Veilig Thuis Noord-Holland Noord niet langer ’onder curatele’

Datum:
 • maandag 28 januari 2019
 • in
 • Categorie:
 • ALKMAAR
  De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Veilig Thuis Noord-Holland Noord opgeheven. Dit maakten de IGJ en GGD Hollands Noorden, waar Veilig Thuis NHN deel van uitmaakt, maandag bekend.


  Het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling stond sinds 30 maart 2018 onder verscherpt toezicht, met name vanwege oplopende wachtlijsten. Inmiddels heeft de inspectie er voldoende vertrouwen in dat de organisatie weer op de goede weg is.
  ,,Yeah!’’ Directeur Edward John Paulina van GGD Hollands Noorden kan een vreugdekreet over het opheffen van het verscherpt toezicht op Veilig Thuis Noord-Holland Noord niet onderdrukken. ,,Ik had niet anders verwacht, maar tot het definitief is, is het spannend. Wij kunnen wel denken dat we iets waarmaken, de inspectie moet dat ook vinden.’’
  Hij doelt op de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die het regionale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) eind maart onder verscherpt toezicht stelde en dat in september nog eens verlengde. Er was het nodige mis. Wachtlijsten liepen te hoog op, terwijl het aantal meldingen fors toenam. Wat weer gevolgen had voor de werkdruk; er was veel -langdurig- ziekteverzuim.

  Meldcode

  Bovendien was vorig jaar al duidelijk dat in 2019 het aantal meldingen nog verder toeneemt. Sinds 1 januari is de verbeterde landelijke meldcode van kracht; waar professionals voorheen pas een melding bij Veilig Thuis deden als ze zelf geen oplossing voor de situatie wisten, zijn ze nu verplicht al te melden wanneer ze het gevoel hebben dat er iets niet pluis is.
  Verandering was dan ook hard nodig en de bestuurders van Veilig Thuis zijn de eersten om dat te bevestigen. ,,Mensen aarzelen vaak lang voor ze mishandeling melden. ,,Als ze die stap durven te zetten, willen ze meteen geholpen worden’’, zegt bestuursvoorzitter Yolan Koster. ,,Dat kan niet altijd even snel. Vergelijk het met de eerste hulp. Daar beoordeelt ook iemand eerst of je doodbloedt of dat je in de wachtkamer plaats kunt nemen. Maar voorheen duurde het te lang voor het gesprek met een melder aangegaan werd. ’’
  Wat niet betekende dat noodgevallen op de plank belandden, benadrukt interim-manager Els van der Weele. ,,Bij spoed konden we ook toen snel actie ondernemen. Maar minder spoedeisende zaken bleven in die periode wel langer liggen.’’
  Door beter bij te houden hoeveel meldingen er per dag binnenkomen en hoeveel medewerkers aanwezig zijn, werd al winst geboekt. En er zijn vorig jaar nieuwe mensen aangenomen. ,,We hebben nu 95 medewerkers en dat groeit nog iets verder. En het heeft effect. Langdurig zieken zijn aan het re-integreren en er zijn geen nieuwe gevallen van langdurig werkgerelateerde ziekte.’’ Zelfs als de inspectie anders had geoordeeld, was Van der Weele tevreden geweest, stelt ze. ,,In september wankelden we nog, maar nu staan we er en daar ben ik trots op.’’
  Om dit alles te bereiken, was extra geld nodig. De achttien regiogemeenten droegen 5,1 miljoen euro bij, tegen 4 miljoen in 2017. ,,In 2019 moeten er nog eens vele miljoenen extra bij’’, voorspelt Koster. ,,Veilig leven kost nu eenmaal geld. Meer meldingen, betekent ook meer doorverwijzingen naar bijvoorbeeld wijkteams en ouderenadviseurs. Is het geld niet voor Veilig Thuis, dan is het een investering in die sociale infrastructuur. En mensen moeten zich meer om elkaar gaan bekommeren. Anders is het dweilen met de kraan open.”

  Veilig Thuis in cijfers

  Nederland telt 26 Veilig Thuis organisaties, waaronder Noord-Holland Noord. Slachtoffers, daders, omstanders en professionals kunnen er (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling melden of advies vragen. Veilig Thuis kan ondersteunen of hulpverlening inzetten. In 2018 waren er 3350 meldingen, tegen 2995 in 2017 en 3581 adviezen in 2018, tegen 2902 in 2017. Veilig Thuis NHN telde begin 2018 60 medewerkers, nu 95.
  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten