Windmolens? Een op acht gemeenten wil er niet aan

Datum:
 • zaterdag 13 oktober 2018
 • in
 • Categorie: ,

 • Eén op de acht gemeenten verklaart in het eigen coalitieakkoord tegenstander van windenergie te zijn. Dat blijkt uit een analyse door BMC van in totaal 371 coalitieakkoorden. 

  13-10-2018

  Schort aan afstemming
  In die akkoorden valt op dat gemeenten overwegend hoge duurzame ambities hebben. Maar het schort nog aan afstemming met provinciaal en nationaal beleid, waardoor de aanpak vooralsnog te versnipperd blijft. In de 371 onderzochte coalitieakkoorden maken 141 gemeenten melding van de ambitie op termijn energieneutraal te worden. Een kleinere groep van 91 gemeenten vermeldt klimaatneutraliteit als doelstelling in hun akkoord.

  Vooral in stedelijk gebied
  In (zeer) stedelijke gebieden worden energieambities vaker genoemd dan in meer landelijk gebied. Ruwweg de helft van alle onderzochte gemeenten geeft ook aan hoe de duurzaamheidsambities in grote lijnen moeten worden gehaald. Zonnepanelen op daken worden veruit het meest genoemd (49 procent), gevolgd door zonneparken (39 procent) en windenergie (33 procent). Ruwweg één op de acht gemeenten geeft aan geen nieuwe plannen voor windenergie te willen ontwikkelen.  

  Restwarmte
  Regionale Energie Strategieën (RES-en) moeten de uiteenlopende ambities van gemeenten synchroniseren en in lijn brengen met provinciaal en landelijke energie­beleid. Zo kan restwarmte uit de stad worden benut om kassen in landelijk gebied te verduurzamen. BMC concludeert dat het nu nog vaak aan doorzettingsmacht ontbreekt om – via een RES – de regionale energie­ambities in de pas te laten lopen met de rijksdoelen. Ook sectorale doelen komen zo moeilijk van de grond. Een betere onderlinge afstemming van nationale, provinciale en lokale omgevingsvisies is daarvoor noodzakelijk.

  BINNENLANDS BESTUUR

  0 reacties :

  Een reactie posten