CENTRAAL PLAN BUREAU MAAKT FANTASIERAPPORT:

Datum:
 • dinsdag 27 november 2018
 • in
 • Categorie:
 • De arbeidsproductiviteit is sinds de jaren negentig met meer dan 40% gestegen. 


  CENTRAAL PLAN BUREAU MAAKT FANTASIERAPPORT: arbeiders moeten harder werken om meer loon te krijgen

  Screenshot_1
  (Door: “Weethetwel”)
  Onder de veelbelovende titel: “Vertraagde loonontwikkeling in Nederland ontrafeld” brengt het Centraal Plan Bureau een rapport uit waarin het een flinke duit doet in het zakje van de politieke correctheid.  Van het dik gesubsidieerde CPB zou je anders mogen verwachten, maar helaas zie je daar ook het wetenschappelijk verval aan het licht komen. Sprankelende wetenschap wordt vervangen door dof links politiek wensdenken. Om niet uit de toon te vallen worden onwelgevallige conclusies buiten beeld gehouden. Ze hebben het lef als conclusie van een wetenschappelijk rapport te vermelden dat ze geen idee hebben waarom de lonen in Nederland niet stijgen. Met als uitsmijter de dooddoener dat je voor meer loon maar harder moet werken en dan komt het vanzelf goed.
  Harder werken? Sinds de negentiger jaren is er al 40% harder gewerkt
  De belangrijkste conclusie die in het rapport ontbreekt en buiten beeld wordt gehouden, is dat iedere productiviteitsverbetering door de overheid wordt ingepikt. De arbeidsproductiviteit is sinds de jaren negentig met meer dan 40% gestegen. Populair gezegd: de gemiddelde arbeider in Nederland werkt in 2018 40% harder dan in 1990. Wie denkt dat die arbeider daar ook maar één cent aan heeft overgehouden, heeft het mis, want alles wat hij extra produceerde is linea recta naar de gulzige overheid gegaan. De reële koopkracht is sinds die tijd niet gestegen, maar de productiviteit zeker wel.
  Explosieve conclusie
  Om zo’n explosieve conclusie in een rapport te zetten waarvoor men vet betaald wordt door die zelfde overheid doe je natuurlijk niet, want dat heeft vandaag direct gevolgen voor de carrière in de baantjes-carrousel. Dus wordt het gewoon verzwegen. Dat verzwijgen heeft nog een andere reden, want de overheid is absoluut niet van plan ook maar iets van de stijgende arbeidsproductiviteit aan de arbeiders te laten. De geplande BTW-verhoging voor komend jaar zal een vernietigende invloed hebben op de koopkracht van de mensen en het schept maar onrust als je daar iets over zegt.
  Globalisering
  Een tweede factor die buiten beeld wordt gehouden is de globalisering. Over globalisering wordt domweg gesteld dat het allemaal niet te meten valtmaar dat het wél invloed zou kunnen hebben. Globalisering hoort bij het linkse wensdenken dus daar kan het CPB maar beter ook niet kritisch over zijn. Daarom doen we dat bij “E.J. Bron”.
  Globalisering is het monsterverbond tussen links en het bedrijfsleven. Het betekent het verdwijnen van grenzen en volkeren.
  Voor links past globalisering in het straatje van iedereen hetzelfde en “eerlijk delen” en dan voor alle mensen op de hele wereld. Waarom gewone mensen en harde werkers dat ook vinden en zich er totaal niet tegen verzetten, is een compleet raadsel. Het heeft namelijk alleen maar nadelen voor de arbeiders, niet alleen hier, maar op de hele wereld. Dat ze het accepteren, zal zeker te maken hebben met de niet aflatende stroom linkse propaganda altijd en overal.
