PVV stelt vragen over gevolgen voor N-H'se windturbines door nieuwe geluidsrichtlijnen WHO

Datum:
 • woensdag 24 oktober 2018
 • in
 • Categorie: , ,
 • Haarlem - Door het lid van Provinciale Staten, de heer M.S. Ludriks (PVV) zijn de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten ingekomen.
  Vragen van de heer M.S. Ludriks (PVV) over gevolgen voor Noord-Hollandse windturbines door nieuwe geluidsrichtlijnen WHO 


  INLEIDING VRAGEN 

  Uit een artikel van het Algemeen Dagblad op 10 oktober 2018 komt naar voren dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor het eerst in haar geluidsrichtlijnen aangeeft dat windturbines gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, waaronder aan het hart, als mensen worden blootgesteld aan buitensporige geluidsniveaus. Het gaat om een update van haar bijna tien jaar oude geluidsrichtlijnen uit 2009. Zo zou de blootstelling aan genoemde geluidsniveaus volgens de WHO-richtlijnen overdag niet boven de 45 decibel mogen uitkomen

  De Partij voor de Vrijheid heeft altijd al haar zorgen uitgesproken over negatieve gezondheidseffecten door windturbines en is dan ook benieuwd wat de gevolgen zijn van deze nieuwe geluidsrichtlijnen. Daarom wil ondergetekende aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen stellen:

  VRAGEN 

  Vraag 1:
  Kunt u aangeven wat de gevolgen van de nieuwe geluidsrichtlijnen zijn voor de windparken/windturbines die momenteel in Noord-Holland operationeel zijn? Betekent deze wijziging bv. dat er nu meer windlocaties zijn die een serieus gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van o.a. omwonenden? Zo ja, welke locaties? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Vraag 2: 
  Kunt u aangeven wat de gevolgen van genoemde wijziging zijn voor windparken/windturbines die in de planning staan? Betekent deze wijziging bv. dat er windlocaties ontstaan in de nabije toekomst die een serieus gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van o.a. omwonenden? Zo ja, welke locaties? Graag een gemotiveerd antwoord.

  Vraag 3:
  Deelt u de mening dat de nieuwe WHO-geluidsrichtlijnen kristalhelder aantonen dat de gezondheid van omwonenden ernstige schade kan oplopen door windturbines en dat daarom (waar mogelijk) windturbines die door de gewijzigde geluidsrichtlijnen gevaar opleveren, zo snel mogelijk moeten worden stilgezet? Zo nee, waarom niet?

  Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst, beantwoorden.


    https://www.ad.nl/gezond/who-geluid-windmolens-is-potentieel-gezondheidsrisico~a15dd3ce/

  0 reacties :

  Een reactie posten