Minima hardst getroffen door bezuinigingen Den Helder

Datum:
 • woensdag 17 oktober 2018
 • in
 • Categorie: , ,
 • Den Helder - Minima worden het hardst getroffen in de dinsdag voorgestelde programmabegroting 2019 van het college van Den Helder, waarin het Sociaal Domein met twee miljoen euro wordt gekort.
  Casper Duin 17-10-2018
  ’Lastige keuzes, die pijn doen voor betrokkenen’, zo typeerde wethouder Kees Visser van Financiën de noodzakelijke bezuiniging. Op de totale gemeentebegroting van 199 miljoen euro moet voor 2019 €2.750.000 worden bespaard.
  Driekwart daarvan wordt gerealiseerd in het Sociaal Domein. Door bezuinigingen, door een andere aanpak van de bijstandsgerechtigden en door mee te waaien op de economische meewind.
  Zo verdwijnt voor circa veertig procent van de minima de gedeeltelijke compensatie van het eigen risico in de zorg, hetgeen een besparing van €200.000 oplevert. Verder wordt de Meedoenregeling (een potje waaruit minima kunnen deelnemen aan sociale, sportieve en/of culturele activiteiten, red.) afgeschaft, goed voor een min van €368.500. Met het gefaseerd afbouwen van de gemeentelijke bijdrage aan voorschoolse opvang doet men eveneens een duit (€65.000) in het zakje.
  Wethouder Peter de Vrij maakt zich hard voor een proef met de inzet van gezinscoaches in de zogeheten multiprobleemgezinnen. Door intensieve begeleiding en het begrenzen van het budget wordt €100.000 in 2019 ’gewonnen’. Daarnaast ziet men heil in een pilot met praktijkondersteuners bij huisartsen om zodoende het aantal doorverwijzingen naar jeugdzorginstellingen met veertig te kunnen reduceren (à €113.500).
  Nu steeds meer mensen werk vinden als gevolg van het gunstige economische klimaat, verwacht het college een kleine miljoen euro te kunnen bezuinigen op de bijstand (acht ton) en de bijzondere bijstand (anderhalve ton). Het aantal uitkeringsgerechtigden daalde recent naar 1650. Wethouder Pieter Kos rekent erop dat dat aantal eind van dit jaar op of onder de 1600 ligt.
  Aan de pluskant is in het coalitieakkoord een structureel bedrag opgenomen van twee miljoen euro voor havenbedrijf Port of Den Helder. Dit bedrag is voor 2019 beperkt tot een miljoen, mogelijk (deels) in de vorm van een lening.
  Vooruitlopend op de uitkomst van de evaluatie van het gratis parkeren later dit jaar, is hiervoor al een structureel bedrag van 750.000 euro begroot.Voor nieuw beleid voortvloeiend uit het coalitieakkoord is een potje van €1.500.000 beschikbaar.
  Het coalitieakkoord volgend, wordt de bijdrage van de ruimtevragers verlaagd met €2.050.000. Om de begroting sluitend te krijgen, stelt het college om het tekort op te vangen met een aanvulling van €515.000 uit de algemene reserve.

  Noordhollands Dagblad


  3 reacties :

  Anoniem zei

  Port of Den Helder moet zijn eigen broek maar ophouden. Kan het dat niet, dan ter overname aanbieden aan een andere partij die het wel commercieel kan exploiteren.

  Unknown zei

  Ja natuurlijk pak de mensen maar weer die toch al geen ene malle moer hebben!!! Wat is dit voor een neoliberaal debiel-beleid!! Gadverdamme om misselijk van te worden!

  Anoniem zei

  Net als Hollands Kroon heeft Den Helder een rechts en conservatief college. Dat is er niet om goede dingen te doen voor de inwoners.

  Een reactie posten