  Voor het bedrijfsleven heeft globalisering de meeste voordelen
  Het bedrijfsleven is gebaat bij een éénheidsconsument die overal op de wereld hetzelfde handelt en zich hetzelfde gedraagt. De bedrijven die wereldwijd opereren, zijn daar natuurlijk de grootste voorstanders van. Het is niet voor niets dat met name Facebook, Google, Twitter, Apple en Microsoft ijverig meedoen “afwijkende” (dus “rechtse”) standpunten uit de sociale media te verwijderen. Dat doen ze niet bij linkse standpunten: alles en iedereen hetzelfde is namelijk enorm voordelig voor deze bedrijven en daar verdienen ze miljarden extra mee. Aan deze bedrijven heeft onze linkse regering een trouwe bondgenoot in de “strijd” tegen rechts.
  Maar ook op het terrein van de productie zijn er niets dan voordelen voor het bedrijfsleven. Wat is er mooier dan arbeiders die overal op de wereld ongeveer hetzelfde zijn. Die kun je fantastisch tegen elkaar uitspelen. Te veel eisen? Gaan we toch morgen naar een ander land. De conclusie die het CPB volgens eigen zeggen helaas niet kan zien, meten of vermoeden is toch wel erg duidelijk. De bedrijven gaan niet naar een ander land om daar méér loon te betalen. Globalisering leidt op termijn tot een daling van de lonen in de hele wereld. Voorstanders van globalisering zijn tegenstanders van de arbeiders, dus vaak tegenstanders van zichzelf. Het is bizar te zien dat veel mensen op die manier meewerken aan hun eigen ondergang.
  Loonsverhoging in geld heeft in Nederland geen enkele zin
  Een ander aspect wat het CPB buiten beeld laat, is dat het in Nederland geen enkele zin heeft een hoger loon te betalen, omdat er netto bijna niets overblijft. Gesteld een werkgever is zo tevreden over een medewerker dat hij besluit dat deze voor hem in totaal € 1000,- in de maand méér waard is.  Wat gebeurt er? € 300,- gaan meteen naar de belasting als werkgeversaandeel en de werknemer krijgt € 700,- bruto extra. Na aftrek van belasting en (pensioen)premies blijft er netto minder dan € 300,- over.  70%  gaat rechtstreeks naar de staat. In de praktijk leidt dit tot irritaties bij de werknemer door onbegrip en ongeloof. Zeker als de werkgever dagelijks door de vakbeweging voor geldwolf wordt uitgemaakt. En dat terwijl het bedoeld was als een erkenning van kwaliteiten en een gebaar van waardering voor de werknemer. De werkgever op zijn beurt baalt enorm dat hij een goede werknemer extra wil belonen, maar het geld niet bij de werknemer terecht komt, maar naar de staat gaat. Terwijl hij een prestatie wil belonen, wordt hij verplicht bijna al het geld in een bodemloze put te storten. Conclusie is dat het geen zin heeft lonen te verhogen, want degene voor wie het bedoeld is krijgt er zelf bijna niks van.
  Geen hoger loon maar een lease-bak
  De schertsvertoning van het CPB wordt compleet als blijkt dat ze ook totaal geen oog hebben voor andere ontwikkelingen die zich in het kader van arbeidsbeloning voordoen. Ze kijken alleen naar het uurloon. Bewust of dom? Vooral politiek correct? Ze zouden kunnen weten dat mensen zich altijd zullen onttrekken aan de macht van een dictatuur. Bij de linkse overheersing in Oost-Duitsland achter het IJzeren Gordijn was een complete parallelle economie draaiend die zich onttrok aan de officiële waarneming.
  Nederlandse bedrijven geven een werknemer geen € 1000,- loonsverhoging, maar doen een leaseauto van € 1000,- in de maand cadeau. De medewerker heeft dan plezier van de volle  € 1000,- in plaats van de schamele € 300,- netto volgens het officiële systeem. Maar rekenen we even verder: het bedrijf kan de BTW terugvorderen en de auto als kosten opvoeren. Daardoor betalen ze minder belasting in plaats van meer. In totaal is dat ongeveer 40%, dus de auto kost ze nog maar € 600,- netto in de maand. Dat maakt het plaatje helemaal anders, want door € 600,- te betalen rijdt de medewerker in een auto van € 1000,- . Dat is nog eens andere koek dan € 1000,- te betalen waar hij maar € 300,- van over houdt. Zelfs als de lease bak ook volledig privé wordt gebruikt, is het voordeel groot, want dan wordt er een bedrag bij het inkomen van de werknemer geteld waarover hij belasting betaalt, maar de werkgeverspremies van 30% hoeven dan niet betaald te worden.
