Klimaathoax: afwentelen op bedrijfsleven? Sinds wanneer??

Datum:
 • woensdag 16 januari 2019
 • in
 • Categorie: , ,
 • Als politici u gaan vertellen dat men voor de klimaathoax de kosten zal afwentelen op het bedrijfsleven om ‘de burger’ te sparen is het altijd een standaardmoment om de oren te spitsen. Het is het zekerste bewijs van bewust bedrog.

  DOOR  · 16 JANUARI 2019
  Best mogelijk dat het de burger niet direct opvalt als je het bedrijfsleven belast met hogere energiekosten, duurdere milieumaatregelen of bedenk maar wat: èlke belasting van het bedrijfsleven wordt aan u doorberekend. Zodat u als burger ALTIJD het gelag betaalt. Het is het illusionisme van linkse partijen dat je op die manier ‘de rijken’ aan kunt pakken. Toch is dat boerenbedrog, echt.
  We hebben het twee weken terug al zien gebeuren. Vergelijk het met de BTW. In zekere zin heeft u er niets mee te maken dat de overheid de supermarkten en andere detaillisten een hogere belasting op hun omzet oplegt. Want dat is wat de BTW is: de omzetbelasting (zo noemen we het ook nog altijd in minder formele kringen). Maar niemand vindt het raar dat de prijzen stijgen (ik ook niet) als de BTW wordt verhoogd? Dat komt omdat het bedrijfsleven een belasting als die direct doorberekent.
  Waarom zou het bedrijfsleven een milieubelasting niet doorberekenen? Uit idealisme?? Informeer eens bij de milieumaffia of die gratis werken. Het gros van hun subsidies gaat op aan lonen. Tamelijk hoge lonen, want idealisme is duurder dan u denkt. Veel duurder zelfs.
  Het maakt dan ook weinig uit of je als Klaver roept dat je het bedrijfsleven direct een stevige financiële poot probeert uit te rukken, of op de manier van Rutte, met zijn fair meebetalen aan klimaatmaatregelen. Waar het om gaat is de hoogte van de extra kosten, de verpakking (hoe je die belasting heft doet er absoluut niet toe.
  Rutte zei in het Vragenuur in de Tweede Kamer dat hij meer voelt voor het stimuleren van nieuwe technieken om de uitstoot terug te brengen en forse boetes voor bedrijven die daar niet aan willen. Maar als uit de doorberekeningen blijkt dat dit te weinig resultaat heeft en dat er naar alternatieven moet worden gezocht, ligt wat hem betreft alles op tafel.
  Vertaling: als we geld nodig hebben zijn burger en bedrijfsleven onze tap, die we naar believen open draaien. Is dat waar? Nee:
  Bedrijven die weten dat men n Nederland een voorbeeldfunctie moet gaan vervullen gaan zich liever elders vestigen. Want hogere kosten. Slecht voor de economie en de concurrentiepositie dus, maar dat geldt voor alle kostenverhogingen.
  Het meest treurige is misschien nog dat een VVD-premier daarvan de ballen verstand blijkt te hebben, na 8 jaar aan het bewind. En dan daarom de boel maar weer aan elkaar liegt. Er komt een moment dat het niet langer relevant is of iets domheid is of bedrog – en op dat punt zijn we aangeland. Weg met die mensen.
  Puur bedrog:
  Klimaathoax

  DE WERELD NU


  0 reacties :

  Een reactie posten