Keek op de Week (48) met zeggenschap in 'De Kop Werkt!' ?

Datum:
 • dinsdag 4 december 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Dieptepunten in Hollands Kroon van  week 48 van 2018 (26 nov. tot 2 dec.).


  Raad op tweede plan 

  Zoals menigeen al opgemerkt zou kunnen hebben, is de gemeenteraad in Hollands Kroon, sinds maart 2018 gegrond op slechts 50% van de kiesgerechtigden, niets anders dan een klapmachine waar partijen als CDA, VVD en Senioren een doorzichtig spelletje spelen als zouden deze voorheen democratische partijen, ook nog maar iets met de burger ophebben. Althans, dit is te concluderen uit de gebeurtenissen die zich afspeelden tijdens de laatste raadsvergadering op donderdags 29 november. 

  Besproken werd o.a. het jaarprogramma van ‘De Kop werkt!’, een belangenorganisatie van Texel, Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en provincie Noord-Holland, waar o.a. het plannetje in de Pishoek een drijvend eiland aan te leggen, besproken werd. Althans, Burgemeester Nawijn beweerde eerst dat het er niet instond, dus niet besproken mocht worden. Zo werd eerst OHK het spreken door de burgemeester haast onmogelijk gemaakt. Deze partij was het op onderdelen oneens en zei dan ook tegen het voorstel te stemmen. 
  Leever (SHK en Statenlid) liet snel weten dat de Pishoek er wel degelijk in stond en zei dat SHK geen heil ziet in het drijvend eiland. De consequenties zijn niet te overzien met een kunststof eiland in het water. Leever meldde dan ook dat SHK het project ten alle tijden onderuit zal halen en niet zou steunen.

  En dan voor de stemming over dit agendapunt komt Jip Pancras, fractievoorzitter SHK, met een stemverklaring: Ze gaan ervan uit dat de portefeuillehouder (Meskers dus) in het kader van de burgerparticipatie nog een keer goed met de mensen in de omgeving zal spreken of het zinvol is of niet om dit te realiseren. SHK stemt  nu voor het jaarplan.
  Zowaar SHK (Senioren), die hun bezwaar baseerde op het feit dat dit drijvend eiland van plastic een gevaar voor het milieu oplevert vanwege al die plastic deeltjes in het water. 
  Of door te praten met de Nieuwesluis-inwoners die plastic deeltjes van SHK ook wegblijven is JAS een raadsel; beter ware het dat Pancras in het vervolg maar wegblijft als je zo gemakkelijk raaskalt en van mening verandert. 

  Bij stemming bleken ook de kritische partijen over dit project LADA, CU en D66 (Groen Links en Anders zwegen) ook voor het agendapunt te stemmen. Maar gelukkig was er OHK die bij hun standpunt bleef en als enige partij tegen het agendapunt stemde.

  U kunt beter zelf kijken op de raadsvergaderingsverslag op de website bij 2:32.00 kunt u tevens genieten hoe Nawijn de vergadering beïnvloedt en dirigeert en gewoon afkapt als iets hem niet bevalt. Maar toch moet gezegd worden dat het de sukkels van raadsleden zijn die dit arrogante gedrag accepteren en daarmee, qua verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger, volledig nalatig zijn. 

  ‘De Kop werkt’ 

  Zoals gezegd een ambtelijke- en belangenorganisatie die naar wegen zoekt de economie in de kop van Noord-Holland wat op te peppen; voor zover dat op dit moment nodig is in dit land met zijn doldraaiende nep-economie, wat moge blijken uit de ‘projecten’ die deze club onder handen heeft. Zo staan op het lijstje o.a. het dorpsplein opknappen bij het kerkje van Huisduinen (gem. Den Helder), het renoveren van het centrale kruispunt in Oudesluis (gem. Schagen) en het drieste plan een drijvend eiland aan te leggen om de Pishoek te verpesten. Nu zal de oplettende lezer zich afvragen, indien die projecten ook daadwerkelijk nodig zouden zijn, waarom de gemeentes dat niet zelf doen. Welnu, ‘De kop werkt!’ is een fossiel overblijfsel uit tijden dat het economisch minder ging (althans zo wordt beweerd) en nu het beter? gaat moeten deze dure bureauknapen bezig gehouden worden en moeten, om in hun dagelijks brood te blijven voorzien, regelmatig met plannetjes komen om de Baäl-economie van offers te blijven voorzien. Voorts is die hele organisatie van gemeentes,  ‘de Kop werkt!’ boven de gemeentes en Provincie, dat betekent boven de gemeenteraden gesteld en fungeren wethouders, in ons geval Meskers, uitsluitend om de plannen en begrotingen die zij op krijgen vanuit dat bovenregionaal systeem, erdoor te drukken. Zoals vaker gesteld, die jongen is niet meer dan een brievenbus en moet vrinden blijven met al die praters, die nadat hun dik betaalde salarissen en uitjes afgeroomd zijn van de door de belastingbetaler opgebrachte begrotingen, om zijn ambtelijke loopbaan veilig te stellen en, waar het geld zit – daar zitten de vrinden.

  Tijdens de duur van het hele agendapunt kwam voortdurend naar voren, wat gebeurt er als er tegen een agendapunt wordt gestemd van 'de Kop werkt!'. Nog steeds blijkt de raad van Hollands Kroon niet in te zien in wat voor wespennest ze zitten. Maar goed, er zal weer een beeldvormende vergadering aan gewijd worden om de raadsleden ervan te doordringen 'dat ze echt helemaal niets in te brengen hebben'. Wordt door een gemeente (ook al betreft het agendapunt slechts die gemeente)  tegen een agendapunt gestemd en de andere 3 voor, dan gaat het gewoon door. Ook wethouder Meskers verklaarde dat de raad tegen kan stemmen, maar er wordt toch niets mee gedaan.
  De Pishoek is in de RRN (Regionale Raadscommissie Noordkop) al besloten en het (gewogen) advies nemen de andere 3 gemeenten over. 

  CDA en LADA debatteerden nog over het feit dat als het projecten boven de 500.000 euro of politiek gevoelige zaken betrof, het voorstel terug naar de raad moet. Gelukkig was daar Annaert (VVD en Statenlid) die de raad er aan herinnerde dat de raad begin dit jaar met een amendement de regels had vastgesteld. Alleen bleek een plan van aanpak nog niet te zijn besproken.
  Een chaotisch agendapunt, mede door de leiding van burgemeester Nawijn.

  Redactie JAS

  _____________________________________________

  Raadsvergadering 29 november 2018: Agendapunt 7:
  0 reacties :

  Een reactie posten