Verduurzamen in eigen tempo

Datum:
 • maandag 22 oktober 2018
 • in
 • Categorie: , ,
 • Schagen - Gemeenten in Noordkop trekken eigen groene plan.
  Delano Weltevreden 22-10=2018


  De gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben allemaal een eigen tempo voor de overgang van fossiele naar duurzame energie. Dat blijkt uit een inventarisatie van deze krant. 

  Schagen wil op het gebied van duurzaamheid het beste jongetje van de klas zijn. Los van de 3 ton die jaarlijks is uitgetrokken voor duurzaamheid is ruim 865.000 extra vrijgemaakt om energiemaatregelen te treffen in gemeentelijk vastgoed. 

  Kansen

  Hollands Kroon heeft geen streefjaar voor de voltooiing van de energietransitie" Een visie en een plan van aanpak moeten worden opgesteld. Kansen die zich voordoen worden wel benut. Zo gaat afvalverwerker HVC basisscholen in de gemeente dit schooljaar nog voorzien van zonnepanelen. De scholen kunnen dan in hun eigen energiebehoefte voorzien.

  Texel was heel vooruitstrevend en wilde al in 2020 zelfvoorzienend zijn op het gebied van duurzame energie en water. Die doelstelling wordt niet gehaald, maar het gemeentebestuur stelt vast dat de stappen vooruit aanzienlijk zijn.

  De gemeente Den Helder heeft voor de komende jaren 400.000 euro per jaar gereserveerd voor de energietransitie, zoals de overgang van fossiel naar duurzaam wordt genoemd. Maar dat geld is bij lange na niet genoeg om het doel te halen. Het college heeft onlangs vastgesteld dat het niet gaat lukken om in 2040 energie-neutraal te zijn, dat wil zeggen dat de benodigde energie dan in de gemeente zelf wordt opgewekt. De coalitie van Beter voor Den Helder, VVD, CDA, PvdA, CU Seniorenpartij en Stadspartij heeft daarom besloten om 'kleinere, realistische stappen' te zetten en niet meer de focus te leggen op doelen die ver weg liggen.

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten