Keek op de Week (51) met wethouder Groot en......

Datum:
 • maandag 24 december 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hoogte- en dieptepunten van Hollands Kroon in week 51 van 2018 (17- 24 dec.).


  Magneetvelden en politiek

  Wethouder Groot (CDA) heeft opeens begrepen wat van 0.4 microtesla is, nadat hem is uitgelegd  door Nuon (heeft U uw abonnement al opgezegd?) dat dit geen kleine Tesla automobiel is, maar een maateenheid voor magnetische veldsterkte. Nou dat wist boer Groot niet en dat kwam dan ook niet in de krant maar hij schermt er intussen wel mee en gaat de bevolking geruststellen. Mensen, ik laat het bevriende RIVM berekeningen en metingen uitvoeren en daarna kunt U rustig gaan slapen; niet zeuren dus.

  Typisch weer zo’n regenteske fantasieloze politieke hollandse oplossing van een vertegenwoordiger van een teloorgaande politieke richting die zelf nog steeds niet begrijpt waarom ze aan de rand van de afgrond beland zijn; we laten een rapportje maken door vrinden, waarvan de conclusie van tevoren vaststaat, en daarmee is de kous af.

  Moge de uitkomst van het RIVM onderzoeksrapport nu al zeker, en daarmee ongeldig zijn. Groot zou, als hij tenminste een kerel is, dit onderzoek niet door een overheidsinstelling moeten laten doen maar door een onafhankelijk onderzoek instituut waarbij tevens de onderzoeksopdracht vastgelegd wordt in een notariële akte. Dus niet in een of andere schimmige RIVM verklaring die, mocht de zaak in een later stadium vastlopen, gedekt wordt door een of andere bevriende rechtbank waar rechters die van techniek en natuurkunde totaal geen idee hebben, gunstige uitspraken doen omdat iets op papier staat.
  Nee, hoe moet zo’n onderzoek uitgevoerd worden?

  * De keuze van het onderzoeksbureau moet door de bevolking, zij zijn immers de direct bedreigden, bepaald worden en niet door de gemeente of Nuon. Dezen zijn een tikkeltje te partijdig dunkt ons.
  * De kosten van het onderzoek zijn te betalen door bij voorkeur Groot; als het niet anders kan door de gemeente(raad).
  * Zoals reeds genoemd; het onderzoek, opdracht en uitvoerende onderzoeksinstantie (geen overheidsinstantie) dient vastgelegd te worden in een notariële akte.
  * Het onderzoek beperkt zich niet tot de metingen en berekeningen maar tevens, en dit is heel belangrijk, vooral tot de uitgangspunten in het basisontwerprapport t.a.v. het stalingsrisico voor de mens.
  * Dus niet alleen een verwijzing naar een (wettelijk?) veiligheids-artikel hier of daar waar Nuon zich achter kan verschuilen en/of verklaart zich aan te zullen houden maar, maar een uitgewerkt rapport/ontwerpplan hoe Nuon die veiligheid technisch waarborgt en welke mogelijke tekortkomingen Nuon hierin denkt te ondervangen.
  * Immers, in de praktijk gedragen installaties zich niet zoals op papier omschreven; met name de fluctuaties in stroomsterktes resulteren in beduidende veranderingen in de magnetische veldsterkte; tevens is een bodem/grondonderzoek noodzakelijk om vast te stellen of zich in het traject al dan niet van nature aanwezige magnetische velden bevinden die versterkend kunnen werken op magneetvelden van de hoogspanningsleidingen van Nuon.
  * De bovengrondse installatie dient meegenomen te zijn in het onderzoek en aan dezelfde, hiervoor genoemde uitgangspunten, onderworpen te zijn.


  Westerkamp draait ten tweede male de democratie de nek om door weer te vluchten voor zijn verantwoordelijkheid 

  Voormalig wethouder Westerkamp (ex-ingehuurd Lada Hollands Kroon) die in december 2017 met vrindje Meskers (VVD) geheel vrijwillig ontslag nam als wethouder, heeft het gepresteerd om een half jaar na installatie als wethouder in Bergen, wederom ZELF ontslag te nemen om zodoende geen politieke verantwoording te hoeven afleggen voor zijn disfunctioneren. Toen Lada in 2014 6 zetels kreeg toebedeeld van een op democratie vernieuwing hopende bevolking moest er een wethouder komen. Zij kozen ervoor om iemand van buiten de partij te werven en deze keuze viel op Westerkamp. Westerkamp is op dat moment ex-PvdA wethouder Langedijk die daar, na de GR-verkiezingen 2014 buitenspel kwam te staan en altijd al een groot voorstander was van democratische vernieuwing – iets wat het goed deed bij Lada en later in 2018 bij Gemeentebelangen/BES in Bergen.

  Hoe Westerkamp tot november 2017 functioneerde als wethouder Lada, laat JAS hier buiten beschouwing maar het feit dat hij, samen met Meskers de benen nam voor een ‘ondervraging’ door de raad, die ongetwijfeld in beider aftreden geresulteerd zou hebben, kan niet genoeg benadrukt worden. Beiden hebben gewerkt onder een zich democratisch noemend systeem, beiden hebben hiervoor zeer riante salarissen ontvangen en beiden vertikken het om verantwoording af te leggen voor hun geklungel en daarmee de controlerende functie van de gemeenteraad, en daarmee de gehele bevolking van Hollands Kroon, openlijk voor schut te zetten.

  Goed, dat was 2017. In 2018 komt Meskers doodleuk terug – eerst als raadslid en dan, na de GR-verkiezingen nota bene als wethouder. Het kan niet gekker zou je denken. Nee, mispoes, het kan nog veel gekker!

  De inmiddels als een soort ZZP-wethouder te omschrijven Westerkamp houdt het een half jaar vol in Bergen en wordt dan de laan uitgestuurd; vlak voor het politiek verantwoordelijkheid afleggen voor de gemeenteraad ‘houdt hij de eer aan zichzelf’ zoals het volledig misplaatst in de krant staat en neemt ontslag. Wat zijn politiek ideaal was, om zonder verantwoording te hoeven afleggen aan een gemeenteraad bij disfunctioneren op te stappen en tegelijkertijd ‘vernieuwing van de democratie’ in het vaandel te voeren is voor JAS volkomen onduidelijk.

  Het feit dat zijn handelswijze destijds door de gemeenteraad van Hollands Kroon en nu door de gemeenteraad van Bergen geaccepteerd wordt, duidt er o.i. dat noch deze gemeenteraden, noch deze wethouders niet alleen onbetrouwbaar zijn maar het belang van een evenwichtig democratisch bestuur, wat de veiligheid en welzijn van een heel land uiteindelijk bepaalt, niet voor ogen hebben en klaarblijkelijk niet eens begrijpen (of: er te stom voor zijn).

  Misschien is het de loop der dingen – het is te lang goed gegaan en nu komt de ellende = leugen en onderdrukking.

  Noot: In 2019 zijn er Provinciale Staten verkiezingen; u kunt er nog iets aan doen, voor het te laat is, door niet op regeringsbroeinest partijen in Den Haag te stemmen.

  Redactie JAS

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Bij de noot: Westerkamp hoort bij Code Oranje, samen met nog meer types als hij, zoals die Blase uit Heerhugowaard. Nog meer nietsnutten. Geen regeringsbroeinestpartij en laten we hopen dat zij dat ook nooit worden.

  Een reactie posten