  Ter completering van het verhaal: zou een werknemer particulier een auto kopen die hem € 1000,- in de maand kost, dan zou hij alleen al om die auto te kunnen betalen een bedrag van € 2500,- bruto in die maand moeten verdienen, los van wat hij nog nodig heeft voor de overige kosten van huisvesting en levensonderhoud. Van die € 2500,- houdt hij dan € 1000,- netto over en die gaan dan naar de auto.
  Onze linkse hypocriete overheid vindt dat allemaal niet zo erg.
  Natuurlijk, met de mond worden wel allerlei mooie linkse doelstellingen beleden zoals milieu en openbaar vervoer, maar het hemd is weer nader dan de rok. Er is eigenlijk maar één doelstelling, en dat is zoveel mogelijk geld uit de mensen te persen. Of je nu roker bent of drinker of automobilist. Dat er zoveel auto’s rondrijden is niet erg, zolang het maar geld in het laatje brengt. De stelling lijkt gerechtvaardigd dat er beduidend minder auto’s zouden rondrijden als dit niet het systeem bij uitstek zou zijn om mensen daadwerkelijk te kunnen belonen zonder dat 70% van de beloning aan de strijkstok blijft hangen. Edoch, voor de overheid is het prima, want alles brengt altijd extra geld in het laatje. Ook de autokosten bestaan voor de helft uit belastingen… Het probleem kan natuurlijk op de Haagse manier opgelost worden. Verhoog de belastingen op leaseauto’s.
  Ook andere beloningsvormen komen er aan
  Andere beloningsvormen zijn onderweg. Een voorbeeld daarvan is het ondersteunen van werknemers bij het vinden en financieren van woonruimte. Dat kan gaan van bemiddelen tot het compleet exploiteren van woonruimtes. Ook grote bedragen kunnen belastingvrij geschonken worden voor de financiering van woonruimte. Er zijn al bedrijven die garanties stellen of hun werknemers leningen verstrekken voor de financiering van hun huis. Dat kan volledig legaal via een “marktconforme” rente die afhankelijk van de omstandigheden kan variëren van min 1% tot plus 5 %. Door op die manier een lening te verstrekken, kunnen op een bedrag van een paar ton ook al snel duizenden euro’s per jaar voordeel doorgegeven worden door een procentje lagere rente. Volledig legaal en belastingvrij. Ook ruilhandel zit er weer aan te komen en zal opbloeien als nooit te voren, zeker nu de overheid het cash-geld af wil schaffen om alles nóg beter te controleren.
  Wiens brood men eet diens woord men spreekt
  Het CPB is met dit rapport volledig door de mand gevallen. Wanneer het weigert maatschappelijke oorzaken te onderkennen en vervolgens rapporten maakt die alleen maar als conclusie hebben dat ze het allemaal niet kunnen meten en weten, zijn ze overbodig geworden. Ze ontpoppen zich als slippendragers van de regering. De arbeiders worden al meer dan dertig jaar volledig uitgemolken door de overheid. Het CPB ziet dat over het hoofd en concludeert doodleuk dat ze harder moeten werken om meer te verdienen. En dat aan de vooravond van een BTW-verhoging, waarvan ze gemakkelijk uit kunnen rekenen dat vooruitgang in koopkracht daarmee voor jaren van de baan is. Misschien kunnen ze de naam beter veranderen in Centraal Propaganda Bureau. Samen met de kranten en het NOS-journaal kan dan de goedgelovige bevolking getrakteerd worden op subtiele verdraaiingen en  insinuaties, maar vooral op het verzwijgen van wat er werkelijk aan de hand is.
  Door:
  “Weethetwel”
  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten