25 deskundigen slaan alarm: Huidig klimaatbeleid veroorzaakt ondergang van Nederland

Datum:
 • dinsdag 15 januari 2019
 • in
 • Categorie:

 • Teken Klimaat Manifest nu het nog (net) niet te laat is


  - ‘Klimaatwet kost ieder huishouden € 85.000,-, is regelrechte ramp en maakt van Nederland derde wereldland’ 


  ‘Gasuitstap dompelt ons in armoede en kou, er zullen doden vallen’
  25 Nederlandse deskundigen, waaronder ere-doctor van de TU-Delft Kees le Pair, slaan alarm vanwege het klimaat- en energiebeleid van de kabinetten Rutte, dat volgens hen nu al onnoemelijk veel schade aanricht aan onze economie en de toekomst van onze (klein)kinderen in groot gevaar brengt. De groep experts heeft een Klimaat Manifest opgesteld dat iedereen kan ondertekenen. Daarmee wordt de overheid dringend oproepen om het roer om te gooien, want ‘de voorgestelde Klimaatwet leidt regelrecht naar een ramp... Handhaving ervan met de wet in de hand veroorzaakt een catastrofe van armoede, kou en honger. Economisch maakt het Nederland tot een derde wereldland.’ 

  Wind, zon en biomassa zijn ‘bewezen ontoereikend’ om ons huidig welvaartsniveau ook maar enigszins overeind te houden. ‘Het begint met een enorme kapitaalvernietiging, gevolgd door onvoorstelbaar grote, door de burgers op te brengen investeringen die niets opleveren. Het gaat om honderden miljarden! Miljarden, die niet aan zorg, onderwijs en huisvesting besteed kunnen worden.’ 

  ‘Onvermijdelijke volksopstand zal te laat komen’ 

  ‘De gevolgen groeien geleidelijk over een periode van jaren, waardoor het verzet te laat op gang komt en de ramp niet meer te keren is. Prijzen van elektriciteit, gas enz. gaan stap voor stap omhoog. Ongemakken, zoals uitvallende stroom en watervoorziening zijn pas onverdraaglijk als ze steeds vaker voorkomen. Daarom kan de onvermijdelijk optredende weerstand nog een tijd met drogredenen onderdrukt worden.’ 

  ‘Energie is te belangrijk voor het nemen van zulke risico’s. Het heeft bij alles een onmisbare rol: voedselvoorziening, huizen, beton, transport, verwarming, verlichting, wegen en de hele industrie, de landbouw, veeteelt en visserij draait erop,’ aldus de deskundigen, die er in het manifest op wijzen dat de geleidelijke afbraak van de Nederlandse welvaart eerst de zwakkeren zal treffen, dus de ouderen, chronisch zieken en werklozen. Omdat energie onbetaalbaar wordt zullen zij over enkele jaren letterlijk in de kou komen te zitten en moeten verhongeren. 

  Ons leven en welzijn in groot gevaar door klimaatverdrag Parijs 

  ‘De enige hoop op redding zijn leiders die het gevaar gaan zien en het roer radicaal om durven gooien. Er zijn andere mogelijkheden. De inzet daarvan hangt af van bestuurlijke wijsheid en doorzettingsvermogen.’ 
  In de uitvoerige analyse van het Manifest worden de ‘onhaalbare doelstellingen’ van het klimaatverdrag van Parijs aangehaald, ‘die massa’s mensen het leven gaan kosten,’ met natuurlijk Nederland weer als haantje de voorste. Over 30 jaar moeten we volledig van gas, olie en kolen af zijn. ‘We tuimelen als een mythische groep lemmings met open ogen in de afgrond.... Ons leven en welzijn zijn echt in gevaar. Niet door de zeespiegelstijging en het CO2, ook niet doordat de fossiele brandstof opraakt. Het gevaar komt van de maatregelen die ons armoede, kou, honger en verdere ellende brengen. Het zal uitmonden in een volksopstand.’ 
  De politici kunnen weliswaar besluiten om blindelings extreemlinkse ideologen te volgen in hun streven naar een zogenaamd volledig ‘groene’ en ‘duurzame’ samenleving, maar dat streven ‘is in strijd met de natuurwetten en technische mogelijkheden. Ze zijn zinloos, en bij handhaving volgen rampen.’ 

  Teveel ‘deskundigen’ spinnen garen bij klimaatalarmisme 

  ‘Straks, wanneer we het koud krijgen, zullen we dus horen dat het mòet, omdat dit in de klimaatwet staat. De Eerste Kamer moet op dit moment nog akkoord gaan, maar daarvan verwacht ik geen redding. Die is net zo techledig (als de Tweede Kamer). Publiek en media moedigen de bazen aan. De aarde moet worden gered! (door hem 0,0005 graden Celsius minder warm te maken)’, en dat tegen de astronomische kosten van € 700 miljard tot € 1 biljoen voor alleen al Nederland. 

