Toezegging van collegelid voldoet voor raad Hollands Kroon

Datum:
 • woensdag 26 december 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Fracties nemen voor een belangrijk onderwerp de moeite een goed in elkaar getimmerde motie in te dienen en besteden daarbij veel aandacht aan de tekst. Maar zodra een wethouder of de burgemeester een toezegging doet wordt de motie soms weer ingetrokken.
  Kees Zwaan 24-12-2018 Noordkop Nieuws

  Zonde van al die moeite. Zonde ook dat zo’n belangrijk democratisch instrument dan niet wordt ingezet. Wordt het een gewoonte van de raad?
  Er komt volgend jaar een nieuw schoolgebouw in Hippolytushoef. De leerlingen die les krijgen in het oude schoolgebouw moeten verkassen, omdat het gesloopt gaat worden. De kinderen krijgen, zolang de nieuwbouw duurt, les in De Marske. De kringloopwinkel die op dit moment in dat gebouw gehuisvest is zal moeten uitwijken naar een andere ruimte. Die is helaas nog niet gevonden.
  De oude school is een cultuurhistorisch object. De Hippolytushoevers zien zo’n beeldbepalend gebouw niet graag verdwijnen. Het dient behouden te blijven. Een vorige wethouder zegde dan ook toe dat in ieder geval de westgevel zal blijven staan indien er nieuw gebouwd zou worden. Die wethouder heeft dat mondeling verklaard. Onafhankelijk Hollands Kroon verwees in een goed geformuleerde motie naar deze toezegging. Had die toezegging er niet een op papier moeten zijn? Is een aangenomen motie van de gemeenteraad waarin staat dat een wethouder iets moet doen niet veel meer waard dan een mondelinge toezegging van dezelfde strekking?
  Vertrouwen
  In hoeverre is de wethouder verplicht zich aan een mondelinge toezegging te houden? Ik heb de ervaring dat mondelinge toezeggingen niet veel waard zijn. Veel beter is een toezegging op papier die bekrachtigd is met handtekeningen. De gemeenteraad kan door middel van moties opdrachten geven aan wethouders. Het indienen van moties is zijn wettelijk recht. Maar ook in de vergadering van 18 december werden geen moties aangenomen of verworpen en nam de raad genoegen met mondelinge toezeggingen die niet zoveel voorstelden. Een raadslid meldde dat het in de raad van Hollands Kroon gebruikelijk is een motie in te trekken als een portefeuillehouder een toezegging doet. Jaap Nawijn wees er onlangs op dat als hij iets belooft het respectloos zou zijn toch een motie in te dienen. We moeten hem ‘op zijn blauwe ogen’ vertrouwen. Maar daarmee raakt een belangrijk instrument van de gemeenteraad in onbruik.
  Het is duidelijk dat de Hippolytushoevers het beeldbepalende pand graag willen behouden. Maar wie bepaalt dat? De gemeenteraad? De bevolking? Het bestuur van de school? Wittink vond dat degenen die de school betalen, dus de belastingbetalers, dat moeten kunnen bepalen. Burgemeester Nawijn wierp dat tegen, want zo zei hij, als er hogere wetten of regelingen zijn die iets niet toestaan, dan gaat het niet door. Ook al wil de bevolking het nog zo graag.
  Duidelijke motie
  Bouwkundigen verklaren dat de nieuwe school veel goedkoper gebouwd kan worden door deze in twee fasen te realiseren. Bovendien kunnen de kinderen dan gewoon in de school blijven en kringloopwinkel De Marske hoeft niet te sluiten. Een raadslid merkte op dat de raad er niets over te vertellen heeft. Maar een school is toch een publieke voorziening die ten dienste staat van de samenleving? Die samenleving hoeft toch niet kritiekloos te aanvaarden wat er in het dorp gebouwd wordt? De motie van OHK was heel duidelijk en vertolkte de gevoelens die bij tal van Hippolytushoevers leven. Er had in ieder geval over gestemd moeten worden, maar OHK nam genoegen met een vage toezegging en trok de motie in…


  1 reacties :

  Anoniem zei

  De wethouders hoeven moties niet uit te voeren als ze er niet achter staan, maar een toezegging wel. Dat klopte hier niet, want wethouder Westerkamp had toegezegd dat de westgevel bewaard zou blijven.

  Een reactie posten