Hogere woonlasten in de Noordkop; inwoners van Hollands Kroon zijn het duurste uit

Noordkop - De woonlasten stijgen dit jaar in alle vier de Noordkop-gemeenten.  Inwoners van Hollands Kroon betalen in de Noordkop het meeste.


Op Texel en in Schagen is de stijging bovendien forser dan het landelijke gemiddelde. 
De vereniging Eigen Huis levert jaarlijks vergelijkingsmateriaal via een onderzoek van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens.
Het gaat dan om de afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende-zaakbelasting (OZB).
In Hollands Kroon zijn de totale lasten dit jaar 804 euro, in Schagen 768 euro, in Den Helder 732 euro en op Texel 680 euro.
Landelijk stijgen de kosten gemiddeld met 3,4 procent ten opzichte van vorig jaar. Texelaars krijgen te maken met een grotere toename: 4,9 procent. In Schagen pakken de kosten 4,6 procent hoger uit. Den Helder (2,4 procent) en Hollands Kroon (2,6 procent) blijven onder het landelijk gemiddelde.
Gemeentebesturen bepalen de belastingtarieven zelf, met als gevolg dat er soms grote lokale verschillen zijn. De onroerendezaakbelasting op Texel is bijvoorbeeld 123 euro, terwijl in Schagen 324 euro wordt gerekend. Texelaars betalen op hun beurt weer de hoogste rioolheffing van het hele gebied: 274 euro. In Den Helder is bij die heffing met 130 euro het laagste.

Grijze container

Bij de afvalstoffenheffing zijn er nog andere verschillen. Een extra grijze container kost nergens hetzelfde, het verschil in de kosten is maar liefst 220 euro. Sommige gemeenten kijken naar het werkelijke aantal bewoners van een pand, andere kennen maar twee categorieën: een éénpersoonshuishouden of een meerpersoonshuishouden.
De allerduurste gemeente van het land is Bloemendaal. Daar zijn de inwoners 1330 euro kwijt.

WOONLASTEN NOORDKOP OP EEN RIJTJE

Texel, Totale lasten: €680 (OZB: €123, Afvalstoffenheffing: €282, Rioolheffing: €274).
Den Helder, totale lasten: €732 (OZB: €206, Afvalstoffenheffing: €396, Rioolheffing: €130).
Hollands Kroon, totale lasten: €804 (OZB: €261, Afvalstoffenheffing: €348, Rioolheffing: €194).
Schagen, totale lasten: €768 (OZB: €324, Afvalstoffenheffing: €294, Rioolheffing: €150).
Drie kinders in luiers? Dan gratis extra bak
Wie in de Noordkop een extra grijze afvalcontainer wil, stuit op heel verschillende tarieven. In Den Helder is hij geheel gratis, zij het dat er wel voorwaarden gelden. In de drie andere Noordkop-gemeenten moet er wel worden betaald.
Texel is het duurst, daar geldt een tarief van 220 euro. In Schagen moet 154 euro worden betaald en de gemeente Hollands Kroon rekent 130 euro voor een extra container voor het restafval.
In Den Helder is het altijd gratis geweest. Vroeger kon een gezin van vijf of meer personen er aanspraak op maken. In 2017 zijn de regels aangescherpt, aldus gemeentevoorlichter José van der Burg.
Er zijn slechts twee typen huishoudens die in aanmerking komen. ,,Gezinnen met drie of meer kinderen in de luiers. En inwoners die om medische redenen meer afval hebben.’’ Dan gaat het bijvoorbeeld om incontinentiemateriaal. ,,Er moet dan wel een schriftelijke medische verklaring worden overgelegd. Overigens worden ze nog heel weinig verstrekt. En in de toekomst nog minder, want we gaan steeds meer over op ondergrondse afvalcontainers.’’
Bij het bepalen van de afvalstoffenheffing is de grootte van het huishouden van belang. Wie alleen woont, betaalt in iedere gemeente minder dan het tarief voor een meerpersoonshuishouden. Texel en Den Helder kennen geen tussenvorm bij het indelen van huishoudens, het is een éénpersoonshuishouden óf een meerpersoonshuishouden. Schagen en Hollands Kroon hebben wel varianten. In Schagen is er een derde categorie, die van ’twee en drie gebruikers’. Pas bij een huishouden van vier personen of meer geldt het hoogste tarief. Hollands Kroon heeft voor tweepersoonshuishoudens een apart tarief, lager dan dat voor drie of meer gebruikers.
In alle gemeenten is 1 januari de peildatum. De belasting wordt niet aangepast als de grootte van het huishouden nadien verandert. Dit in tegenstelling tot het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dat stuurt een aangepaste aanslag waterschapsbelasting.
Noordhollands Dagblad


0 reacties :

Een reactie posten