  Veel te veel ‘deskundigen’ spinnen garen bij het klimaatalarmisme en zijn ‘als slagers die hun eigen vlees keuren. Een research baas in een groot kunststofbedrijf zei mij ooit: “Bij ons op het lab is er niemand die twijfelt aan jouw gelijk. Maar van ons zal niemand dat horen. Weet je wel hoeveel plastic er in zo’n molenwiek gaat?” Wanneer in een beweging als die van energie en klimaat honderden miljarden omgaan, zijn er nogal wat mensen die er belang bij hebben. Indien het bestuur bij hen komt om raad is de uitkomst voorspelbaar, al zijn ze professor, doctor of ingenieur.’ 

  ‘Gasuitstap dompelt ons in armoede, er zullen doden vallen’ 

  De klimaatwet breekt de zekerheid en betaalbaarheid van onze energievoorziening, die letterlijk van cruciaal belang is voor ons bestaan en overleven, af. De gasuitstap is complete waanzin en kost ons € 500 miljard, en dat is nog exclusief de nieuwe energiecentrales die nodig zijn om de warmtepompen, die de burgers zelf moeten betalen, aan te drijven. Hier komt een naar € 150 miljard oplopende investering in compleet zinloze windmolens nog bij, waardoor de kosten van de klimaatwet per huishouden € 85.000,- zullen bedragen – en dat voor geen enkele bijdrage aan het klimaat. 

  Alle Groningers een nieuw aardbevingsbestendig huis geven kost minder dan € 40 miljard. Bovendien is gas nog altijd één van de schoonste (en minst CO2 uitstotende) energiebronnen (nog los van het feit dat de link tussen door mensen veroorzaakte CO2 uitstoot (slechts 5% van het totaal) en klimaatverandering/opwarming buitengewoon twijfelachtig is, en de aarde volgens steeds meer astronomen en andere experts door veranderingen op de zon in een nieuwe (kleine) ijstijd terecht kan komen die mogelijk al begonnen is). 

  ‘De CO2 uitstootreductie door een gasuitstap op de termijn die in de klimaatwet is aangegeven is rampzalig. Die dompelt ons in armoede. Het tekort aan energie en de destabilisatie van de stroomvoorziening zullen het volk keer op keer in het donker en in de kou zetten, en er vallen doden.’ 

  Dan hebben we ook nog zonnepanelen die middels subsidies neerkomen op ‘een gigantische overheveling van arm naar rijk’, en ‘net als windmolens goed zijn voor een rit in de sneltrein naar armoe, kou en honger zonder klimaatwinst. Voor het klimaat kan het beetje energiewinst dat ze misschien kunnen gaan leveren niet meer gevolg hebben dan een getal met zes nullen achter de komma in graden Celsius.’

  Biomassa is zo mogelijk nog rampzaliger, want dat verstookt miljoenen vierkante kilometers bos en slokt kostbare landbouwgronden op die hard nodig zijn om de groeiende wereldbevolking te voeden. Kortom: het gebruikt van biomassa is een recept voor ongekend grote massa’s (honger)doden.
  Onafwendbaar 

  ‘De kans dat de komende catastrofe afwendbaar is, is klein. De vrees voor klimaatverandering is wijd verbreid en het geloof dat de mens die veroorzaakt en er wat aan kan doen eveneens. Zoiets laat zich niet door feiten verdrijven. Die moeten eerst het eigen leven aantasten voor het besef daagt, dat er iets mis is met het geloof. M.a.w. kou en honger moeten eerst hun tol vergen voor dat verandert... De catastrofe is zo goed als onafwendbaar; hel rood Alarm.’  

  Echte oplossingen die niet onze ondergang veroorzaken zijn voorhanden. Zo zijn de fossiele brandstoffen pas over zo’n 200 jaar op, meer dan voldoende tijd om nieuwe, echt duurzame en vrijwel oneindige energiebronnen te ontwikkelen (zoals kernfusie- en Thorium centrales). Tot die tijd moet onmiddellijk worden gestopt met ‘de CO2 onzin, dus met subsidie aan windmolens, zonnepanelen en biobrandstof.’ (1) 

  Verkiezingen in zicht, slechts twee partijen met nuchter beleid 

  De verkiezingen voor de Eerste Kamer en het Europese Parlement komen er weer aan. Er zijn op dit moment maar twee partijen die een nuchter, realistisch, betaalbaar en houdbaar klimaat- en energiebeleid voorstaan dat ons land niet compleet afbreekt en voor lange tijd letterlijk in duisternis stort, namelijk de PVV en het Forum voor Democratie. 

  Xander 

  0 reacties :

  Een reactie posten