van de verkiezingen, Forum voor de Democratie in de coalitie. Het partijkartel, dat zich tegen het overgrote deel van de inwoners van Noord Holland richt, gaat rustig verder om de massa financieel uit te kleden, en het midden- en kleinbedrijf de nek om te draaien door in te zetten op een niet bestaand klimaat probleem (is slechts een strategie om multinationals en banken hun winst te maximaliseren gefinancierd door de belastingbetaler), de sneltrein richting de afgrond qua leefbaarheid voor de massa rijdt op volle snelheid door. Wiebelstroom biedt geen oplossing, maar volop er op inzetten is alleen voor ezels die te stom zijn om voor de duvel te dansen de "oplossing". Zware criminelen verenigd in het partijkartel en de kliek die er om heen hangt zijn de vijanden voor een ieder die zijn eigen kinderen een toekomst gunt!

  Anoniem zei

  Anoniem 4, de FvD-onderhandelaar heeft niet erg zijn best gedaan om een coalitie met het forum voor elkaar te krijgen. Hij stopte er al heel snel mee. Eigen schuld, dikke bult dus.

  Anoniem zei

  Dat klopt niet, anoniem 3. Het overgrote deel van de Noord-Hollanders heeft nu juist niet op FvD gestemd. Ze waren in eerste instantie wel de grootste partij (door ruzie nu al niet meer), maar het scheelde niet veel met VVD en GroenLinks.

  Anoniem zei

  Een stem op de VVD is hetzelfde als stemmen op het CDA, PvdA, CU, GL en D'66, het is een pot nat.
  Een stem op de PVV of FvD is min of meer zinloos want die 2 partijen worden gedemoniseerd door de overige partijen met behulp van de media.
  Het oerdomme Nederlandse volk met een gemiddeld IQ wat het IQ van een Afrikaans land niet overstijgt, begrijpt nog steeds niet dat ze op grote schaal belazerd worden. Ze zullen het pas gaan begrijpen als er door de meest idiote (klimaat)belastingmaatregelen zoveel inkomen moet worden ingeleverd dat de onbenullen aangewezen raken op de voedselbanken.

  Een reactie posten