Provincie eist een strakke begroting van gemeenteraad Den Helder

Datum:
 • vrijdag 16 november 2018
 • in
 • Categorie: , ,
 • Den Helder - De provincie eist een structureel sluitende begroting van Den Helder. Anders dreigt verscherpt toezicht.
  Arie Booy 16-11-2018
  Dat is de gemeenteraad eind deze week duidelijk gemaakt bij een bezoek aan het Provinciehuis. De raad wilde voor de Kadernota werken aan een sluitende meerjarenbegroting, maar dat gaat de provincie niet snel genoeg. Henk Mosk van D66 legt uit: ,,Het overleg heeft in ieder geval uitgewezen dat van Den Helder een structureel sluitende begroting wordt verwacht (2019-2022). De bezuinigingen 2019 mogen geen ’zachte’ taakstellende onderdelen bevatten. Wat 2019 betreft zullen taakstellingen in concrete maatregelen moeten worden omgezet. Voor D66 is een structureel sluitende begroting altijd uitgangspunt geweest. Als de gemeente onder preventief toezicht komt te staan, is een van de consequenties dat er dan geen uitgaven mogelijk zijn die niet in de begroting zijn opgenomen. Het dringend noodzakelijke onderhoud aan de kades kan dan niet worden gedaan.”
  Volgens de provincie kan het preventief toezicht worden opgeheven. De raad moet er tijdens de behandeling van de kadernota (voorjaar 2019) dan wel in slagen de begroting voor alle jaren structureel sluitend te maken. Volgens Mosk dient het college op zeer korte termijn met voorstellen te komen. Waarna de raad voor medio december de noodzakelijke besluiten kan nemen. Een van de opties is nieuw beleid niet alleen in 2019, maar ook in de jaren erna fors te verlagen. Wisselgeld zou het terugdraaien van het gratis parkeren kunnen zijn. Daardoor komt 750.000 euro structureel beschikbaar.

  Noodhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten