Noord-Brabant verbiedt glyfosaat op provinciale pachtgronden

Datum:
 • vrijdag 14 december 2018
 • in
 • Categorie: ,


 • Noord-Brabant verbiedt de inzet van glyfosaat op provinciale pachtgronden met ingang van 2019.
  13-12-2018  Fenneke Wiepkema Akkerwijzer
  Overtreders moeten een boete betalen en worden drie jaar lang van pacht uitgesloten.
  De provincie hoopt hiermee het gebruik van deze middelen zoveel mogelijk tegen te gaan. Bij de inschrijving van de potentiële pachters kijkt de provincie niet alleen naar de geboden prijs, maar met name naar de inspanningen die boeren leveren voor een duurzaam gebruik van de grond. Wie aantoonbaar zorgt voor goed waterbeheer, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en versterking van de biodiversiteit – en daarvoor eerder certificaten ontving -, maakte meer kans op gunning van een cluster van percelen. Op deze manier wil de provincie een duurzamer beheer van de pachtgronden in Brabant stimuleren.

  Eventueel maatregelen opschalen

  De eerstvolgende grote meetronde bestrijdingsmiddelen (Brede Screening Maasstroomgebied) vindt plaats in 2022. De provincie wil dan analyseren of de concentratie glyfosaat door de ingestelde verboden ook daadwerkelijk afneemt. Op basis daarvan kan de provincie opnieuw beoordelen of het nodig is om meer maatregelen treffen of op te schalen naar landelijk, dan wel Europees niveau.
  Het gebruik van bestrijdingsmiddelen was al verboden in het Natuurnetwerk Brabant. De provincie stimuleert het gebruik van alternatieven voor bestrijdingsmiddelen in bredere zin, zoals gebeurt in het kader van Schoon Water in grondwaterbeschermingsgebieden.


  2 reacties :

  Anoniem zei

  In Hollands Kroon luidt de stelregel: hoe meer gif in de grond hoe beter het is voor de boeren, dus spuiten maar.

  Nederland wordt vergiftigd, als het niet door de politiek is(in figuurlijke zin) dan is het wel door de boeren(letterlijk)

  De agrariër. zei

  Dus gaan de pachtgelden omlaag.

  Een reactie posten