Inbreng burger bij Pallas is schijn

Datum:
 • zaterdag 13 oktober 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Schagen -  De effecten op het toerisme zijn niet goed onderzocht......
  13-10-2018


  Gastschrijver
  _________________________

  Inbreng burger bij Pallas is schijn


  Kees de Wit
  ______________________________________

  In de periode tussen februari en september 2018 is tweemaal de gelegenheid gegeven om zienswijzen op het bestemmingsplan Pallas, een investering van zeshonderd miljoen in de duinen van Petten, in te dienen. Veel particulieren, bedrijven, belangenbehartigers, organisaties, allemaal spelers in het gebied, hebben er heel veel tijd en energie in gestoken om een gedegen zienswijze in te dienen.

  De reactie van de gemeente: een 116 pagina's tellende nota van beantwoording. Geen enkel argument werd serieus overwogen om het bestemmingsplan aan te passen. Resultaat voor de indieners dus o,o! Dat was voor velen een grote domper. Verrassend dat op pagina 106-108 nog wat punten en komma's werden genoemd die er foutief instonden en die moesten worden aangepast. ]e vraagt je af waar de prioriteiten liggen.

   Tweede poging 

  En dan de tweede poging: iedereen kreeg vijf minuten. Vijftien organisaties hebben opnieuw een poging
  __________________________________________

  Kees de Wit 

  Zandtemer Kees de Wit is voorzitter van de Ondernemers Federatie Schagen, 
  sector Recreatie & Toerisme. 
  __________________________________________

  gedaan om 'gehoord' te worden. Ook nu wederom geen enkele wijziging. Doen wij het dan zo slecht of zit het ontwerp bestemmingsplan zo goed in elkaar?

  Wij doen als ondernemersfederatie dan ook een oproep aan politiek Schagen. Het is als lokale overheid de enige kans om nu toekomstige zaken te regelen in het bestemmingsplan. Alle andere zaken gaan buiten de gemeentelijke bevoegdheid om. Gemeente, kom op voor de belangen van de burgers en bedrijven in de gemeente Schagen. Wij noemen dat inwonerparticipatie.

  Voor onze sector noem ik vier specifieke zaken. De effecten op het toerisme zijn niet goed onderzocht. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse geeft die duidelijkheid.

  Denk aan een goede landschappeIijke inpassing. Uit de bouwput van de Pallasreactor komt 50.000 m3 zand beschikbaar, die op het ECN-terrein moet blijven. Gebruik dit zand voor landschappelijk inpassing zoals beloofd door Arcadis en in PvdA-motie is opgenomen. Het woord kernreactor ligt zeer gevoelig bij met name Duitse recreanten. Gebruik het woord isotopenfabriek. En als laatste: voorkom planschadeverzoeken: daar wordt niemand beter van.

  Noordhollands Dagblad 13-0-2018


  0 reacties :

  Een reactie posten