LADA: Beeldvormende vergaderingen op locatie

Datum:
 • vrijdag 30 november 2018
 • in
 • Categorie:

 • Hollands Kroon - Beeldvormende vergaderingen zijn openbaar.
  30-11-2018  PERSBERICHT 

  Beeldvormende vergaderingen op locatie 

  In de raadsvergadering van 31 oktober werd het voorstel over de uitbreiding van het Winkelhart Nieuwe Niedorp na raadsbrede kritiek door het college van de agenda afgehaald. Daarbij kwam de toezegging dat er eerst nog een beeldvormende vergadering over dit onderwerp gehouden zou worden. 

  Deze vergadering is vastgesteld op 13 december a.s. en wordt gehouden in de raadszaal in Anna Paulowna. 

  Beeldvormende vergaderingen zijn openbaar. Voor LADA is het dan ook onbegrijpelijk dat er niet voor gekozen is om deze vergadering in Nieuwe Niedorp te houden. 

  Het is ook in strijd met het coalitieakkoord van SHK, VVD en CDA waarin we lezen in hoofdstuk 2. Speerpunten: Daar waar het om een locatie gebonden onderwerp gaat, kan de beeldvormende vergadering op locatie plaatsvinden. 

  LADA is van mening dat beeldvormende vergaderingen waarin locatie gebonden onderwerpen op de agenda staan gehouden moeten worden in de kern waarin het speelt.

  LADA  1 reacties :

  Anoniem zei

  Misschien wil B&W liever niet dat er te veel mensen komen meepraten.

  Een reactie posten