NLVOW: Voortgang in de Aarhus zaak: “Hearing” in Genève

Datum:
 • woensdag 19 september 2018
 • in
 • Categorie: , ,
 • Albert Koers en Rob Rietveld, zullen de NLVOW vertegenwoordigen.
                                                             
  PERSBERICHT                                  


  Aarhus zaak - Hearing op 6 november 2018


  Annerveenschekanaal, 19 september 2018

  Voortgang in de Aarhus zaak: “Hearing” in Genève


  The Compliance Committee van de United Nation Economic Commission for
  Europe (UNECE) nodigt de NLVOW uit om te verschijnen in Genève voor een
  inhoudelijke behandeling. Een voor de NLVOW positieve uitslag kan een
  doorbraak betekenen in de zaak om burgers daadwerkelijk te laten deelnemen in
  de besluitvorming bij milieu gerelateerde overheidsbesluiten waaronder ook die
  van windparken.  In november 2015 heeft de NLVOW een klacht ingediend bij het Compliance Committee. Deze
  organisatie van de VN, die toe ziet op de naleving van het Verdrag van Aarhus uit 1998, heeft
  in december 2015 beoordeeld dat onze klacht in behandeling wordt genomen. 


  Kern van die klacht: in de besluitvorming over windparken houdt Nederland zich niet aan de eis van het Verdrag dat burgers betrokken moeten worden in de besluitvorming op een moment dat alle
  opties nog open liggen, dat die inspraak doeltreffend moet zijn en dat er rekening gehouden
  moet worden met de uitkomsten ervan (
  zie voor meer informatie over de klacht onze website).

  Het eerste obstakel dat overwonnen moet worden in een dergelijke juridisch proces, is aantonen
  dat je klacht ontvankelijk is, en dat houdt onder meer in dat je eerst aannemelijk moet maken
  dat je binnen het eigen land alle rechtsmiddelen hebt benut. 


  Na een eerste toelichting in Genève door Albert Koers en een aantal rondes van schriftelijke vragen en antwoorden met veel wachttijd daartussen, is de NLVOW nu op 6 november 2018 uitgenodigd voor een ‘Hearing’ in Genève. Oud-voorzitter van de NLVOW Albert Koers (die zich vanaf het begin in dit dossier heeft vastgebeten) en directeur Rob Rietveld, zullen de NLVOW vertegenwoordigen. Wij vertrouwen erop dat zij de belangen van alle omwonenden van windturbines in Nederland met
  verve zullen verdedigen. 


  Als het Compliance Committee uitspraak doet dat de klacht ontvankelijk is en vervolgens de uitspraak doet dat Nederland zich niet houdt aan de afspraken volgens het verdrag van Aarhus, kan dit gevolgen hebben voor alle bestaande en toekomstige windparken in Nederland. De omwonenden zullen een veel sterkere positie krijgen bij de planontwikkeling en meer mogelijkheden voor een gerechtelijk oordeel hierover.

  Alle kosten die met het indienen van deze klacht tot nu toe zijn gemoeid, zijn door
  crowdfunding bij elkaar gebracht. Ook voor deze vervolgstap vraagt de NLVOW uw hulp. Een
  tweede ronde crowdfunding is nodig om ook deze fase van het proces te bekostigen. Met velen
  kunnen we de kosten dragen en resultaat behalen.  Uw donatie is meer dan welkom. Zie onze website voor meer informatie over hoe u bij kunt
  dragen.  Voor inlichtingen: Rob Rietveld, directeur NLVOW, rob.rietveld@nlvow.nl, 06 46 375 095


  ______________________________________________
  0 reacties :

  Een reactie posten