Klimaathysterie wordt aangeduid als onwetenschappelijk en gevaarlijk voor de wereld: “Kan verwoestende gevolgen hebben”

Datum:
 • zaterdag 16 maart 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • De IPCC-modellen zijn niet “wetenschappelijk geverifieerd, en dus niet correct”.


  Klimaatmodellen overschatten de opwarming van de aarde, in vergelijking met echte waarnemingen. En het klimaatalarm begint bij de modellen, schrijven de auteurs van het artikel. Foto: John Christy, Universiteit van Alabama.

  De modellen die de media, politici en klimaatalarmisten gebruiken om hun paniekscenario’s en klimaatangst op te baseren, zijn onjuist en onwetenschappelijk. En dit kan ernstige gevolgen hebben voor zowel ontwikkelingslanden als eerstewereldlanden, waarschuwen deskundigen nu.

  De zogeheten klimaatactivisten beweren dat “klimaatverandering” de planeet en de samenleving zal vernietigen.
  Maar nu worden in plaats daarvan de klimaatalarmisten aangewezen als een reëel gevaar voor de samenleving en zelfs voor de hele wereld. Dat kan men concluderen uit een debatartikelvan SVT, dat gisteren is gepubliceerd.
  Daarin snijden automatiseringsdeskundige Erik Lundqvist en energiedeskundige Elsa Widding een aantal fouten met betrekking tot het klimaatprobleem aan.
  Zij betwisten onder andere de bewering dat 97 procent van de onderzoekers in de wereld het eens is over de klimaatproblematiek.
  Volgens hen heerst de “redelijke consensus” dat de gemiddelde temperatuur van de aarde sinds de industriële revolutie in de 19e eeuw enigszins is gestegen en dat een deel hiervan verband houdt met het toegenomen kooldioxidegehalte en het gebruik van fossiele brandstoffen.
  De temperatuur is ten opzichte van 1880 tussen de 0,8-1,2 graden gestegen.
  Maar, schrijven ze:
  “De meeste klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat de opwarming van ongeveer één graad binnen de natuurlijke variatie ligt die we de laatste 2000 jaar op aarde hebben gehad, en dat er geen erkende wetenschappelijke verklaringsmodellen zijn voor hoe sterk het verband is tussen het kooldioxidegehalte en de temperatuurstijging”.
  Bovendien wijzen ze erop dat de temperatuur op aarde de afgelopen 15 jaar niet is gestegen. En dit is wat onderzoekers met elkaar eens zijn, meent men.
  Het probleem is dat de klimaatmodellen van het VN’s Climate Panel (IPCC), waarnaar in de media vaak wordt verwezen, onjuist zijn. De modellen overschatten de opwarming van de aarde ten opzichte van de werkelijke waarnemingen. De IPCC-modellen zijn niet “wetenschappelijk geverifieerd, en dus niet correct”, schrijven Lundqvist en Widding. Maar desondanks “karakteriseren” deze modellen het klimaatalarm.
  En dit is gevaarlijk, volgens de experts, omdat het kan leiden tot verwoestende en verkeerde politieke beslissingen. Bovendien leidt het tot klimaatangst onder de Zweden, zeggen ze.
  “Als we de verkeerde maatregelen nemen, zoals een onnodig snelle uitfasering van fossiele brandstoffen (die vandaag de dag 80 procent van de energie in de wereld uitmaken) in combinatie met een ontoereikende uitbreiding van kernenergie, terwijl zonne- en windenergie in de nabije toekomst slechts een maximum van 15 procent van onze energiebehoefte zal kunnen dekken, kan dit verwoestende gevolgen hebben voor het welzijn in de eerstewereldlanden”, verklaren ze.
  Hetzelfde geldt voor het arme deel van de wereld. Daar kan geen welvaart worden opgebouwd als het onwetenschappelijke klimaatalarm blijft voortduren en leidt tot onverantwoorde politieke beslissingen.
  Volgens de twee auteurs van het artikel geven de wetenschappelijke resultaten aan dat er geen sprake is van een “alarmerende opwarming” op aarde, dus moet het debat volgens hen genuanceerd worden. Zij wijzen erop dat het nu belangrijk is om de wetenschappelijke methode te verdedigen, dat wil zeggen dat theorieën aan echte metingen moeten kunnen worden onderworpen.
  Bron:

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Helaas worden wij Nederlanders onder dwang, niet vreemd in de hier ver gevorderde dwangdictatuur, gedwongen om vanaf 1-1-2021 van het gas af te gaan. Via wet- en regelgevin wordt dit mogelijk gemaakt op straffe van last onder dwangsom, bestuursdwang, bestuurlijke boete, binnentredingsrecht. De dwangdictatuur die de uitgangspunten van de wet: niet doden, niet stelen, niet dwingen, massaal overtreedt. Het is nodig tijd dat wij massaal opstaan want we zijn in een soortgelijke situatie als de jaren dertig, met daarop volgend de periode 40-45 beland. Weten is hiermee geweten geworden. En dat allemaal op dit onderdeel, net zoals op vele andere onderdelen, winstmaximalisatie voor multinationals en banken te realiseren. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord

  Anoniem zei

  Eind bladzijde 34 en 35 staat het vermeld onder punt f als aanvulling bij anoniem 1. Knettergekke psychopaten daar in Den Haag.

  Een reactie posten