Actiegroep Pettemerduinen Reactorvrij pluist tritium-vervuiling uit

Datum:
 • dinsdag 9 oktober 2018
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Petten - Vereniging Pettemerduinen Kernreactor Vrij laat het er niet bij zitten.
  Ed Dekker 8-10-2018

  De actiegroep is er bepaald niet gerust op dat de gevolgen van de tritrium-lekkage bij de Hoge Flux Reactor in Petten ’onbeduidend’ zijn.

  Een goed bezochte informatiebijeenkomst maandagavond in Petten van verantwoordelijke organisatie NRG over uitgevoerde saneringsmaatregelen kon de ongerustheid van voorzitter Marja Raat uit Burgervlotbrug niet wegnemen. ,,Wij gaan ons verder verdiepen in de resultaten van gedane en komende metingen naar het effect van de verontreiniging”, kondigde zij aan.

  Tritium is een licht radio-actieve reactorstof. Het goedje sijpelde zeker tien jaar lang uit een transportleiding dichtbij de kernreactor. November 2012 is de lekkage ontdekt. Van februari 2013 tot december vorig jaar is 22.263 kuub vervuild grondwater onder het NRG-terrein opgepompt en afgevoerd, legde stralingbeschermingsdeskundige Folkert Draaisma van NRG maandagavond uit.

  De verwijderde hoeveelheid grondwater is ongeveer negentig procent van de totale aantasting, schat Draaisma. De exacte omvang kan volgens hem niet worden vastgesteld.

  Oostwaarts

  De vervuiling - in de vorm van een langwerpige pluim van vijftig tot honderd meter breed - verplaatst zich langzaam oostwaarts. Het oppervlaktewater van de sloot langs de Westerduinweg tussen het ECN-terrein en de bollenvelden is niet aangetast, verzekerde Draaisma.

  Bij de sanering en metingen zijn het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en waakhond ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) nauw betrokken.

  De resterende tien procent van de tritium-vervuiling wordt niet aangepakt. Volgens Harry Slaper van het RIVM wegen die kosten niet op tegen de baten. Het achterblijvende tritium bevindt zich, zo gaf hij op de bijeenkomst aan, op een diepte van zeven meter, net boven de kleilaag.

  Blootstelling

  De resterende stof veroorzaakt daar een overschrijding van de toegestane blootstelling aan straling van 0,01 ’millisievievert’ (meeteenheid). Gemiddeld staat iedere Nederlander jaarlijks bloot aan een straling van 2,7 milliesievert. Slaper: ,,Bij 20 millisievert is er een kans van een op de duizend dat iemand kanker krijgt.”

  Marja Raat (62) van ’Pettemerduinen Reactorvrij’ kreeg maandagavond de toezegging dat de vereniging de meetrapporten mag inzien. Officieel zou zij eerst een beroep moeten doen op de Wet Openbaarheid Bestuur.

  De actiegroep telt bijna dertig leden en is opgericht in 2005. Dat was een jaar nadat de plannen voor de nieuwe reactor Pallas bekend werden. ,,Als wij de duinen niet reactorvrij kunnen krijgen, blijven wij toch actief’’, vertelde zij gisteren voor aanvang van de bijeenkomst. ,,Wij vinden het belangrijk om vanuit de burgerij vinger aan de pols te houden en om de stem van bezorgde omwonenden te laten horen.”

  Afval

  Grote twijfels heeft Raat of Petten eind 2026 verlost zal zijn van al het opgeslagen radio-actief afval. ,,Al in 1996 werd beloofd dat al het spul ’zo snel mogelijk’ weg zou zijn.”

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten