Echec Duitse ‘Energiewende’: kwartje begint langzaam te vallen

Datum:
 • woensdag 15 mei 2019
 • in
 • Categorie: ,
 • Terwijl Nederland in EU–verband nog onlangs heeft aangedrongen op aanscherping van het klimaatbeleid, in de vorm van meer ambitieuze doelstellingen voor de vermindering van de CO2-uitstoot, begint in Duitsland het besef van het echec van de Energiewende door te dringen.
  15-5-2019
  Dat komt natuurlijk niet als een verrassing. Velen hebben dat al lang geleden zien aankomen. Zie bijvoorbeeld: ‘Klimawandel, Energiewende und Rationalität – eine unbequeme Beziehung. Der Blick eines Niederländischen Nachbarn,‘ hier.
  Maar in de greep van de klimaathysterie bleven de Duitsers halsstarrig volhouden dat zij op de goede weg waren met hun klimaat– en energiebeleid. Door Nederlandse klimaatbevlogenen, waaronder Jan-Paul van Soest, werd het Duitse beleid zelfs als lichtend voorbeeld voor Nederland aanbevolen. Zie hier.
  Nu vindt er een kentering plaats, zelfs binnen de gevestigde partijen in Duitsland, waarvan vertegenwoordigers hun vertrouwen in het slagen van de Energiewende inmiddels hebben opgezegd, zij het alleen achter gesloten deuren.
  Onder de titel, ‘German Employer’s Association Op Ed: “No Expert Politician In Berlin Believes In Switch To Green Energies Any More”‘, rapporteerde Pierre Gosselin het volgende.
  Terwijl de druk in Duitsland toeneemt om kolencentrales te sluiten en om snel over te schakelen op groene energie, krijgt men het gevoel dat dit alles meer te maken heeft met een laatste wanhopige poging van de voorstanders van hernieuwbare energie om hun groene lievelingsproject te redden.
  Onlangs schreef Der Spiegel dat de eens met zo veel fanfare verwelkomde Energiewende was mislukt. En in Forbes schreef de ecomodernist Michael Schellenberger dat het project volgens de natuurwetten ook nooit had kunnen lukken.
  Achter gesloten deuren gelooft niemand er in Berlijn meer in
  Slechts enkele dagen geleden schreef energiedeskundige Dr. Björn Peters op de website van de Duitse werkgeversorganisatie dat de Energiewende een punt had bereikt dat ‘… geen enkele gespecialiseerde politicus in Berlijn nog meer gelooft het succes van de Energiewende. Wie je het ook vraagt, iedereen zegt hetzelfde – maar alleen achter gesloten deuren. Want als de pers daarvan lucht krijgt, kun je alleen maar verliezen tegen de ‘groene’ mainstream van de media.
  Peters is van mening dat Duitsland een dosis gezond realiteitsbesef nodig heeft en ‘een nieuwe start voor het energiebeleid.’
  Voordelen van fossiele brandstoffen zijn te groot
  De Duitse deskundige schrijft dat ondanks de honderden miljarden euro’s die zijn besteed aan groene energie, ‘fossiele energie uit kolen, olie en gas ongeveer vier vijfde van de primaire energie wereldwijd en ook in Duitsland levert en dus dominant is in de huidige energievoorziening.’
  En hoewel Peters erkent dat op een gegeven moment de voorraden uitgeput raken, en er alternatieven moeten worden gevonden, is hij van oordeel dat ‘fossiele bronnen van energie voorlopig onvervangbaar zijn en dat nog vele decennia zullen blijven. De voordelen ervan zijn eenvoudigweg te groot.’
  Peters herinnert eraan dat: ‘…. op aardolie gebaseerde brandstoffen het onschatbare voordeel hebben van een hoge energiedichtheid. Met meer dan 10 kWh / kg – honderd keer meer dan batterijen – vormen zij de enige betrouwbare brandstoffen voor auto’s, vrachtwagens en schepen.’
  Toch is Peters het ermee eens dat er uiteindelijk alternatieven moeten worden gevonden, omdat de voorraden traditionele fossiele brandstoffen beperkt zijn en dat er vragen rijzen over hun invloed op de menselijke gezondheid.
  Nucleaire technologie als de oplossing
  In zijn opiniestuk pleit Peters voor kernenergie als alternatief en schrijft hij: ‘Als nu de fossiele energiebronnen teveel schade toebrengen aan mens en natuur en binnen afzienbare tijd op zullen raken, en de hernieuwbare energie geen adequate energievoorziening kan garanderen, dan blijft alleen de nucleaire optie over. Volgens de wetten van de natuur zijn er geen andere alternatieven. Op grond daarvan kunnen we aantonen dat ze het potentieel hebben om voor altijd schone en sterk geconcentreerde energie te leveren. Van bijzonder belang is het feit dat kernenergie geschikt is voor alle toepassingen die de menselijke beschaving nodig heeft, d.w.z. niet alleen elektrische energie maar ook voor verwarming, transport en industriële processen.’
  Peters merkt ook op dat er ‘kandidaten zijn voor een moderne energievoorziening door middel van kernenergie’, waarbij het meestbelovende concept de ‘dual fluid reactor’ is. Deze is inherent veilig omdat de fysieke processen niet uit de hand kunnen lopen en omdat deze emissievrij is.
  Zon en wind schieten tekort
  Björn Peters.
  In de visie van Peters is overtuigend aangetoond dat energie uit zon, wind en biomassa nog niet geschikt zijn om een moderne samenleving van voldoende energie te voorzien.
  De Duitse energiedeskundige bekritiseert Duitsland en de smalle focus van de EU ‘… op het bevorderen van slechts een paar technologieën voor stroomopwekking’, terwijl ze de meer omvattende concepten voor energievoorziening negeren.
  Hij waarschuwt: ‘Uiteindelijk zal zelfs het Duitse publiek de banale fysieke realiteit niet kunnen ontkennen. Zonder nucleaire energiebronnen zal het niet mogelijk zijn om afstand te nemen van fossiele energiebronnen vanwege de tekortkomingen van hernieuwbare energiebronnen. Een nieuwe start in het energiebeleid is daarom dringend noodzakelijk.’
  Aldus Pierre Gosselin.
  Bron hier.
  Een ezel stoot zich in het gemeen geen twee maal aan dezelfde steen. Dat het hier een ezel bij onze Oosterburen betreft mag m.i. geen reden zijn dat zijn Nederlandse broertjes en zusjes zijn ervaringen negeren en zich met de klimaatwet aan dezelfde steen gaan stoten. Het gaat hier immers om vele honderden miljarden die in een groot zwart gat dreigen te verdwijnen, zonder dat daar een meetbaar klimaateffect tegenover staat.
  Het zou in dit verband misschien een goed idee zijn indien Björn Peters eens een kopje thee ging drinken bij zijn collega’s bij VNO/NCW in Den Haag.

  Hans Labohm


  0 reacties :

  Een reactie posten